Pazaryeri

Pazaryeri servisi, pazaryeri hizmeti veren firmalara/web sitelerine Wirecard tarafından kredi kartı aracılığı ile ödeme alma imkanı sağlamak için hazırlanmıştır. Aşağıda pazaryeri kurgularında kullanılabilecek metotlar ve açıklamaları yer almaktadır.

Alt Üye İşyeri Oluşturma

Alt Üye İşyeri oluşturma metodu pazaryeri aracılığı ile ürün satışı yapabilecek yeni bir hesabın tanımı sürecinde kullanılacak bir metotdur. Pazaryeri aracılığı ile ürün satışı yapabilecek bu hesabın tanımlanması sürecinde iletilmesi gereken bilgiler XML mesajı formatında hazırlanmalıdır.

Alt Üye İşyeri oluşturma Entegrasyonu Restful Servisi için gerekli input bilgileri XML formatında hazırlanarak aşağıdaki adrese Post yöntemi ile iletilmelidir.
https://www.wirecard.com.tr/SGate/Gate
Alt Üye İşyeri oluşturma metoduna ait parametre detayları aşağıda yer almaktadır:

Servis Girdi Parametreleri

Input Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
ServiceType String Evet

Sabit değer: "CCMarketPlace"

OperationType String Evet

Sabit değer: "AddSubPartner"

Token Token Sınıfı Evet

Token Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.

UniqueId String Evet

Üye firma tarafından mağaza için atanacak benzersiz id değeri

SubPartnerType Enum Evet

Mağaza Tipi:
Üç farklı değer olabilir:
1. Individual - Şahıs firması
2. PrivateCompany - Özel şirket
3. Corporation - Kurumsal

Name String Evet

Mağazanın İsmi

ContactInfo ContactInfo Sınıfı Evet Contact Info Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.
FinancialInfo FinancialInfo Sınıfı Evet FinancialInfo Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.
Token Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
UserCode String Evet

Wirecard tarafından atanan üye iş yeri numarası

Pin String Evet

Wirecard tarafından atanan pin

ContactInfo Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
Country String Evet

Mağazanın ülkesi Örn: TR

City String Evet

Mağazanın şehir kodu Örn: 34

Address String Evet

Mağazanın açık adresi

BusinessPhone String Hayır

Mağazanın telefonu

MobilePhone String Evet

Mağazaya veya mağaza yetkilisine ait mobil telefon

FinancialInfo Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
IdentityNumber String Evet

Mağaza sahibine veya yetkilisine ait TC kimlik numarası

TaxOffice String Hayır

Vergi dairesi

TaxNumber String Hayır

Vergi numarası

BankName String Hayır

Banka Kodu: Örn: 0019

IBAN String Hayır

IBAN bilgisi

AccountName String Hayır

Banka hesap adı

Servis Çıktı Parametreleri

Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
StatusCode Int

Pazaryeri oluşturma işlem sonucu
0: İşlem başarılı
1: İşlem başarısız

ResultCode String

Pazaryeri oluşturma işlem sonucunun Wirecard tarafından belirlenmiş kodu

ResultMessage String

ResultCode değerinin açıklaması.

SubPartnerId Int

Pazaryeri oluşturma işlemi sonucu oluşturulan kayda Wirecard tarafından atanmış benzersiz id değeri

Örnek Servis Çağrı Kodları


//Request
      MarketPlaceAddOrUpdateRequest request = new MarketPlaceAddOrUpdateRequest();
      request.ServiceType = "CCMarketPlace";
      request.OperationType = "AddSubPartner";
      request.UniqueId = Guid.NewGuid().ToString();
      request.SubPartnerType=subPartnerType;
      request.Name = name;
      #region Token Bilgileri
      request.Token = new Token();
      request.Token.UserCode = settings.UserCode;
      request.Token.Pin = settings.Pin;
      #endregion
      #region ContactInfo Bilgileri
      request.ContactInfo= new ContactInfo();
      request.ContactInfo.Country = "TR";
      request.ContactInfo.City = "34";
      request.ContactInfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
      request.ContactInfo.MobilePhone = mobilePhoneNumber;
      request.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111";
      #endregion
      #region FinancialInfo Bilgileri
      request.FinancialInfo = new FinancialInfo();
      request.FinancialInfo.IdentityNumber = identityNumber;
      request.FinancialInfo.TaxOffice = "İstanbul";
      request.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111";
      request.FinancialInfo.BankName = "0012";
      request.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326";
      request.FinancialInfo.AccountName = "Ahmet Yaşar";
      #endregion
      var response = MarketPlaceAddOrUpdateRequest.Execute(request, settings);
      return View(response);

//Request        
		  MarketPlaceAddSubMerchantRequest marketPlaceAddSubMerchantRequest = new MarketPlaceAddSubMerchantRequest(); 
      marketPlaceAddSubMerchantRequest.ServiceType="CCMarketPlace";
		  marketPlaceAddSubMerchantRequest.OperationType="AddSubPartner";  
      marketPlaceAddSubMerchantRequest.UniqueId = "123456";
      marketPlaceAddSubMerchantRequest.SubPartnerType=request.getParameter("subPartnerType");
      marketPlaceAddSubMerchantRequest.Name=request.getParameter("name");
               
      marketPlaceAddSubMerchantRequest.Token= new Token();
      marketPlaceAddSubMerchantRequest.Token.Pin=settings.pin;
      marketPlaceAddSubMerchantRequest.Token.UserCode=settings.userCode;
               
      marketPlaceAddSubMerchantRequest.ContactInfo= new ContactInfo();
      marketPlaceAddSubMerchantRequest.ContactInfo.Country = "TR";
      marketPlaceAddSubMerchantRequest.ContactInfo.City = "34";
      marketPlaceAddSubMerchantRequest.ContactInfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
      marketPlaceAddSubMerchantRequest.ContactInfo.MobilePhone =request.getParameter("mobilePhoneNumber");
      marketPlaceAddSubMerchantRequest.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111";
        
      marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo = new FinancialInfo();
      marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo.IdentityNumber =request.getParameter("identityNumber");
      marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo.TaxOffice = "İstanbul";
      marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111";
      marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo.BankName = "0012";
      marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326";
      marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo.AccountName = "Ahmet Yılmaz";
        
		  String marketPlaceAddSubMerchantResponse = marketPlaceAddSubMerchantRequest.execute(marketPlaceAddSubMerchantRequest,settings); //"Pazaryeri Oluşturma servisi başlatılması için gerekli servis çağırısını temsil eder."	

//Request
      $request = new MarketPlaceAddOrUpdateRequest();
	    $request->ServiceType = "CCMarketPlace";
      $request->OperationType = "AddSubPartner";
      $request->UniqueId = Helper::Guid ();
      $request->SubPartnerType = $_POST["subPartnerType"]; 
      $request->Name = $_POST["name"]; 
      $request->Token= new Token();
      $request->Token.UserCode=$settings.UserCode;
      $request->Token.Pin=$settings.Pin;  
         
      $request->ContactInfo= new ContactInfo();
      $request->ContactInfo->Country="TR";
      $request->ContactInfo->City="34";
      $request->ContactInfo->Address= "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
      $request->ContactInfo->BusinessPhone="2121111111";
      $request->ContactInfo->MobilePhone=$_POST["mobilePhoneNumber"];
      $request->FinancialInfo= new FinancialInfo();
      $request->FinancialInfo->IdentityNumber=$_POST["identityNumber"];
      $request->FinancialInfo->TaxOffice= "İstanbul";
      $request->FinancialInfo->TaxNumber= "11111111111";
      $request->FinancialInfo->BankName= "0012";
      $request->FinancialInfo->IBAN= "TR330006100519786457841326";
      $request->FinancialInfo->AccountName= "Ahmet Yaşar";
      $response = MarketPlaceAddOrUpdateRequest::execute($request);

//Request
      req= MarketPlaceAddSubPartnerRequest()
      req.ServiceType="CCMarketPlace"
      req.OperationType="AddSubPartner"
      req.UniqueId=str(randint(1, 10000))
      req.SubPartnerType=request.POST.get('subPartnerType')
      req.Name=request.POST.get('name')
      #region Token
      req.Token=Token()
      req.Token.UserCode=config.UserCode
      req.Token.Pin=config.Pin
      #endregion
      #region Contactinfo Bilgileri
      req.ContactInfo= ContactInfo()
      req.ContactInfo.Country = "TR"
      req.ContactInfo.City = "34"
      req.ContactInfo.Address = "aaaa"
      req.ContactInfo.MobilePhone =request.POST.get('mobilePhoneNumber')
      req.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111"
      #endregion
      #region Financialinfo Bilgileri
      req.FinancialInfo = FinancialInfo()
      req.FinancialInfo.IdentityNumber =request.POST.get('identityNumber')
      req.FinancialInfo.TaxOffice = "istanbul"
      req.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111"
      req.FinancialInfo.BankName = "0012"
      req.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326"
      req.FinancialInfo.AccountName = "Ahmet Yasar"
      #endregion
      message = req.execute(req,config) # Xml servis çağrısının başlatıldığı kısım

//Request
      req= Marketplaceaddorupdaterequest.new  
      req.ServiceType = "CCMarketPlace"
      req.OperationType = "AddSubPartner"
      req.SubPartnerType=params[:subPartnerType] 
      req.UniqueId = SecureRandom.uuid
      req.Name = params[:name];
      #region Token
      req.Token = Token.new
      req.Token.UserCode=@settings.UserCode
      req.Token.Pin=@settings.Pin 
      #end Region
      #region Contactinfo Bilgileri
      req.Contactinfo= Contactinfo.new
      req.Contactinfo.Country = "TR"
      req.Contactinfo.City = "34"
      req.Contactinfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul"
      req.Contactinfo.MobilePhone =params[:mobilePhoneNumber] 
      req.Contactinfo.BusinessPhone = "2121111111"
      #endregion
      #region Financialinfo Bilgileri
      req.Financialinfo = Financialinfo.new
      req.Financialinfo.IdentityNumber =params[:identityNumber] 
      req.Financialinfo.TaxOffice = "İstanbul"
      req.Financialinfo.TaxNumber = "11111111111"
      req.Financialinfo.BankName = "0012"
      req.Financialinfo.IBAN = "TR330006100519786457841326"
      req.Financialinfo.AccountName = "Ahmet Yaşar"
      returnData= req.executeAddSubPartner(req,@settings) # xml servis çağrısının başladığı kısım

//Request        
      const data= {
        "ServiceType": request.ServiceType,
		    "OperationType": request.OperationType,
		    "Token": {
			    "UserCode": settings.userCode,
          "Pin": settings.pin
		    },
		    "UniqueId": Guid.raw(),
		    "SubPartnerType": request.SubPartnerType,
		    "Name": request.Name,
		    "ContactInfo": {
			    "Country": request.ContactInfoCountry,
			    "City": request.ContactInfoCity,
			    "Address": request.ContactInfoAddress,
			    "BusinessPhone": request.ContactInfoBusinessPhone,
			    "MobilePhone": request.ContactInfoMobilePhone
		    },
		    "FinancialInfo": {
			    "IdentityNumber": request.FinancialInfoIdentityNumber,
			    "TaxOffice": request.FinancialInfoTaxOffice,
			    "TaxNumber": request.FinancialInfoTaxNumber,
			    "BankName": request.FinancialInfoBankName,
			    "IBAN":request.FinancialInfoIBAN,
			    "AccountName": request.FinancialInfoAccountName,
		    }
      };
        
      wirecard.MarketPlaceAddSubPartner(data).then(requestResult => {
        res.json(requestResult)
        }).catch(err => {
          console.log(err)
      })
 

//Request 
      <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
      <WIRECARD>
        <ServiceType>CCMarketPlace</ServiceType>
        <OperationType>AddSubPartner</OperationType>
        <Token>
          <UserCode></UserCode>
          <Pin></Pin>
        </Token>
        <UniqueId>35c74184-674b-4cd8-a8b2-a41a34630e8a</UniqueId>
        <SubPartnerType>Individual</SubPartnerType>
        <Name>Test Mağazası</Name>
        <ContactInfo>
          <Country>TR</Country>
          <City>34</City>
          <Address>Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul</Address>
          <BusinessPhone>2121111111</BusinessPhone>
          <MobilePhone>2121111111</MobilePhone>
        </ContactInfo>
        <FinancialInfo>
          <IdentityNumber>11111111111</IdentityNumber>
          <TaxOffice>İstanbul</TaxOffice>
          <TaxNumber>1111111111</TaxNumber>
          <BankName>0012</BankName>
          <IBAN>TR330006100519786457841326</IBAN>
          <AccountName>Ahmet Yaşar</AccountName>
        </FinancialInfo>
      </WIRECARD>
//Response
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
      <Result>
        <Item Key="StatusCode" Value="" />
        <Item Key="ResultCode" Value="" />
        <Item Key="ResultMessage" Value="" />
        <Item Key="SubPartnerId" Value="" />
      </Result>
          

Alt Üye İşyeri Güncelleme

Alt Üye İşyeri Güncelleme metodu pazaryeri aracılığı ile ürün satışı yapabilmek amacıyla oluşturulmuş bir hesabın bilgilerinin güncellenmesi sürecinde kullanılacak bir metotdur.

Alt Üye İşyeri güncelleme Entegrasyonu Restful Servisi için gerekli input bilgileri XML formatında hazırlanarak aşağıdaki adrese Post yöntemi ile iletilmelidir.
https://www.wirecard.com.tr/SGate/Gate
Alt Üye İşyeri Güncelleme metoduna ait parametre detayları aşağıda yer almaktadır:

Servis Girdi Parametreleri

Input Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
ServiceType String Evet

Sabit değer: "CCMarketPlace"

OperationType String Evet

Sabit değer: "UpdateSubPartner"

Token Token Sınıfı Evet

Token Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.

SubPartnerId Int Evet

Güncelleme işleminin yapılacağı mazağa kaydına ait benzersiz id değeri
Bu değer Pazaryeri oluşturma servis çağrısı sırasında Wirecard tarafından oluşturulup, Pazaryeri oluşturma response mesajı aracılığı ile paylaşılır

UniqueId String Evet

Üye firma tarafından mağaza için atanacak benzersiz id değeri

SubPartnerType Enum Evet

Mağaza Tipi:
Üç farklı değer olabilir:
1. Individual - Şahıs firması
2. PrivateCompany - Özel şirket
3. Corporation - Kurumsal

Name String Evet

Mağazanın ismi

ContactInfo ContactInfo Sınıfı Evet Contact Info Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.
FinancialInfo FinancialInfo Sınıfı Evet FinancialInfo Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.
Token Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
UserCode String Evet

Wirecard tarafından atanan üye iş yeri numarası

Pin String Evet

Wirecard tarafından atanan pin

ContactInfo Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
Country String Evet

Mağazanın ülkesi Örn: TR

City String Evet

Mağazanın şehir kodu Örn: 34

Address String Evet

Mağazanın açık adresi

BusinessPhone String Hayır

Mağazanın telefonu

MobilePhone String Evet

Mağazaya veya mağaza yetkilisine ait mobil telefon

FinancialInfo Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
IdentityNumber String Evet

Mağaza sahibine veya yetkilisine ait TC kimlik numarası

TaxOffice String Hayır

Vergi dairesi

TaxNumber String Hayır

Vergi numarası

BankName String Hayır

Banka Kodu: Örn: 0019

IBAN String Hayır

IBAN bilgisi

AccountName String Hayır

Banka hesap adı

Servis Çıktı Parametreleri

Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
StatusCode Int

Pazaryeri oluşturma işlem sonucu
0: İşlem başarılı
1: İşlem başarısız

ResultCode String

Pazaryeri oluşturma işlem sonucunun Wirecard tarafından belirlenmiş kodu

ResultMessage String

ResultCode değerinin açıklaması.

Örnek Servis Çağrı Kodları


//Request
      MarketPlaceAddOrUpdateRequest request = new MarketPlaceAddOrUpdateRequest();
      request.ServiceType = "CCMarketPlace";
      request.OperationType = "UpdateSubPartner";
      request.UniqueId = Guid.NewGuid().ToString();
      request.SubPartnerType = subPartnerType;
      request.Name = name;
      request.SubPartnerId = subPartnerId;
      #region Token Bilgileri
      request.Token = new Token();
      request.Token.UserCode = settings.UserCode;
      request.Token.Pin = settings.Pin;
      #endregion
      #region ContactInfo Bilgileri
      request.ContactInfo = new ContactInfo();
      request.ContactInfo.Country = "TR";
      request.ContactInfo.City = "34";
      request.ContactInfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
      request.ContactInfo.MobilePhone = mobilePhoneNumber;
      request.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111";
      #endregion
      #region FinancialInfo Bilgileri
      request.FinancialInfo = new FinancialInfo();
      request.FinancialInfo.IdentityNumber = identityNumber;
      request.FinancialInfo.TaxOffice = "İstanbul";
      request.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111";
      request.FinancialInfo.BankName = "0012";
      request.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326";
      request.FinancialInfo.AccountName = "Ahmet Yaşar";
      #endregion
      var response = MarketPlaceAddOrUpdateRequest.Execute(request, settings);

//Request        
      MarketPlaceUpdateSubMerchantRequest marketPlaceUpdateSubMerchantRequest = new MarketPlaceUpdateSubMerchantRequest(); 
        
      marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.ServiceType="CCMarketPlace";
		  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.OperationType="UpdateSubPartner";  
      marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.UniqueId = "123456";
      marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.SubPartnerType=request.getParameter("subPartnerType");
      marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.Name=request.getParameter("name");
      marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.SubPartnerId=Integer.parseInt(request.getParameter("subPartnerId"));
          
      marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.Token= new Token();
      marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.Token.Pin=settings.pin;
      marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.Token.UserCode=settings.userCode;        
        
      marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.ContactInfo= new ContactInfo();
      marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.ContactInfo.Country = "TR";
      marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.ContactInfo.City = "34";
      marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.ContactInfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
      marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.ContactInfo.MobilePhone =request.getParameter("mobilePhoneNumber");
      marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111";
        
      marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.FinancialInfo = new FinancialInfo();
      marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.FinancialInfo.IdentityNumber =request.getParameter("identityNumber");
      marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.FinancialInfo.TaxOffice = "İstanbul";
      marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111";
      marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.FinancialInfo.BankName = "0012";
      marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326";
      marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.FinancialInfo.AccountName = "Ahmet Yılmaz";
        
		  String marketPlaceUpdateSubMerchantResponse = marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.execute(marketPlaceUpdateSubMerchantRequest,settings); //"Pazaryeri Oluşturma servisi başlatılması için gerekli servis çağırısını temsil eder."

//Request
      $request = new MarketPlaceAddOrUpdateRequest();
	    $request->ServiceType = "CCMarketPlace";
      $request->OperationType = "UpdateSubPartner";
      $request->UniqueId = Helper::Guid ();
      $request->SubPartnerType = $_POST["subPartnerType"]; 
      $request->Name = $_POST["name"]; 
      $request->SubPartnerId = $_POST["subPartnerId"]; 
       
      $request->Token= new Token();
      $request->Token.UserCode=$settings.UserCode;
      $request->Token.Pin=$settings.Pin;   
           
      $request->ContactInfo= new ContactInfo();
      $request->ContactInfo->Country="TR";
      $request->ContactInfo->City="34";
      $request->ContactInfo->Address= "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
      $request->ContactInfo->BusinessPhone="2121111111";
      $request->ContactInfo->MobilePhone=$_POST["mobilePhoneNumber"];
      $request->FinancialInfo= new FinancialInfo();
      $request->FinancialInfo->IdentityNumber=$_POST["identityNumber"];
      $request->FinancialInfo->TaxOffice= "İstanbul";
      $request->FinancialInfo->TaxNumber= "11111111111";
      $request->FinancialInfo->BankName= "0012";
      $request->FinancialInfo->IBAN= "TR330006100519786457841326";
      $request->FinancialInfo->AccountName= "Ahmet Yaşar";
      $response = MarketPlaceAddOrUpdateRequest::execute($request);

//Request
      req=MarketPlaceUpdateSubPartnerRequest()
      req.ServiceType="CCMarketPlace"
      req.OperationType="UpdateSubPartner"
      req.UniqueId=str(randint(1, 10000))
      req.SubPartnerType=request.POST.get('subPartnerType')
      req.SubPartnerId=request.POST.get('subPartnerId')
      req.Name=request.POST.get('name')
      #region Token
      req.Token=Token()
      req.Token.UserCode=config.UserCode
      req.Token.Pin=config.Pin
      #endregion
      #region Contactinfo Bilgileri
      req.ContactInfo= ContactInfo()
      req.ContactInfo.Country = "TR"
      req.ContactInfo.City = "34"
      req.ContactInfo.Address = "Istanbul Turkey"
      req.ContactInfo.MobilePhone =request.POST.get('mobilePhoneNumber')
      req.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111"
      #endregion
      #region Financialinfo Bilgileri
      req.FinancialInfo = FinancialInfo()
      req.FinancialInfo.IdentityNumber =request.POST.get('identityNumber')
      req.FinancialInfo.TaxOffice = "istanbul"
      req.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111"
      req.FinancialInfo.BankName = "0012"
      req.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326"
      req.FinancialInfo.AccountName = "Ahmet Yasar"
      #endregion
      message = req.execute(req,config) # Xml servis çağrısının başlatıldığı kısım    

//Request
      req= Marketplaceaddorupdaterequest.new  
      req.ServiceType = "CCMarketPlace"
      req.OperationType = "UpdateSubPartner"
      req.UniqueId = SecureRandom.uuid
      req.Name = params[:name];
      req.SubPartnerType=params[:subPartnerType] 
      req.SubPartnerId = params[:subPartnerId];
      #region Token
      req.Token = Token.new
      req.Token.UserCode=@settings.UserCode
      req.Token.Pin=@settings.Pin 
      #end Region
      #region Contactinfo Bilgileri
      req.Contactinfo= Contactinfo.new
      req.Contactinfo.Country = "TR"
      req.Contactinfo.City = "34"
      req.Contactinfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul"
      req.Contactinfo.MobilePhone =params[:mobilePhoneNumber] 
      req.Contactinfo.BusinessPhone = "2121111111"
      #endregion
      #region Financialinfo Bilgileri
      req.Financialinfo = Financialinfo.new
      req.Financialinfo.IdentityNumber =params[:identityNumber] 
      req.Financialinfo.TaxOffice = "İstanbul"
      req.Financialinfo.TaxNumber = "11111111111"
      req.Financialinfo.BankName = "0012"
      req.Financialinfo.IBAN = "TR330006100519786457841326"
      req.Financialinfo.AccountName = "Ahmet Yaşar"
      returnData= req.executeUpdateSubPartner(req,@settings) # xml servis çağrısının başladığı kısım

//Request          
      const data= {
        "ServiceType": request.ServiceType,
		    "OperationType": request.OperationType,
		    "Token": {
			    "UserCode": settings.userCode,
          "Pin": settings.pin
		    },
		    "UniqueId": Guid.raw(),
		    "SubPartnerType": request.SubPartnerType,
		    "SubPartnerId": request.SubPartnerId,
		    "Name": request.Name,
		    "ContactInfo": {
			    "Country": request.ContactInfoCountry,
			    "City": request.ContactInfoCity,
			    "Address": request.ContactInfoAddress,
			    "BusinessPhone": request.ContactInfoBusinessPhone,
			    "MobilePhone": request.ContactInfoMobilePhone
		    },
		    "FinancialInfo": {
			    "IdentityNumber": request.FinancialInfoIdentityNumber,
			    "TaxOffice": request.FinancialInfoTaxOffice,
			    "TaxNumber": request.FinancialInfoTaxNumber,
			    "BankName": request.FinancialInfoBankName,
			    "IBAN":request.FinancialInfoIBAN,
			    "AccountName": request.FinancialInfoAccountName,
		    }
        };
          
      wirecard.MarketPlaceUpdateSubPartner(data).then(requestResult => {
        res.json(requestResult)
      }).catch(err => {
         console.log(err)
      })
 

//Request 
      <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
      <WIRECARD>
        <ServiceType>CCMarketPlace</ServiceType>
        <OperationType>AddSubPartner</OperationType>
        <Token>
          <UserCode></UserCode>
          <Pin></Pin>
        </Token>
        <SubPartnerId></SubPartnerId>
        <UniqueId>35c74184-674b-4cd8-a8b2-a41a34630e8a</UniqueId>
        <SubPartnerType>Individual</SubPartnerType>
        <Name>Test Mağazası</Name>
        <ContactInfo>
          <Country>TR</Country>
          <City>34</City>
          <Address>Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul</Address>
          <BusinessPhone>2121111111</BusinessPhone>
          <MobilePhone>2121111111</MobilePhone>
        </ContactInfo>
        <FinancialInfo>
          <IdentityNumber>11111111111</IdentityNumber>
          <TaxOffice>İstanbul</TaxOffice>
          <TaxNumber>1111111111</TaxNumber>
          <BankName>0012</BankName>
          <IBAN>TR330006100519786457841326</IBAN>
          <AccountName>Ahmet Yaşar</AccountName>
        </FinancialInfo>
      </WIRECARD>
//Response
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
      <Result>
        <Item Key="StatusCode" Value="" />
        <Item Key="ResultCode" Value="" />
        <Item Key="ResultMessage" Value="" />
      </Result>
          

Alt Üye İşyeri Kapatma

Alt Üye İşyeri Kapatma metodu pazaryeri aracılığı ile ürün satışı yapabilmek amacıyla oluşturulmuş bir hesabın kapatılması sürecinde kullanılacak bir metotdur.

Alt Üye İşyeri Kapatma Entegrasyonu Restful Servisi için gerekli input bilgileri XML formatında hazırlanarak aşağıdaki adrese Post yöntemi ile iletilmelidir.
https://www.wirecard.com.tr/SGate/Gate
Alt Üye İşyeri Kapatma metotu ile kapatılan bir hesabın yeniden aktive edilmesi mümkün değildir. Hesap oluşturma işlemi için "AddSubPartner" metodu kullanılmalıdır
Alt Üye İşyeri Kapatma metoduna ait parametre detayları aşağıda yer almaktadır:

Servis Girdi Parametreleri

Input Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
ServiceType String Evet

Sabit değer: "CCMarketPlace"

OperationType String Evet

Sabit değer: "DeactivateSubPartner"

Token Token Sınıfı Evet

Token Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.

UniqueId String Evet

Üye firma tarafından mağaza için atanmış benzersiz id değeri

Token Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
UserCode String Evet

Wirecard tarafından atanan üye iş yeri numarası

Pin String Evet

Wirecard tarafından atanan pin

Servis Çıktı Parametreleri

Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
StatusCode Int

Pazaryeri oluşturma işlem sonucu
0: İşlem başarılı
1: İşlem başarısız

ResultCode String

Pazaryeri oluşturma işlem sonucunun Wirecard tarafından belirlenmiş kodu

ResultMessage String

ResultCode değerinin açıklaması.

Örnek Servis Çağrı Kodları


//Request
      MarketPlaceDeactiveRequest request = new MarketPlaceDeactiveRequest();
      request.ServiceType = "CCMarketPlace";
      request.OperationType = "DeactivateSubPartner";
      request.UniqueId = uniqueId;
      #region Token
      request.Token= new Token();
      request.Token.UserCode = settings.UserCode;
      request.Token.Pin = settings.Pin;
      var response= MarketPlaceDeactiveRequest.Execute(request, settings);
      return View(response);

//Request
      MarketPlaceDeactiveRequest marketPlaceDeactiveRequest = new MarketPlaceDeactiveRequest(); 
      marketPlaceDeactiveRequest.ServiceType="CCMarketPlace";
		  marketPlaceDeactiveRequest.OperationType="DeactivateSubPartner";     
      marketPlaceDeactiveRequest.UniqueId=request.getParameter("uniqueId");
      marketPlaceDeactiveRequest.Token= new Token();
      marketPlaceDeactiveRequest.Token.Pin=settings.pin;
      marketPlaceDeactiveRequest.Token.UserCode=settings.userCode;
        
		  String marketPlaceDeactiveResponse = MarketPlaceDeactiveRequest.execute(marketPlaceDeactiveRequest,settings); //"Pazaryeri kapatma servisi başlatılması için gerekli servis çağırısını temsil eder."

//Request
      $request = new MarketPlaceDeactiveRequest();
      $request->ServiceType = "CCMarketPlace";
  
      $request->Token= new Token();
      $request->Token->UserCode=$settings->UserCode;
      $request->Token->Pin=$settings->Pin;
  
      $request->OperationType = "DeactivateSubPartner";
      $request->UniqueId = $_POST["uniqueId"];
      $response = MarketPlaceDeactiveRequest::execute($request);

//Request
      req= MarketPlaceDeactiveRequest()
      req.ServiceType="CCMarketPlace"
      req.OperationType="DeactivateSubPartner"
      #region Token
      req.Token=Token()
      req.Token.UserCode=config.UserCode
      req.Token.Pin=config.Pin
      #endregion
      req.UniqueId=request.POST.get('uniqueId')
      message = req.execute(req,config)

//Request
      req= Marketplacedeactivesubpartnerrequest.new
      req.ServiceType="CCMarketPlace"
      req.OperationType="DeactivateSubPartner"
      #region Token
      req.Token = Token.new
      req.Token.UserCode=@settings.UserCode
      req.Token.Pin=@settings.Pin 
      #end Region
      req.UniqueId=params[:uniqueId]
      returnData= req.execute(req,@settings) # xml servis çağrısının başladığı kısım

//Request
      const data = {
        "ServiceType": request.ServiceType,
        "OperationType": request.OperationType,
        "UniqueId": request.UniqueId,
        "Token": {
          "UserCode": settings.userCode,
          "Pin": settings.pin
        }
      };

      wirecard.MarketPlaceDeactiveSubPartner(data).then(requestResult => {
        res.json(requestResult)
      }).catch(err => {
        console.log(err)
      })
 

//Request 
      <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
      <WIRECARD>
        <ServiceType>CCMarketPlace</ServiceType>
        <OperationType>DeactivateSubPartner</OperationType>
        <Token>
          <UserCode></UserCode>
          <Pin></Pin>
        </Token>
        <UniqueId></UniqueId>
      </WIRECARD>
//Response
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
      <Result>
        <Item Key="StatusCode" Value="" />
        <Item Key="ResultCode" Value="" />
        <Item Key="ResultMessage" Value="" />
      </Result>
          

3D Secure ile Ödeme

3d Secure ile Ödeme metodu bankalara ait 3DSEC doğrulama sayfası aracılığı kredi kartı ödeme işlemlerinin tamamlanması amacıyla kullanılan bir metottur.

3d Secure ile Ödeme Entegrasyonu Restful Servisi için gerekli input bilgileri XML formatında hazırlanarak aşağıdaki adrese Post yöntemi ile iletilmelidir.
https://www.wirecard.com.tr/SGate/Gate
Son kullanıcı response mesajı aracılığı ile iletilen URL’ye 3DSEC adımını tamamlamak için yönlendirilmelidir.
3d Secure ile Ödeme metoduna ait parametre detayları aşağıda yer almaktadır:

Servis Girdi Parametreleri

Input Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
ServiceType String Evet

Sabit değer: "CCMarketPlace"

OperationType String Evet

Sabit değer: "Sale3DSEC"

Token Token Sınıfı Evet

Token Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.

CreditCardInfo CreditCardInfo Sınıfı Evet CreditCardInfo Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.
CardTokenization CardTokenization Sınıfı Evet CardTokenization Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.
Kredi kartı işlemi sırasında, işlemi gerçekleştiren kartın Wirecard sisteminde kaydedilmesi isteniyorsa, veya daha önce kaydedilmiş bir kart ile işlem yapılmak isteniyorsa bu sınıf altındaki değerler dolu durumda gönderilir.
Port String Hayır

Ödeme işlemini gerçekleştiren son kullanıcıya ait port bilgisi

MPAY String Hayır

Serbest değer
Üye firma tarafından işlem için atanan benzersiz değer bu parametre aracılığı ile iletilebilir.

IPAddress String Evet

Ödeme işlemini gerçekleştiren son kullanıcıya ait IP adresi bilgisi

Port String Evet

Ödeme işlemini gerçekleştiren son kullanıcıya ait port bilgisi

Description String Evet

Ödemesi yapılan işlemin açıklaması

InstallmentCount Int Evet

Taksit sayısı
0: Tek çekim
3: 3 taksit
6: 6 taksit
9: 9 taksit

ErrorURL String Evet

Başarısız işlem sonrasında son kullanıcın yönlendirileceği URL
Son kullanıcı 3DSEC doğrulama adımı sonrasında bu sayfaya yönlendirilecektir

SuccessURL String Evet

Başarılı işlem sonrasında son kullanıcın yönlendirileceği URL
Son kullanıcı 3DSEC doğrulama adımı sonrasında bu sayfaya yönlendirilecektir

CommissionRate Int Evet

Ödeme işlemi için mağazaya uygulanacak komisyon tutarı
Komisyon değeri 100 ile çarpıldıktan sonra iletilmelidir. Ondalıklı değerler iletilmelidir. Örneğin, %1,1 olan bir komisyon değeri 110 olarak iletilmelidir.

ExtraParam String Hayır

Metot içerisinde ek opsiyonları tetiklemek için kullanılacak parametre değeri
3D Secure ile ödeme için boş bırakılmalıdır.

PaymentContent String Hayır

Ödemesi yapılan işlemin içeriği

SubPartnerId Int Evet

Ödeme işleminin yapılacağı mazağa kaydına ait benzersiz id değeri
Bu değer Pazaryeri oluşturma işlemi sırasında Wirecard tarafından oluşturulup, Pazaryeri oluşturma response mesajı aracılığı ile paylaşılır.

Token Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
UserCode String Evet

Wirecard tarafından atanan üye iş yeri numarası

Pin String Evet

Wirecard tarafından atanan pin

CreditCardInfo Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
CreditCardNo String Evet

Ödeme işlemi için kullanılacak kredi kartı numarası
‘5400XXXXXXXXXXXX’ formatında iletilmelidir

OwnerName String Evet

Kredi kartı üzerinde yer alan Ad-Soyad bilgisi
‘John Doe’ veya ‘JOHN DOE’ formatında iletilmelidir

ExpireYear Int Evet

Kredi kartı gerçerlilik tarihine ait yıl değeri
‘2017’ formatında iletilmelidir

ExpireMonth Int Evet

Kredi kartı gerçerlilik tarihine ait ay değeri
‘1,7,10,12, vb’ formatında iletilmelidir

Cvv String Evet

Kredi kartının arka yüzünde yer alan CVV değeri

Price Int Evet

Ödeme işleminin tutarı
Ödenecek tutar 100 ile çarpıldıktan sonra iletilmelidir. Ondalıklı değerler iletilmelidir. Örneğin, 1,10 TL olan bir ödeme tutarı 110 olarak iletilmelidir.

CardTokenization Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
RequestType Int Evet

0 veya 1 olarak iletilebilir.
0: hiçbir aksiyon alınmaz.
1: Ödeme işlemi ve kart kayıt işlemi gerçekleştirir

CustomerId String Evet

Ödeme işlemi sırasında kart kaydedilmesi isteniyorsa bu değer “1” olarak iletilmelidir. Aynı durum için bu değerin gönderilmesi zorunludur.

ValidityPeriod int Evet

Kredi kartı token kaydı geçerlilik süresi. 0 olarak gönderilmelidir. İşlem yapılan kredi kartı kaydedilmek isteniyorsa bu alan zorunludur.

CCTokenId Guid Evet

Daha önce oluşturulmuş bir kart için Wirecard tarafından atanmış token değeri. Eğer bu değer dolu gelirse, kredi kartı bilgilerinin girilmesine gerek yoktur.

Servis Çıktı Parametreleri

Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
StatusCode Int

3D ile ödeme işlem sonucu
0: İşlem başarılı
1: İşlem başarısız

ResultCode String

3d ile ödeme işlem sonucunun Wirecard tarafından belirlenmiş kodu

ResultMessage String

ResultCode değerinin açıklaması.

OrderObjectId Guid

İşleme ait benzersiz id değeri
Bu değer Wirecard servisleri tarafından otomatik olarak atanır

RedirectUrl String

3DSEC doğrulama işlemi için son kullanıcının yönlendirileceği URL
3DSEC adımını tamamlamak için son kullanıcı bu URL’ye yönlendirilmelidir

Örnek Servis Çağrı Kodları


//Request
      MarketPlaceSale3DSecOrMpSaleRequest request = new MarketPlaceSale3DSecOrMpSaleRequest();
      request.ServiceType = "CCMarketPlace";
      request.OperationType = "Sale3DSEC";
      request.MPAY = "";
      request.IPAddress = "127.0.0.1";
      request.Port = "123";
      request.Description = "Bilgisayar";
      request.InstallmentCount = installmentCount;
      request.CommissionRate = 100; //komisyon oranı 1. 100 ile çarpılıp gönderiliyor
      request.ExtraParam = "";
      request.PaymentContent = "BLGSYR01";
      request.SubPartnerId = subPartnerId;
      request.ErrorURL = "http://localhost:7597/Home/MarketPlaceError";
      request.SuccessURL = "http://localhost:7597/Home/MarketPlaceSuccess";
      #region Token
      request.Token = new Token();
      request.Token.UserCode = settings.UserCode;
      request.Token.Pin = settings.Pin;
      #endregion
      #region CreditCardInfo
      request.CreditCardInfo = new CreditCardInfo();
      request.CreditCardInfo.CreditCardNo = creditCardNo;
      request.CreditCardInfo.OwnerName = ownerName;
      request.CreditCardInfo.ExpireYear = expireYear;
      request.CreditCardInfo.ExpireMonth = expireMonth;
      request.CreditCardInfo.Cvv = cvv;
      request.CreditCardInfo.Price = 1;//0,01 TL
      #endregion
      #region CardTokenization
      request.CardTokenization= new CardTokenization();
      request.CardTokenization.RequestType = 0;
      request.CardTokenization.CustomerId = Guid.NewGuid().ToString();
      request.CardTokenization.ValidityPeriod = 0;
      request.CardTokenization.ValidityPeriod = 0;
      request.CardTokenization.CCTokenId = Guid.NewGuid();
      #endregion
    
      var response = MarketPlaceSale3DSecOrMpSaleRequest.Execute(request, settings);
      return View(responseMessage);

//Request        
      MarketPlaceSale3DSecRequest marketPlaceSale3DSecRequest = new MarketPlaceSale3DSecRequest();  
      marketPlaceSale3DSecRequest.ServiceType = "CCMarketPlace";
      marketPlaceSale3DSecRequest.OperationType = "Sale3DSEC";
      marketPlaceSale3DSecRequest.MPAY = "";
      marketPlaceSale3DSecRequest.IPAddress = "127.0.0.";
      marketPlaceSale3DSecRequest.Port = "123";
      marketPlaceSale3DSecRequest.Description = "Bilgisayar";
      marketPlaceSale3DSecRequest.InstallmentCount =Integer.parseInt(request.getParameter("installmentCount"));
      marketPlaceSale3DSecRequest.CommissionRate = 100; //komisyon oranı 1. 100 ile çarpılıp gönderiliyor
      marketPlaceSale3DSecRequest.ExtraParam = "";
      marketPlaceSale3DSecRequest.PaymentContent = "BLGSYR01";
      marketPlaceSale3DSecRequest.SubPartnerId =Integer.parseInt(request.getParameter("subPartnerId"));
      marketPlaceSale3DSecRequest.ErrorURL = "http://localhost:8084/wirecard-java/error.htm";
      marketPlaceSale3DSecRequest.SuccessURL = "http://localhost:8084/wirecard-java/success.htm";
        
      marketPlaceSale3DSecRequest.Token = new Token();
      marketPlaceSale3DSecRequest.Token.UserCode = settings.userCode;
      marketPlaceSale3DSecRequest.Token.Pin = settings.pin;
        
      marketPlaceSale3DSecRequest.CreditCardInfo = new CreditCardInfo();
      marketPlaceSale3DSecRequest.CreditCardInfo.CreditCardNo =request.getParameter("creditCardNo");
      marketPlaceSale3DSecRequest.CreditCardInfo.OwnerName =request.getParameter("ownerName");
      marketPlaceSale3DSecRequest.CreditCardInfo.ExpireYear =Integer.parseInt(request.getParameter("expireYear"));
      marketPlaceSale3DSecRequest.CreditCardInfo.ExpireMonth =Integer.parseInt(request.getParameter("expireMonth"));
      marketPlaceSale3DSecRequest.CreditCardInfo.Cvv =request.getParameter("cvv");
      marketPlaceSale3DSecRequest.CreditCardInfo.Price = 1;//0,01 TL
        
      marketPlaceSale3DSecRequest.CardTokenization = new CardTokenization();
      marketPlaceSale3DSecRequest.CardTokenization.RequestType=0;
      marketPlaceSale3DSecRequest.CardTokenization.CustomerId="01";
      marketPlaceSale3DSecRequest.CardTokenization.ValidityPeriod=0;
      marketPlaceSale3DSecRequest.CardTokenization.CCTokenId=uuid.toString();
 
		  String marketPlaceSale3DSecResponse = marketPlaceSale3DSecRequest.execute(marketPlaceSale3DSecRequest,settings); //"Pazaryeri 3DSecure servisi başlatılması için gerekli servis çağırısını temsil eder."

//Request
      $request->Token= new Token();
      $request->Token->UserCode=$settings->UserCode;
      $request->Token->Pin=$settings->Pin;
      $request->MPAY = "";
      $request->IPAddress = helper::get_client_ip(); 
      $request->PaymentContent = "Bilgisayar";
      $request->InstallmentCount = $_POST["installmentCount"];
      $request->Description = "BLGSYR01";
      $request->ExtraParam = "";
      $request->Port = "01";
      $request->ErrorURL = "http://localhost:5000/fail.php";
      $request->SuccessURL = "http://localhost:5000/success.php";
      $request->CommissionRate = 100;//%1
      $request->SubPartnerId = $_POST["subPartnerId"];
      $request->CreditCardInfo= new CreditCardInfo();
      $request->CreditCardInfo->CreditCardNo=$_POST["creditCardNo"];
      $request->CreditCardInfo->OwnerName=$_POST["ownerName"];
      $request->CreditCardInfo->ExpireYear=$_POST["expireYear"];
      $request->CreditCardInfo->ExpireMonth=$_POST["expireMonth"];
      $request->CreditCardInfo->Cvv=$_POST["cvv"];
      $request->CreditCardInfo->Price=1;//0.01 TL
      $request->CardTokenization= new CardTokenization();
      $request->CardTokenization->RequestType="0";
      $request->CardTokenization->CustomerId="01";
      $request->CardTokenization->ValidityPeriod="0";
      $request->CardTokenization->CCTokenId=Helper::Guid ();
      $response = MarketPlaceSale3DOrMpSaleRequest::execute($request); // Market Place 3D Secure servisi başlatılması için gerekli servis çağırısını temsil eder.

//Request
      req=MarketPlaceSale3DSecOrMpSaleRequest()
      req.ServiceType = "CCMarketPlace"
      req.OperationType = "Sale3DSEC"
      req.MPAY = ""
      req.IPAddress = "127.0.0.1"
      req.Port = "123"
      req.Description = "Bilgisayar"
      req.InstallmentCount =request.POST.get('installmentCount')
      req.CommissionRate = "100"; #komisyon oranı 1. 100 ile çarpılıp gönderiliyor
      req.ExtraParam = ""
      req.PaymentContent = "BLGSYR01"
      req.SubPartnerId =request.POST.get('subPartnerId')
      req.ErrorURL = "http://127.0.0.1:8000/fail"
      req.SuccessURL = "http://127.0.0.1:8000/home/success"
      req.Port = "123"
      #region Token
      req.Token=Token()
      req.Token.UserCode=config.UserCode
      req.Token.Pin=config.Pin
      #endregion
      #region CreditCardInfo
      req.CreditCardInfo = CreditCardInfo()
      req.CreditCardInfo.CreditCardNo =request.POST.get('creditCardNo')
      req.CreditCardInfo.OwnerName =request.POST.get('ownerName')
      req.CreditCardInfo.ExpireYear =request.POST.get('expireYear')
      req.CreditCardInfo.ExpireMonth =request.POST.get('expireMonth')
      req.CreditCardInfo.Cvv =request.POST.get('cvv')
      req.CreditCardInfo.Price = "1";#0,01 TL
      #endregion
      #region CardTokenization
      req.CardTokenization = CardTokenization()
      req.CardTokenization.RequestType="0"
      req.CardTokenization.CustomerId="01"
      req.CardTokenization.ValidityPeriod="0"
      req.CardTokenization.CCTokenId=str(uuid.uuid4())
      #endregion
      message = req.execute(req,config) # Xml servis çağrısının başlatıldığı kısım

//Request    
      req= Marketplacesale3dsecurerequest.new
      req.ServiceType = "CCMarketPlace"
      req.OperationType = "Sale3DSEC"
      req.MPAY = ""
      req.IPAddress = "127.0.0.1";
      req.Port = "123"
      req.Description = "Bilgisayar"
      req.InstallmentCount =params[:installmentCount] 
      req.CommissionRate = "100"; #komisyon oranı 1. 100 ile çarpılıp gönderiliyor
      req.ExtraParam = ""
      req.PaymentContent = "BLGSYR01"
      req.SubPartnerId = params[:subPartnerId]
      req.ErrorURL = "http://localhost:3000/home/MarketPlaceError"
      req.SuccessURL = "http://localhost:3000/home/MarketPlaceSuccess"
      #region Token
      req.Token = Token.new
      req.Token.UserCode = @settings.UserCode
      req.Token.Pin = @settings.Pin 
      #endregion
      #region CreditCardInfo
      req.Creditcardinfo = Creditcardinfo.new
      req.Creditcardinfo.CreditCardNo = params[:creditCardNo]
      req.Creditcardinfo.OwnerName =params[:ownerName] 
      req.Creditcardinfo.ExpireYear =params[:expireYear] 
      req.Creditcardinfo.ExpireMonth =params[:expireMonth] 
      req.Creditcardinfo.Cvv =params[:cvv] 
      req.Creditcardinfo.Price = "1";#0,01 TL
      #endregion
      #region CardTokenization
      req.Cardtokenization = Cardtokenization.new
      req.Cardtokenization.RequestType ="0"
      req.Cardtokenization.CustomerId ="01"
      req.Cardtokenization.ValidityPeriod ="0"
      req.Cardtokenization.CCTokenId =SecureRandom.uuid
     
      #endregion 
      returnData= req.execute(req,@settings) # xml servis çağrısının başladığı kısım

//Request
      const data={
       "ServiceType": request.ServiceType,
       "OperationType": request.OperationType,
       "Token": {
         "UserCode":settings.userCode,
         "Pin": settings.pin
       },
       "CreditCardInfo": {
         "CreditCardNo": request.CreditCardInfoCreditCardNo,
         "OwnerName": request.CreditCardInfoOwnerName,
         "ExpireYear": request.CreditCardInfoExpireYear,
         "ExpireMonth": request.CreditCardInfoExpireMonth,
         "Cvv": request.CreditCardInfoCvv,
         "Price": request.CreditCardInfoPrice,
       },
       "MPAY": request.Mpay,
       "ExtraParam": request.ExtraParam,
       "Description":request.Description,
       "IPAddress": request.IPAddress,
       "Port": request.Port,
       "ErrorURL": request.ErrorURL,
       "SuccessURL": request.SuccessURL,
       "InstallmentCount": request.InstallmentCount,
       "CommissionRate": request.CommissionRate,
       "SubPartnerId": request.SubPartnerId,
       "PaymentContent": request.PaymentContent
      }
      wirecard.MarketPlaceSale3DSec(data).then(requestResult => {
        res.json(requestResult)
      }).catch(err => {
        console.log(err)
      })
 

//Request 
      <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
      <WIRECARD>
        <ServiceType>CCMarketPlace</ServiceType>
        <OperationType>Sale3DSEC</OperationType>
        <Token>
          <UserCode></UserCode>
          <Pin></Pin>
        </Token>
        <CreditCardInfo>
          <CreditCardNo></CreditCardNo>
          <OwnerName></OwnerName>
          <ExpireYear></ExpireYear>
          <ExpireMonth></ExpireMonth>
          <Cvv></Cvv>
          <Price>100</Price>
        </CreditCardInfo>
        <MPAY></MPAY>
        <ExtraParam></ExtraParam>
        <Description>Bilgisayar</Description>
        <IPAddress>13.93.145.96</IPAddress>
        <Port>1</Port>
        <ErrorURL>"http://localhost:7597/Home/Error</ErrorURL>
        <SuccessURL>http://localhost:7597/Home/Success</SuccessURL>
        <InstallmentCount>0</InstallmentCount>
        <CommissionRate>100</CommissionRate>
        <SubPartnerId></SubPartnerId>
        <PaymentContent>Bilgisayar Ödemesi</PaymentContent>
      </WIRECARD>
//Response
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
      <Result>
        <Item Key="StatusCode" Value="" />
        <Item Key="ResultCode" Value=" " />
        <Item Key="ResultMessage" Value=" " />
        <Item Key="OrderObjectId" Value=" " />
        <Item Key="RedirectUrl" Value="" />
      </Result>
          

Alt Üye İşyeri Ödeme Onayı

Alt Üye İşyeri Ödeme Onayı metodu, eğer üye firma için önceden tanımlanmışsa, ödeme gerçekleştirilen bir işlemin tutarının mağaza tarafına aktarımının onayını verilmesini sağlamaktadır.

Alt Üye İşyeri Ödeme Onayı Entegrasyonu Restful Servisi için gerekli input bilgileri XML formatında hazırlanarak aşağıdaki adrese Post yöntemi ile iletilmelidir.
https://www.wirecard.com.tr/SGate/Gate
Alt Üye İşyeri Ödeme Onayı metoduna ait parametre detayları aşağıda yer almaktadır:

Servis Girdi Parametreleri

Input Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
ServiceType String Evet

Sabit değer: "CCMarketPlace"

OperationType String Evet

Sabit değer: "ReleasePayment"

Token Token Sınıfı Evet

Token Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.

CommissionRate Int Evet

Ödeme işlemi için mağazaya uygulanacak komisyon tutarı
Komisyon değeri 100 ile çarpıldıktan sonra iletilmelidir. Ondalıklı değerler iletilmelidir. Örneğin, %1,1 olan bir komisyon değeri 110 olarak iletilmelidir.

SubPartnerId Int Evet

Ödeme işleminin yapılacağı mazağa kaydına ait benzersiz id değeri
Bu değer Pazaryeri oluşturma işlemi sırasında Wirecard tarafından oluşturulup, Pazaryeri oluşturma response mesajı aracılığı ile paylaşılır.

MPAY String Hayır

Serbest değer
Üye firma tarafından işlem için atanan benzersiz değer bu parametre aracılığı ile iletilebilir.

OrderId Guid -

İşlemin uygulanacağız ödemeye ait benzersiz id değeri
Eğer Ödeme Onayı işlemi için MPAY değeri kullanılacaksa bu değerin gönderilmesine gerek yoktur. MPAY’in iletilmediği durumlarda kullanılmalıdır

Description String Evet

İşlemin Açıklaması

Token Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
UserCode String Evet

Wirecard tarafından atanan üye iş yeri numarası

Pin String Evet

Wirecard tarafından atanan pin

Servis Çıktı Parametreleri

Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
StatusCode Int

Ödeme Onayı işlem sonucu
0: İşlem başarılı
1: İşlem başarısız

ResultCode String

Ödeme Onayı işlem sonucunun Wirecard tarafından belirlenmiş kodu

ResultMessage String

ResultCode değerinin açıklaması.

Örnek Servis Çağrı Kodları


//Request
      var request= new MarketPlaceReleasePaymentRequest();
      request.ServiceType = "CCMarketPlace";
      request.OperationType = "ReleasePayment";
      request.SubPartnerId = subPartnerId;
      request.CommissionRate = 100; //%1
      request.MPAY = "";
      request.OrderId=Guid.NewGuid();
      request.Description = "Bilgisayar ödemesi";
      #region Token
      request.Token= new Token();
      request.Token.UserCode = settings.UserCode;
      request.Token.Pin = settings.Pin;
      #endregion
      var response = MarketPlaceReleasePaymentRequest.Execute(request, settings);
      return View(responseMessage);

//Request   
      MarketplaceReleasePaymentRequest marketplaceReleasePaymentRequest = new MarketplaceReleasePaymentRequest(); 
        
      marketplaceReleasePaymentRequest.ServiceType = "CCMarketPlace";
      marketplaceReleasePaymentRequest.OperationType = "ReleasePayment";
        
      marketplaceReleasePaymentRequest.Token = new Token();
      marketplaceReleasePaymentRequest.Token.UserCode = settings.userCode;
      marketplaceReleasePaymentRequest.Token.Pin = settings.pin;
      marketplaceReleasePaymentRequest.SubPartnerId = Integer.parseInt(request.getParameter("subPartnerId"));
      marketplaceReleasePaymentRequest.CommissionRate = 100; //%1
      marketplaceReleasePaymentRequest.MPAY = "";
      marketplaceReleasePaymentRequest.OrderId=guid;
      marketplaceReleasePaymentRequest.Description = "Bilgisayar ödemesi";
 
		  String marketplaceReleasePaymentResponse = MarketplaceReleasePaymentRequest.execute(marketplaceReleasePaymentRequest,settings); //"MarketPlace ReleasePayment servisi başlatılması için gerekli servis çağırısını temsil eder."

//Request
      $request = new MarketPlaceSaleReleasePaymentRequest();
      $request->ServiceType = "CCMarketPlace";
      $request->OperationType = "ReleasePayment";
      $request->Token= new Token();
      $request->Token->UserCode=$settings->UserCode;
      $request->Token->Pin=$settings->Pin;
  
      $request->MPAY = "";
      $request->CommissionRate = 100;//%1
      $request->SubPartnerId = $_POST["subPartnerId"];
      $request->Description = "Odeme Onaylandı";
      $request->OrderId = Helper::Guid ();
      $response = MarketPlaceSaleReleasePaymentRequest::execute($request);

//Request
      req=MarketPlaceReleasePaymentRequest()
      req.ServiceType = "CCMarketPlace"
      req.OperationType = "ReleasePayment"
      req.SubPartnerId =request.POST.get('subPartnerId') 
      req.CommissionRate = "100"; #%1
      req.MPAY = ""
      req.OrderId=str(uuid.uuid4())
      req.Description = "Bilgisayar ödemesi"
      #region Token
      req.Token=Token()
      req.Token.UserCode=config.UserCode
      req.Token.Pin=config.Pin
      #endregion 
      message = req.execute(req,config) # Xml servis çağrısının başlatıldığı kısım

//Request
      req= Marketplacereleasepaymentrequest.new
      req.ServiceType = "CCMarketPlace"
      req.OperationType = "ReleasePayment"
      req.SubPartnerId =params[:subPartnerId] 
      req.CommissionRate = "100"; #%1
      req.MPAY = ""
      req.OrderId=SecureRandom.uuid
      req.Description = "Bilgisayar ödemesi"
      #region Token
      req.Token = Token.new
      req.Token.UserCode = @settings.UserCode
      req.Token.Pin = @settings.Pin 
      #endregion
   
      returnData= req.execute(req,@settings) # xml servis çağrısının başladığı kısım

//Request      
      const data={
        "ServiceType": request.ServiceType,
        "OperationType": request.OperationType,
        "Token": {
          "UserCode":settings.userCode,
          "Pin": settings.pin
        },
      "SubPartnerId": request.SubPartnerId,
      "CommissionRate": request.CommissionRate,
      "MPAY": request.MPAY,
      "OrderId":Guid.raw(),
      "Description": request.Description
      }


      wirecard.MarketPlaceReleasePayment(data).then(requestResult => {
        res.json(requestResult)
        }).catch(err => {
          console.log(err)
      })
 

//Request 
      <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
      <WIRECARD>
        <ServiceType>CCMarketPlace</ServiceType>
        <OperationType>ReleasePayment</OperationType>
        <Token>
          <UserCode></UserCode>
          <Pin></Pin>
        </Token>
        <SubPartnerId></SubPartnerId>
        <CommissionRate>100</CommissionRate>//1
        <MPAY></MPAY>
        <OrderId>28d56127-aea9-4362-83e1-6a7cb710f1d4</OrderId>
        <Description>ödeme açıklaması</Description>
      </WIRECARD>
//Response
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
      <Result>
        <Item Key="StatusCode" Value="" />
        <Item Key="ResultCode" Value=" " />
        <Item Key="ResultMessage" Value=" " />
       </Result>