Pazaryeri

Pazaryeri servisi, pazaryeri hizmeti veren firmalara/web sitelerine Wirecard tarafından kredi kartı aracılığı ile ödeme alma imkanı sağlamak için hazırlanmıştır. Aşağıda pazaryeri kurgularında kullanılabilecek metotlar ve açıklamaları yer almaktadır.

Son kullanıcıların hizmet alamama durumunu engellemek adına işlem sonuç servisini sisteminize entegre etmeniz gerekmektedir.
Başarılı ve başarısız sonuç sayfaları kullanıcılara bilgi vermek adına oluşturulmuş sayfalardır. Sistemden kaynaklanan herhangi bir hata olması olması durumunda son kullanıcının başarılı veya başarısız sayfasına erişemediği durumların olmaması için işlem sonuç servislerinin kullanımı zorunludur.
Kendinize en uygun olan işlem sonuç servisine burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Belge İle Doğrulama

Alt Üye İşyeri Oluşturma (Şahıs)

Alt Üye İşyeri oluşturma metodu pazaryeri aracılığı ile ürün satışı yapabilecek yeni bir hesabın tanımı sürecinde kullanılacak bir metotdur. Pazaryeri aracılığı ile ürün satışı yapabilecek bu hesabın tanımlanması sürecinde iletilmesi gereken bilgiler XML mesajı formatında hazırlanmalıdır.

Alt Üye İşyeri oluşturma Entegrasyonu Restful Servisi için gerekli input bilgileri XML formatında hazırlanarak aşağıdaki adrese Post yöntemi ile iletilmelidir.
https://www.wirecard.com.tr/SGate/Gate
Alt Üye İşyeri oluşturma metoduna ait parametre detayları aşağıda yer almaktadır:

Servis Girdi Parametreleri

Input Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
ServiceType String Evet

Sabit değer: "CCMarketPlace"

OperationType String Evet

Sabit değer: "AddSubPartner"

Token Token Sınıfı Evet

Token Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.

UniqueId String Evet

Üye firma tarafından mağaza için atanacak benzersiz id değeri

SubPartnerType Enum Evet

Mağaza Tipi:
Üç farklı değer olabilir:
1. Individual - Şahıs
2. PrivateCompany - Şahıs Şirketi
3. Corporation - Tüzel Şirket

Name String Evet

Mağazanın İsmi

BranchName String Hayır

Şube adının tanımlanmasını sağlar.

ContactInfo ContactInfo Sınıfı Evet Contact Info Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.
FinancialInfo FinancialInfo Sınıfı Evet FinancialInfo Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.
AuthSignatory AuthSignatory Sınıfı Hayır AuthSignatory Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.
Token Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
UserCode String Evet

Wirecard tarafından atanan üye iş yeri numarası

Pin String Evet

Wirecard tarafından atanan pin

ContactInfo Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
Country String Evet

Mağazanın ülkesi Örn: TR

City String Evet

Mağazanın şehir kodu Örn: 34

Address String Evet

Mağazanın açık adresi

BusinessPhone String Hayır

Mağazanın telefonu

MobilePhone String Evet

Mağazaya veya mağaza yetkilisine ait mobil telefon

Email String Evet

Mağazaya veya mağaza yetkilisine ait Email adresi

InvoiceEmail String Hayır

Fatura bilgilerinin iletileceği Email adresi

FinancialInfo Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
IdentityNumber String Evet

Mağaza sahibine veya yetkilisine ait TC kimlik numarası

TaxOffice String Hayır

Vergi dairesi

TaxNumber String Hayır

Vergi numarası

BankName String Evet

Banka Kodu: Örn: 0019

IBAN String Hayır

IBAN bilgisi

AuthSignatory Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
Name String Hayır

İmza Yetkilisi Adı

Surname String Hayır

İmza Yetkilisi Soyadı

BirthDate YYYY/MM/DD Hayır

İmza Yetkilisi Doğum Tarihi

Servis Çıktı Parametreleri

Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
StatusCode Int

Pazaryeri oluşturma işlem sonucu
0: İşlem başarılı
1: İşlem başarısız

ResultCode String

Pazaryeri oluşturma işlem sonucunun Wirecard tarafından belirlenmiş kodu

ResultMessage String

ResultCode değerinin açıklaması.

SubPartnerId Int

Pazaryeri oluşturma işlemi sonucu oluşturulan kayda Wirecard tarafından atanmış benzersiz id değeri

Örnek Servis Çağrı Kodları


  
  //Request
  MarketPlaceAddOrUpdateRequest request = new MarketPlaceAddOrUpdateRequest();
  request.ServiceType = "CCMarketPlace";
  request.OperationType = "AddSubPartner";
  request.UniqueId = Guid.NewGuid().ToString();
  request.SubPartnerType=subPartnerType;
  request.Name = name;
  request.BranchName = name;
  #region Token Bilgileri
  request.Token = new Token();
  request.Token.UserCode = settings.UserCode;
  request.Token.Pin = settings.Pin;
  #endregion
  #region ContactInfo Bilgileri
  request.ContactInfo= new ContactInfo();
  request.ContactInfo.Country = "TR";
  request.ContactInfo.City = "34";
  request.ContactInfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
  request.ContactInfo.MobilePhone = mobilePhoneNumber;
  request.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111";
  request.ContactInfo.Email = email;
  request.ContactInfo.InvoiceEmail = email;
  #endregion
  #region FinancialInfo Bilgileri
  request.FinancialInfo = new FinancialInfo();
  request.FinancialInfo.IdentityNumber = identityNumber;
  request.FinancialInfo.TaxOffice = "İstanbul";
  request.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111";
  request.FinancialInfo.BankName = "0012";
  request.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326";
  #endregion
  #region AuthSignatory Bilgileri
  request.AuthSignatoryInfo = new AuthSignatoryInfo();
  request.AuthSignatoryInfo.Name = "Ahmet";
  request.AuthSignatoryInfo.Surname = "Yaşar";
  request.AuthSignatoryInfo.BirthDate = DateTime.Now.ToString("yyyy/MM/dd");
  #endregion
  var response = MarketPlaceAddOrUpdateRequest.Execute(request, settings);
  return View(response);

  //Request
  MarketPlaceAddSubMerchantRequest marketPlaceAddSubMerchantRequest = new MarketPlaceAddSubMerchantRequest();
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.ServiceType="CCMarketPlace";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.OperationType="AddSubPartner";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.UniqueId = "123456";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.SubPartnerType=request.getParameter("subPartnerType");
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.Name=request.getParameter("name");

  marketPlaceAddSubMerchantRequest.Token= new Token();
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.Token.Pin=settings.pin;
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.Token.UserCode=settings.userCode;

  marketPlaceAddSubMerchantRequest.ContactInfo= new ContactInfo();
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.ContactInfo.Country = "TR";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.ContactInfo.City = "34";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.ContactInfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.ContactInfo.MobilePhone =request.getParameter("mobilePhoneNumber");
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111";

  marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo = new FinancialInfo();
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo.IdentityNumber =request.getParameter("identityNumber");
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo.TaxOffice = "İstanbul";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo.BankName = "0012";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo.AccountName = "Ahmet Yılmaz";

  marketPlaceAddSubMerchantRequest.AuthSignatoryInfo = new AuthSignatoryInfo();
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.AuthSignatoryInfo.Name = "Ahmet";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.AuthSignatoryInfo.Surname = "Yaşar";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.AuthSignatoryInfo.BirthDate = date;  String marketPlaceAddSubMerchantResponse = marketPlaceAddSubMerchantRequest.execute(marketPlaceAddSubMerchantRequest,settings); //"Pazaryeri Oluşturma servisi başlatılması için gerekli servis çağırısını temsil eder."

  //Request
  $request = new MarketPlaceAddOrUpdateRequest();
  $request->ServiceType = "CCMarketPlace";
  $request->OperationType = "AddSubPartner";
  $request->UniqueId = Helper::Guid ();
  $request->SubPartnerType = $_POST["subPartnerType"];
  $request->Name = $_POST["name"];
  $request->BranchName= $_POST["name"];

  $request->Token= new Token();
  $request->Token->UserCode=$settings->UserCode;
  $request->Token->Pin=$settings->Pin;
  $request->BaseUrl = $settings->BaseUrl;

  $request->ContactInfo= new ContactInfo();
  $request->ContactInfo->Country="TR";
  $request->ContactInfo->City="34";
  $request->ContactInfo->Address= "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
  $request->ContactInfo->BusinessPhone="2121111111";
  $request->ContactInfo->MobilePhone=$_POST["mobilePhoneNumber"];
  $request->ContactInfo->Email=$_POST["emailAddress"];
  $request->ContactInfo->InvoiceEmail=$_POST["invoiceEMailAddress"];

  $request->FinancialInfo= new FinancialInfo();
  $request->FinancialInfo->IdentityNumber=$_POST["identityNumber"];
  $request->FinancialInfo->TaxOffice= "İstanbul";
  $request->FinancialInfo->TaxNumber= "11111111111";
  $request->FinancialInfo->BankName= "0012";
  $request->FinancialInfo->IBAN= "TR330006100519786457841326";

  $request->AuthSignatoryName="Ahmet";
  $request->AuthSignatorySurname="Yılmaz";
  $request->AuthSignatoryBirthDate=date("Y/m/d");

  $response = MarketPlaceAddOrUpdateRequest::execute($request); // Market Place oluşturma servisi başlatılması için gerekli servis çağırısını temsil eder.

  //Request
  req= MarketPlaceAddSubPartnerRequest()
  req.ServiceType="CCMarketPlace"
  req.OperationType="AddSubPartner"
  req.UniqueId=str(randint(1, 10000))
  req.SubPartnerType=request.POST.get('subPartnerType')
  req.Name=request.POST.get('name')
  req.BranchName=request.POST.get('name')
  #region Token
  req.Token=Token()
  req.Token.UserCode=config.UserCode
  req.Token.Pin=config.Pin
  #endregion

  #region Contactinfo Bilgileri
  req.ContactInfo= ContactInfo()
  req.ContactInfo.Country = "TR"
  req.ContactInfo.City = "34"
  req.ContactInfo.Address = "aaaa"
  req.ContactInfo.MobilePhone =request.POST.get('mobilePhoneNumber')
  req.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111"
  req.ContactInfo.Email =request.POST.get('emailAddress')
  req.ContactInfo.InvoiceEmail =request.POST.get('invoiceEmailAddress')
  #endregion

  #region Financialinfo Bilgileri
  req.FinancialInfo = FinancialInfo()
  req.FinancialInfo.IdentityNumber =request.POST.get('identityNumber')
  req.FinancialInfo.TaxOffice = "istanbul"
  req.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111"
  req.FinancialInfo.BankName = "0012"
  req.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326"
  #endregion

  #region AuthSignatoryinfo Bilgileri
  req.AuthSignatoryName="Ahmet"
  req.AuthSignatorySurname="Yılmaz"
  req.AuthSignatoryBirthDate=datetime.now().strftime("%Y-%m-%d")
  #endregion

  message = req.execute(req,config) # Xml servis çağrısının başlatıldığı kısım

  //Request
  req= Marketplaceaddorupdaterequest.new
  req.ServiceType = "CCMarketPlace"
  req.OperationType = "AddSubPartner"
  req.SubPartnerType=params[:subPartnerType]
  req.UniqueId = SecureRandom.uuid
  req.Name = params[:name];
  req.BranchName = params[:name];
  #region Token
  req.Token = Token.new
  req.Token.UserCode=@settings.UserCode
  req.Token.Pin=@settings.Pin
  #end Region
  #region Contactinfo Bilgileri
  req.Contactinfo= Contactinfo.new
  req.Contactinfo.Country = "TR"
  req.Contactinfo.City = "34"
  req.Contactinfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul"
  req.Contactinfo.MobilePhone =params[:mobilePhoneNumber]
  req.Contactinfo.BusinessPhone = "2121111111"
  req.Contactinfo.Email = params[:emailAddress]
  req.Contactinfo.InvoiceEmail =params[:invoiceMailAddress]
  #endregion
  #region Financialinfo Bilgileri
  req.Financialinfo = Financialinfo.new
  req.Financialinfo.IdentityNumber =params[:identityNumber]
  req.Financialinfo.TaxOffice = "İstanbul"
  req.Financialinfo.TaxNumber = "11111111111"
  req.Financialinfo.BankName = "0012"
  req.Financialinfo.IBAN = "TR330006100519786457841326"

  req.AuthSignatoryName="Ahmet"
  req.AuthSignatorySurname="Yılmaz"
  req.AuthSignatoryBirthDate=Time.now.strftime("%Y/%m/%d")
  returnData= req.executeAddSubPartner(req,@settings) # xml servis çağrısının başladığı kısım

  //Request
  const data= {
  "ServiceType": request.ServiceType,
  "OperationType": request.OperationType,
  "Token": {
  "UserCode": settings.userCode,
  "Pin": settings.pin
  },
  "UniqueId": Guid.raw(),
  "SubPartnerType": request.SubPartnerType,
  "Name": request.Name,
  "BranchName": request.BranchName,
  "ContactInfo": {
  "Country": request.ContactInfoCountry,
  "City": request.ContactInfoCity,
  "Address": request.ContactInfoAddress,
  "BusinessPhone": request.ContactInfoBusinessPhone,
  "MobilePhone": request.ContactInfoMobilePhone
  "Email":request.ContactInfoEmail,
  "InvoiceEmail":request.ContactInfoInvoiceEmail
  },
  "FinancialInfo": {
  "IdentityNumber": request.FinancialInfoIdentityNumber,
  "TaxOffice": request.FinancialInfoTaxOffice,
  "TaxNumber": request.FinancialInfoTaxNumber,
  "BankName": request.FinancialInfoBankName,
  "IBAN":request.FinancialInfoIBAN,
  },
  "AuthSignatory": {
  "Name": request.AuthSignatoryName,
  "Surname": request.AuthSignatorySurname,
  "BirthDate": request.AuthSignatoryBirthDate,
  }
  };

  wirecard.MarketPlaceAddSubPartner(data).then(requestResult => {
  res.json(requestResult)
  }).catch(err => {
  console.log(err)
  })

  //Request
  MarketPlaceAddOrUpdateRequest request = new MarketPlaceAddOrUpdateRequest();
  request.ServiceType = "CCMarketPlace";
  request.OperationType = "AddSubPartner";
  request.UniqueId = Guid.NewGuid().ToString().Replace("-", "");
  request.SubPartnerType = subPartnerType;
  request.Name = name;
  request.BranchName = name;

  #region Token Bilgileri
  request.Token = new Token();
  request.Token.UserCode = settings.UserCode;
  request.Token.Pin = settings.Pin;

  #endregion

  #region ContactInfo Bilgileri
  request.ContactInfo = new ContactInfo();
  request.ContactInfo.Country = "TR";
  request.ContactInfo.City = "34";
  request.ContactInfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
  request.ContactInfo.MobilePhone = mobilePhoneNumber;
  request.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111";
  request.ContactInfo.Email = email;
  request.ContactInfo.InvoiceEmail = email;
  #endregion
  #region FinancialInfo Bilgileri
  request.FinancialInfo = new FinancialInfo();
  request.FinancialInfo.IdentityNumber = identityNumber;
  request.FinancialInfo.TaxOffice = "İstanbul";
  request.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111";
  request.FinancialInfo.BankName = "0012";
  request.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326";


  #endregion
  #region AuthSignatory Bilgileri
  request.AuthSignatoryInfo = new AuthSignatoryInfo();
  request.AuthSignatoryInfo.Name = "Ahmet";
  request.AuthSignatoryInfo.Surname = "Yaşar";
  request.AuthSignatoryInfo.BirthDate = DateTime.Now.ToString("yyyy/MM/dd");
  #endregion

  var response = MarketPlaceAddOrUpdateRequest.Execute(request, settings);

  ServicesXmlResponse responseMessage = new ServicesXmlResponse();

  responseMessage.XmlResponse = response;
  return View(responseMessage);
 

//Request 
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

  <WIRECARD>
  <ServiceType>CCMarketPlace</ServiceType>
  <OperationType>AddSubPartner</OperationType>
  <Token>
  <UserCode></UserCode>
  <Pin></Pin>
        </Token>
  <UniqueId>35c74184-674b-4cd8-a8b2-a41a34630e8a</UniqueId>
  <SubPartnerType>Individual</SubPartnerType>
  <Name>Test Mağazası</Name>
  <ContactInfo>
  <Country>TR</Country>
  <City>34</City>
  <Address>Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul</Address>
  <BusinessPhone>2121111111</BusinessPhone>
  <MobilePhone>2121111111</MobilePhone>
        </ContactInfo>
  <FinancialInfo>
  <IdentityNumber>11111111111</IdentityNumber>
  <TaxOffice>İstanbul</TaxOffice>
  <TaxNumber>1111111111</TaxNumber>
  <BankName>0012</BankName>
  <IBAN>TR330006100519786457841326</IBAN>
  <AccountName>Ahmet Yaşar</AccountName>
        </FinancialInfo>
  <AuthSignatory>
    <Name>Ahmet</Name>
    <Surname>Yılmaz</Surname>
    <BirthDate>1970/10/29</BirthDate>
  </AuthSignatory>
      </WIRECARD>
//Response
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

  <Result>
  <Item Key="StatusCode" Value="" />

  <Item Key="ResultCode" Value="" />

  <Item Key="ResultMessage" Value="" />

  <Item Key="SubPartnerId" Value="" />

      </Result>
          

Alt Üye İşyeri Oluşturma (Şahıs Şirketi)

Alt Üye İşyeri oluşturma metodu pazaryeri aracılığı ile ürün satışı yapabilecek yeni bir hesabın tanımı sürecinde kullanılacak bir metotdur. Pazaryeri aracılığı ile ürün satışı yapabilecek bu hesabın tanımlanması sürecinde iletilmesi gereken bilgiler XML mesajı formatında hazırlanmalıdır.

Alt Üye İşyeri oluşturma Entegrasyonu Restful Servisi için gerekli input bilgileri XML formatında hazırlanarak aşağıdaki adrese Post yöntemi ile iletilmelidir.
https://www.wirecard.com.tr/SGate/Gate
Alt Üye İşyeri oluşturma metoduna ait parametre detayları aşağıda yer almaktadır:

Servis Girdi Parametreleri

Input Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
ServiceType String Evet

Sabit değer: "CCMarketPlace"

OperationType String Evet

Sabit değer: "AddSubPartner"

Token Token Sınıfı Evet

Token Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.

UniqueId String Evet

Üye firma tarafından mağaza için atanacak benzersiz id değeri

SubPartnerType Enum Evet

Mağaza Tipi:
Üç farklı değer olabilir:
1. Individual - Şahıs
2. PrivateCompany - Şahıs Şirketi
3. Corporation - Tüzel Şirket

Name String Evet

Mağazanın İsmi

BranchName String Hayır

Şube adının tanımlanmasını sağlar.

ContactInfo ContactInfo Sınıfı Evet Contact Info Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.
FinancialInfo FinancialInfo Sınıfı Evet FinancialInfo Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.
AuthSignatory AuthSignatory Sınıfı Hayır AuthSignatory Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.
Token Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
UserCode String Evet

Wirecard tarafından atanan üye iş yeri numarası

Pin String Evet

Wirecard tarafından atanan pin

ContactInfo Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
Country String Evet

Mağazanın ülkesi Örn: TR

City String Evet

Mağazanın şehir kodu Örn: 34

Address String Evet

Mağazanın açık adresi

BusinessPhone String Hayır

Mağazanın telefonu

MobilePhone String Evet

Mağazaya veya mağaza yetkilisine ait mobil telefon

Email String Evet

Mağazaya veya mağaza yetkilisine ait Email adresi

InvoiceEmail String Hayır

Fatura bilgilerinin iletileceği Email adresi

FinancialInfo Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
IdentityNumber String Evet

Mağaza sahibine veya yetkilisine ait TC kimlik numarası

TaxOffice String Evet

Vergi dairesi

TaxNumber String Hayır

Vergi numarası

BankName String Evet

Banka Kodu: Örn: 0019

IBAN String Hayır

IBAN bilgisi

AuthSignatory Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
Name String Hayır

İmza Yetkilisi Adı

Surname String Hayır

İmza Yetkilisi Soyadı

BirthDate YYYY/MM/DD Hayır

İmza Yetkilisi Doğum Tarihi

Servis Çıktı Parametreleri

Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
StatusCode Int

Pazaryeri oluşturma işlem sonucu
0: İşlem başarılı
1: İşlem başarısız

ResultCode String

Pazaryeri oluşturma işlem sonucunun Wirecard tarafından belirlenmiş kodu

ResultMessage String

ResultCode değerinin açıklaması.

SubPartnerId Int

Pazaryeri oluşturma işlemi sonucu oluşturulan kayda Wirecard tarafından atanmış benzersiz id değeri

Örnek Servis Çağrı Kodları


  
  //Request
  MarketPlaceAddOrUpdateRequest request = new MarketPlaceAddOrUpdateRequest();
  request.ServiceType = "CCMarketPlace";
  request.OperationType = "AddSubPartner";
  request.UniqueId = Guid.NewGuid().ToString();
  request.SubPartnerType=subPartnerType;
  request.Name = name;
  request.BranchName = name;
  #region Token Bilgileri
  request.Token = new Token();
  request.Token.UserCode = settings.UserCode;
  request.Token.Pin = settings.Pin;
  #endregion
  #region ContactInfo Bilgileri
  request.ContactInfo= new ContactInfo();
  request.ContactInfo.Country = "TR";
  request.ContactInfo.City = "34";
  request.ContactInfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
  request.ContactInfo.MobilePhone = mobilePhoneNumber;
  request.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111";
  request.ContactInfo.Email = email;
  request.ContactInfo.InvoiceEmail = email;
  #endregion
  #region FinancialInfo Bilgileri
  request.FinancialInfo = new FinancialInfo();
  request.FinancialInfo.IdentityNumber = identityNumber;
  request.FinancialInfo.TaxOffice = "İstanbul";
  request.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111";
  request.FinancialInfo.BankName = "0012";
  request.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326";
  #endregion
  #region AuthSignatory Bilgileri
  request.AuthSignatoryInfo = new AuthSignatoryInfo();
  request.AuthSignatoryInfo.Name = "Ahmet";
  request.AuthSignatoryInfo.Surname = "Yaşar";
  request.AuthSignatoryInfo.BirthDate = DateTime.Now.ToString("yyyy/MM/dd");
  #endregion
  var response = MarketPlaceAddOrUpdateRequest.Execute(request, settings);
  return View(response);

  //Request
  MarketPlaceAddSubMerchantRequest marketPlaceAddSubMerchantRequest = new MarketPlaceAddSubMerchantRequest();
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.ServiceType="CCMarketPlace";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.OperationType="AddSubPartner";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.UniqueId = "123456";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.SubPartnerType=request.getParameter("subPartnerType");
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.Name=request.getParameter("name");

  marketPlaceAddSubMerchantRequest.Token= new Token();
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.Token.Pin=settings.pin;
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.Token.UserCode=settings.userCode;

  marketPlaceAddSubMerchantRequest.ContactInfo= new ContactInfo();
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.ContactInfo.Country = "TR";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.ContactInfo.City = "34";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.ContactInfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.ContactInfo.MobilePhone =request.getParameter("mobilePhoneNumber");
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111";

  marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo = new FinancialInfo();
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo.IdentityNumber =request.getParameter("identityNumber");
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo.TaxOffice = "İstanbul";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo.BankName = "0012";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo.AccountName = "Ahmet Yılmaz";

  marketPlaceAddSubMerchantRequest.AuthSignatoryInfo = new AuthSignatoryInfo();
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.AuthSignatoryInfo.Name = "Ahmet";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.AuthSignatoryInfo.Surname = "Yaşar";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.AuthSignatoryInfo.BirthDate = date;  String marketPlaceAddSubMerchantResponse = marketPlaceAddSubMerchantRequest.execute(marketPlaceAddSubMerchantRequest,settings); //"Pazaryeri Oluşturma servisi başlatılması için gerekli servis çağırısını temsil eder."

  //Request
  $request = new MarketPlaceAddOrUpdateRequest();
  $request->ServiceType = "CCMarketPlace";
  $request->OperationType = "AddSubPartner";
  $request->UniqueId = Helper::Guid ();
  $request->SubPartnerType = $_POST["subPartnerType"];
  $request->Name = $_POST["name"];
  $request->BranchName= $_POST["name"];

  $request->Token= new Token();
  $request->Token->UserCode=$settings->UserCode;
  $request->Token->Pin=$settings->Pin;
  $request->BaseUrl = $settings->BaseUrl;

  $request->ContactInfo= new ContactInfo();
  $request->ContactInfo->Country="TR";
  $request->ContactInfo->City="34";
  $request->ContactInfo->Address= "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
  $request->ContactInfo->BusinessPhone="2121111111";
  $request->ContactInfo->MobilePhone=$_POST["mobilePhoneNumber"];
  $request->ContactInfo->Email=$_POST["emailAddress"];
  $request->ContactInfo->InvoiceEmail=$_POST["invoiceEMailAddress"];

  $request->FinancialInfo= new FinancialInfo();
  $request->FinancialInfo->IdentityNumber=$_POST["identityNumber"];
  $request->FinancialInfo->TaxOffice= "İstanbul";
  $request->FinancialInfo->TaxNumber= "11111111111";
  $request->FinancialInfo->BankName= "0012";
  $request->FinancialInfo->IBAN= "TR330006100519786457841326";

  $request->AuthSignatoryName="Ahmet";
  $request->AuthSignatorySurname="Yılmaz";
  $request->AuthSignatoryBirthDate=date("Y/m/d");

  $response = MarketPlaceAddOrUpdateRequest::execute($request); // Market Place oluşturma servisi başlatılması için gerekli servis çağırısını temsil eder.

  //Request
  req= MarketPlaceAddSubPartnerRequest()
  req.ServiceType="CCMarketPlace"
  req.OperationType="AddSubPartner"
  req.UniqueId=str(randint(1, 10000))
  req.SubPartnerType=request.POST.get('subPartnerType')
  req.Name=request.POST.get('name')
  req.BranchName=request.POST.get('name')
  #region Token
  req.Token=Token()
  req.Token.UserCode=config.UserCode
  req.Token.Pin=config.Pin
  #endregion

  #region Contactinfo Bilgileri
  req.ContactInfo= ContactInfo()
  req.ContactInfo.Country = "TR"
  req.ContactInfo.City = "34"
  req.ContactInfo.Address = "aaaa"
  req.ContactInfo.MobilePhone =request.POST.get('mobilePhoneNumber')
  req.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111"
  req.ContactInfo.Email =request.POST.get('emailAddress')
  req.ContactInfo.InvoiceEmail =request.POST.get('invoiceEmailAddress')
  #endregion

  #region Financialinfo Bilgileri
  req.FinancialInfo = FinancialInfo()
  req.FinancialInfo.IdentityNumber =request.POST.get('identityNumber')
  req.FinancialInfo.TaxOffice = "istanbul"
  req.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111"
  req.FinancialInfo.BankName = "0012"
  req.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326"
  #endregion

  #region AuthSignatoryinfo Bilgileri
  req.AuthSignatoryName="Ahmet"
  req.AuthSignatorySurname="Yılmaz"
  req.AuthSignatoryBirthDate=datetime.now().strftime("%Y-%m-%d")
  #endregion

  message = req.execute(req,config) # Xml servis çağrısının başlatıldığı kısım

  //Request
  req= Marketplaceaddorupdaterequest.new
  req.ServiceType = "CCMarketPlace"
  req.OperationType = "AddSubPartner"
  req.SubPartnerType=params[:subPartnerType]
  req.UniqueId = SecureRandom.uuid
  req.Name = params[:name];
  req.BranchName = params[:name];
  #region Token
  req.Token = Token.new
  req.Token.UserCode=@settings.UserCode
  req.Token.Pin=@settings.Pin
  #end Region
  #region Contactinfo Bilgileri
  req.Contactinfo= Contactinfo.new
  req.Contactinfo.Country = "TR"
  req.Contactinfo.City = "34"
  req.Contactinfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul"
  req.Contactinfo.MobilePhone =params[:mobilePhoneNumber]
  req.Contactinfo.BusinessPhone = "2121111111"
  req.Contactinfo.Email = params[:emailAddress]
  req.Contactinfo.InvoiceEmail =params[:invoiceMailAddress]
  #endregion
  #region Financialinfo Bilgileri
  req.Financialinfo = Financialinfo.new
  req.Financialinfo.IdentityNumber =params[:identityNumber]
  req.Financialinfo.TaxOffice = "İstanbul"
  req.Financialinfo.TaxNumber = "11111111111"
  req.Financialinfo.BankName = "0012"
  req.Financialinfo.IBAN = "TR330006100519786457841326"

  req.AuthSignatoryName="Ahmet"
  req.AuthSignatorySurname="Yılmaz"
  req.AuthSignatoryBirthDate=Time.now.strftime("%Y/%m/%d")
  returnData= req.executeAddSubPartner(req,@settings) # xml servis çağrısının başladığı kısım

  //Request
  const data= {
  "ServiceType": request.ServiceType,
  "OperationType": request.OperationType,
  "Token": {
  "UserCode": settings.userCode,
  "Pin": settings.pin
  },
  "UniqueId": Guid.raw(),
  "SubPartnerType": request.SubPartnerType,
  "Name": request.Name,
  "BranchName": request.BranchName,
  "ContactInfo": {
  "Country": request.ContactInfoCountry,
  "City": request.ContactInfoCity,
  "Address": request.ContactInfoAddress,
  "BusinessPhone": request.ContactInfoBusinessPhone,
  "MobilePhone": request.ContactInfoMobilePhone
  "Email":request.ContactInfoEmail,
  "InvoiceEmail":request.ContactInfoInvoiceEmail
  },
  "FinancialInfo": {
  "IdentityNumber": request.FinancialInfoIdentityNumber,
  "TaxOffice": request.FinancialInfoTaxOffice,
  "TaxNumber": request.FinancialInfoTaxNumber,
  "BankName": request.FinancialInfoBankName,
  "IBAN":request.FinancialInfoIBAN,
  },
  "AuthSignatory": {
  "Name": request.AuthSignatoryName,
  "Surname": request.AuthSignatorySurname,
  "BirthDate": request.AuthSignatoryBirthDate,
  }
  };

  wirecard.MarketPlaceAddSubPartner(data).then(requestResult => {
  res.json(requestResult)
  }).catch(err => {
  console.log(err)
  })

  //Request
  MarketPlaceAddOrUpdateRequest request = new MarketPlaceAddOrUpdateRequest();
  request.ServiceType = "CCMarketPlace";
  request.OperationType = "AddSubPartner";
  request.UniqueId = Guid.NewGuid().ToString().Replace("-", "");
  request.SubPartnerType = subPartnerType;
  request.Name = name;
  request.BranchName = name;

  #region Token Bilgileri
  request.Token = new Token();
  request.Token.UserCode = settings.UserCode;
  request.Token.Pin = settings.Pin;

  #endregion

  #region ContactInfo Bilgileri
  request.ContactInfo = new ContactInfo();
  request.ContactInfo.Country = "TR";
  request.ContactInfo.City = "34";
  request.ContactInfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
  request.ContactInfo.MobilePhone = mobilePhoneNumber;
  request.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111";
  request.ContactInfo.Email = email;
  request.ContactInfo.InvoiceEmail = email;
  #endregion
  #region FinancialInfo Bilgileri
  request.FinancialInfo = new FinancialInfo();
  request.FinancialInfo.IdentityNumber = identityNumber;
  request.FinancialInfo.TaxOffice = "İstanbul";
  request.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111";
  request.FinancialInfo.BankName = "0012";
  request.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326";


  #endregion
  #region AuthSignatory Bilgileri
  request.AuthSignatoryInfo = new AuthSignatoryInfo();
  request.AuthSignatoryInfo.Name = "Ahmet";
  request.AuthSignatoryInfo.Surname = "Yaşar";
  request.AuthSignatoryInfo.BirthDate = DateTime.Now.ToString("yyyy/MM/dd");
  #endregion

  var response = MarketPlaceAddOrUpdateRequest.Execute(request, settings);

  ServicesXmlResponse responseMessage = new ServicesXmlResponse();

  responseMessage.XmlResponse = response;
  return View(responseMessage);
 

//Request 
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

  <WIRECARD>
  <ServiceType>CCMarketPlace</ServiceType>
  <OperationType>AddSubPartner</OperationType>
  <Token>
  <UserCode></UserCode>
  <Pin></Pin>
        </Token>
  <UniqueId>35c74184-674b-4cd8-a8b2-a41a34630e8a</UniqueId>
  <SubPartnerType>Individual</SubPartnerType>
  <Name>Test Mağazası</Name>
  <ContactInfo>
  <Country>TR</Country>
  <City>34</City>
  <Address>Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul</Address>
  <BusinessPhone>2121111111</BusinessPhone>
  <MobilePhone>2121111111</MobilePhone>
        </ContactInfo>
  <FinancialInfo>
  <IdentityNumber>11111111111</IdentityNumber>
  <TaxOffice>İstanbul</TaxOffice>
  <TaxNumber>1111111111</TaxNumber>
  <BankName>0012</BankName>
  <IBAN>TR330006100519786457841326</IBAN>
  <AccountName>Ahmet Yaşar</AccountName>
        </FinancialInfo>
  <AuthSignatory>
    <Name>Ahmet</Name>
    <Surname>Yılmaz</Surname>
    <BirthDate>1970/10/29</BirthDate>
  </AuthSignatory>
      </WIRECARD>
//Response
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

  <Result>
  <Item Key="StatusCode" Value="" />

  <Item Key="ResultCode" Value="" />

  <Item Key="ResultMessage" Value="" />

  <Item Key="SubPartnerId" Value="" />

      </Result>
          

Alt Üye İşyeri Oluşturma (Tüzel Şirket)

Alt Üye İşyeri oluşturma metodu pazaryeri aracılığı ile ürün satışı yapabilecek yeni bir hesabın tanımı sürecinde kullanılacak bir metotdur. Pazaryeri aracılığı ile ürün satışı yapabilecek bu hesabın tanımlanması sürecinde iletilmesi gereken bilgiler XML mesajı formatında hazırlanmalıdır.

Alt Üye İşyeri oluşturma Entegrasyonu Restful Servisi için gerekli input bilgileri XML formatında hazırlanarak aşağıdaki adrese Post yöntemi ile iletilmelidir.
https://www.wirecard.com.tr/SGate/Gate
Alt Üye İşyeri oluşturma metoduna ait parametre detayları aşağıda yer almaktadır:

Servis Girdi Parametreleri

Input Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
ServiceType String Evet

Sabit değer: "CCMarketPlace"

OperationType String Evet

Sabit değer: "AddSubPartner"

Token Token Sınıfı Evet

Token Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.

UniqueId String Evet

Üye firma tarafından mağaza için atanacak benzersiz id değeri

SubPartnerType Enum Evet

Mağaza Tipi:
Üç farklı değer olabilir:
1. Individual - Şahıs
2. PrivateCompany - Şahıs Şirketi
3. Corporation - Tüzel Şirket

Name String Evet

Mağazanın İsmi

BranchName String Hayır

Şube adının tanımlanmasını sağlar.

ContactInfo ContactInfo Sınıfı Evet Contact Info Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.
FinancialInfo FinancialInfo Sınıfı Evet FinancialInfo Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.
AuthSignatory AuthSignatory Sınıfı Hayır AuthSignatory Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.
Token Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
UserCode String Evet

Wirecard tarafından atanan üye iş yeri numarası

Pin String Evet

Wirecard tarafından atanan pin

ContactInfo Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
Country String Evet

Mağazanın ülkesi Örn: TR

City String Evet

Mağazanın şehir kodu Örn: 34

Address String Evet

Mağazanın açık adresi

BusinessPhone String Hayır

Mağazanın telefonu

MobilePhone String Evet

Mağazaya veya mağaza yetkilisine ait mobil telefon

Email String Evet

Mağazaya veya mağaza yetkilisine ait Email adresi

InvoiceEmail String Hayır

Fatura bilgilerinin iletileceği Email adresi

FinancialInfo Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
IdentityNumber String Hayır

Mağaza sahibine veya yetkilisine ait TC kimlik numarası

TaxOffice String Evet

Vergi dairesi

TaxNumber String Evet

Vergi numarası

BankName String Evet

Banka Kodu: Örn: 0019

IBAN String Hayır

IBAN bilgisi

AuthSignatory Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
Name String Hayır

İmza Yetkilisi Adı

Surname String Hayır

İmza Yetkilisi Soyadı

BirthDate YYYY/MM/DD Hayır

İmza Yetkilisi Doğum Tarihi

Servis Çıktı Parametreleri

Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
StatusCode Int

Pazaryeri oluşturma işlem sonucu
0: İşlem başarılı
1: İşlem başarısız

ResultCode String

Pazaryeri oluşturma işlem sonucunun Wirecard tarafından belirlenmiş kodu

ResultMessage String

ResultCode değerinin açıklaması.

SubPartnerId Int

Pazaryeri oluşturma işlemi sonucu oluşturulan kayda Wirecard tarafından atanmış benzersiz id değeri

Örnek Servis Çağrı Kodları


  
  //Request
  MarketPlaceAddOrUpdateRequest request = new MarketPlaceAddOrUpdateRequest();
  request.ServiceType = "CCMarketPlace";
  request.OperationType = "AddSubPartner";
  request.UniqueId = Guid.NewGuid().ToString();
  request.SubPartnerType=subPartnerType;
  request.Name = name;
  request.BranchName = name;
  #region Token Bilgileri
  request.Token = new Token();
  request.Token.UserCode = settings.UserCode;
  request.Token.Pin = settings.Pin;
  #endregion
  #region ContactInfo Bilgileri
  request.ContactInfo= new ContactInfo();
  request.ContactInfo.Country = "TR";
  request.ContactInfo.City = "34";
  request.ContactInfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
  request.ContactInfo.MobilePhone = mobilePhoneNumber;
  request.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111";
  request.ContactInfo.Email = email;
  request.ContactInfo.InvoiceEmail = email;
  #endregion
  #region FinancialInfo Bilgileri
  request.FinancialInfo = new FinancialInfo();
  request.FinancialInfo.IdentityNumber = identityNumber;
  request.FinancialInfo.TaxOffice = "İstanbul";
  request.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111";
  request.FinancialInfo.BankName = "0012";
  request.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326";
  #endregion
  #region AuthSignatory Bilgileri
  request.AuthSignatoryInfo = new AuthSignatoryInfo();
  request.AuthSignatoryInfo.Name = "Ahmet";
  request.AuthSignatoryInfo.Surname = "Yaşar";
  request.AuthSignatoryInfo.BirthDate = DateTime.Now.ToString("yyyy/MM/dd");
  #endregion
  var response = MarketPlaceAddOrUpdateRequest.Execute(request, settings);
  return View(response);

  //Request
  MarketPlaceAddSubMerchantRequest marketPlaceAddSubMerchantRequest = new MarketPlaceAddSubMerchantRequest();
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.ServiceType="CCMarketPlace";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.OperationType="AddSubPartner";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.UniqueId = "123456";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.SubPartnerType=request.getParameter("subPartnerType");
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.Name=request.getParameter("name");

  marketPlaceAddSubMerchantRequest.Token= new Token();
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.Token.Pin=settings.pin;
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.Token.UserCode=settings.userCode;

  marketPlaceAddSubMerchantRequest.ContactInfo= new ContactInfo();
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.ContactInfo.Country = "TR";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.ContactInfo.City = "34";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.ContactInfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.ContactInfo.MobilePhone =request.getParameter("mobilePhoneNumber");
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111";

  marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo = new FinancialInfo();
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo.IdentityNumber =request.getParameter("identityNumber");
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo.TaxOffice = "İstanbul";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo.BankName = "0012";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo.AccountName = "Ahmet Yılmaz";

  marketPlaceAddSubMerchantRequest.AuthSignatoryInfo = new AuthSignatoryInfo();
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.AuthSignatoryInfo.Name = "Ahmet";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.AuthSignatoryInfo.Surname = "Yaşar";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.AuthSignatoryInfo.BirthDate = date;  String marketPlaceAddSubMerchantResponse = marketPlaceAddSubMerchantRequest.execute(marketPlaceAddSubMerchantRequest,settings); //"Pazaryeri Oluşturma servisi başlatılması için gerekli servis çağırısını temsil eder."

  //Request
  $request = new MarketPlaceAddOrUpdateRequest();
  $request->ServiceType = "CCMarketPlace";
  $request->OperationType = "AddSubPartner";
  $request->UniqueId = Helper::Guid ();
  $request->SubPartnerType = $_POST["subPartnerType"];
  $request->Name = $_POST["name"];
  $request->BranchName= $_POST["name"];

  $request->Token= new Token();
  $request->Token->UserCode=$settings->UserCode;
  $request->Token->Pin=$settings->Pin;
  $request->BaseUrl = $settings->BaseUrl;

  $request->ContactInfo= new ContactInfo();
  $request->ContactInfo->Country="TR";
  $request->ContactInfo->City="34";
  $request->ContactInfo->Address= "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
  $request->ContactInfo->BusinessPhone="2121111111";
  $request->ContactInfo->MobilePhone=$_POST["mobilePhoneNumber"];
  $request->ContactInfo->Email=$_POST["emailAddress"];
  $request->ContactInfo->InvoiceEmail=$_POST["invoiceEMailAddress"];

  $request->FinancialInfo= new FinancialInfo();
  $request->FinancialInfo->IdentityNumber=$_POST["identityNumber"];
  $request->FinancialInfo->TaxOffice= "İstanbul";
  $request->FinancialInfo->TaxNumber= "11111111111";
  $request->FinancialInfo->BankName= "0012";
  $request->FinancialInfo->IBAN= "TR330006100519786457841326";

  $request->AuthSignatoryName="Ahmet";
  $request->AuthSignatorySurname="Yılmaz";
  $request->AuthSignatoryBirthDate=date("Y/m/d");

  $response = MarketPlaceAddOrUpdateRequest::execute($request); // Market Place oluşturma servisi başlatılması için gerekli servis çağırısını temsil eder.

  //Request
  req= MarketPlaceAddSubPartnerRequest()
  req.ServiceType="CCMarketPlace"
  req.OperationType="AddSubPartner"
  req.UniqueId=str(randint(1, 10000))
  req.SubPartnerType=request.POST.get('subPartnerType')
  req.Name=request.POST.get('name')
  req.BranchName=request.POST.get('name')
  #region Token
  req.Token=Token()
  req.Token.UserCode=config.UserCode
  req.Token.Pin=config.Pin
  #endregion

  #region Contactinfo Bilgileri
  req.ContactInfo= ContactInfo()
  req.ContactInfo.Country = "TR"
  req.ContactInfo.City = "34"
  req.ContactInfo.Address = "aaaa"
  req.ContactInfo.MobilePhone =request.POST.get('mobilePhoneNumber')
  req.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111"
  req.ContactInfo.Email =request.POST.get('emailAddress')
  req.ContactInfo.InvoiceEmail =request.POST.get('invoiceEmailAddress')
  #endregion

  #region Financialinfo Bilgileri
  req.FinancialInfo = FinancialInfo()
  req.FinancialInfo.IdentityNumber =request.POST.get('identityNumber')
  req.FinancialInfo.TaxOffice = "istanbul"
  req.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111"
  req.FinancialInfo.BankName = "0012"
  req.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326"
  #endregion

  #region AuthSignatoryinfo Bilgileri
  req.AuthSignatoryName="Ahmet"
  req.AuthSignatorySurname="Yılmaz"
  req.AuthSignatoryBirthDate=datetime.now().strftime("%Y-%m-%d")
  #endregion

  message = req.execute(req,config) # Xml servis çağrısının başlatıldığı kısım

  //Request
  req= Marketplaceaddorupdaterequest.new
  req.ServiceType = "CCMarketPlace"
  req.OperationType = "AddSubPartner"
  req.SubPartnerType=params[:subPartnerType]
  req.UniqueId = SecureRandom.uuid
  req.Name = params[:name];
  req.BranchName = params[:name];
  #region Token
  req.Token = Token.new
  req.Token.UserCode=@settings.UserCode
  req.Token.Pin=@settings.Pin
  #end Region
  #region Contactinfo Bilgileri
  req.Contactinfo= Contactinfo.new
  req.Contactinfo.Country = "TR"
  req.Contactinfo.City = "34"
  req.Contactinfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul"
  req.Contactinfo.MobilePhone =params[:mobilePhoneNumber]
  req.Contactinfo.BusinessPhone = "2121111111"
  req.Contactinfo.Email = params[:emailAddress]
  req.Contactinfo.InvoiceEmail =params[:invoiceMailAddress]
  #endregion
  #region Financialinfo Bilgileri
  req.Financialinfo = Financialinfo.new
  req.Financialinfo.IdentityNumber =params[:identityNumber]
  req.Financialinfo.TaxOffice = "İstanbul"
  req.Financialinfo.TaxNumber = "11111111111"
  req.Financialinfo.BankName = "0012"
  req.Financialinfo.IBAN = "TR330006100519786457841326"

  req.AuthSignatoryName="Ahmet"
  req.AuthSignatorySurname="Yılmaz"
  req.AuthSignatoryBirthDate=Time.now.strftime("%Y/%m/%d")
  returnData= req.executeAddSubPartner(req,@settings) # xml servis çağrısının başladığı kısım

  //Request
  const data= {
  "ServiceType": request.ServiceType,
  "OperationType": request.OperationType,
  "Token": {
  "UserCode": settings.userCode,
  "Pin": settings.pin
  },
  "UniqueId": Guid.raw(),
  "SubPartnerType": request.SubPartnerType,
  "Name": request.Name,
  "BranchName": request.BranchName,
  "ContactInfo": {
  "Country": request.ContactInfoCountry,
  "City": request.ContactInfoCity,
  "Address": request.ContactInfoAddress,
  "BusinessPhone": request.ContactInfoBusinessPhone,
  "MobilePhone": request.ContactInfoMobilePhone
  "Email":request.ContactInfoEmail,
  "InvoiceEmail":request.ContactInfoInvoiceEmail
  },
  "FinancialInfo": {
  "IdentityNumber": request.FinancialInfoIdentityNumber,
  "TaxOffice": request.FinancialInfoTaxOffice,
  "TaxNumber": request.FinancialInfoTaxNumber,
  "BankName": request.FinancialInfoBankName,
  "IBAN":request.FinancialInfoIBAN,
  },
  "AuthSignatory": {
  "Name": request.AuthSignatoryName,
  "Surname": request.AuthSignatorySurname,
  "BirthDate": request.AuthSignatoryBirthDate,
  }
  };

  wirecard.MarketPlaceAddSubPartner(data).then(requestResult => {
  res.json(requestResult)
  }).catch(err => {
  console.log(err)
  })

  //Request
  MarketPlaceAddOrUpdateRequest request = new MarketPlaceAddOrUpdateRequest();
  request.ServiceType = "CCMarketPlace";
  request.OperationType = "AddSubPartner";
  request.UniqueId = Guid.NewGuid().ToString().Replace("-", "");
  request.SubPartnerType = subPartnerType;
  request.Name = name;
  request.BranchName = name;

  #region Token Bilgileri
  request.Token = new Token();
  request.Token.UserCode = settings.UserCode;
  request.Token.Pin = settings.Pin;

  #endregion

  #region ContactInfo Bilgileri
  request.ContactInfo = new ContactInfo();
  request.ContactInfo.Country = "TR";
  request.ContactInfo.City = "34";
  request.ContactInfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
  request.ContactInfo.MobilePhone = mobilePhoneNumber;
  request.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111";
  request.ContactInfo.Email = email;
  request.ContactInfo.InvoiceEmail = email;
  #endregion
  #region FinancialInfo Bilgileri
  request.FinancialInfo = new FinancialInfo();
  request.FinancialInfo.IdentityNumber = identityNumber;
  request.FinancialInfo.TaxOffice = "İstanbul";
  request.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111";
  request.FinancialInfo.BankName = "0012";
  request.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326";


  #endregion
  #region AuthSignatory Bilgileri
  request.AuthSignatoryInfo = new AuthSignatoryInfo();
  request.AuthSignatoryInfo.Name = "Ahmet";
  request.AuthSignatoryInfo.Surname = "Yaşar";
  request.AuthSignatoryInfo.BirthDate = DateTime.Now.ToString("yyyy/MM/dd");
  #endregion

  var response = MarketPlaceAddOrUpdateRequest.Execute(request, settings);

  ServicesXmlResponse responseMessage = new ServicesXmlResponse();

  responseMessage.XmlResponse = response;
  return View(responseMessage);
 

//Request 
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

  <WIRECARD>
  <ServiceType>CCMarketPlace</ServiceType>
  <OperationType>AddSubPartner</OperationType>
  <Token>
  <UserCode></UserCode>
  <Pin></Pin>
        </Token>
  <UniqueId>35c74184-674b-4cd8-a8b2-a41a34630e8a</UniqueId>
  <SubPartnerType>Individual</SubPartnerType>
  <Name>Test Mağazası</Name>
  <ContactInfo>
  <Country>TR</Country>
  <City>34</City>
  <Address>Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul</Address>
  <BusinessPhone>2121111111</BusinessPhone>
  <MobilePhone>2121111111</MobilePhone>
        </ContactInfo>
  <FinancialInfo>
  <IdentityNumber>11111111111</IdentityNumber>
  <TaxOffice>İstanbul</TaxOffice>
  <TaxNumber>1111111111</TaxNumber>
  <BankName>0012</BankName>
  <IBAN>TR330006100519786457841326</IBAN>
  <AccountName>Ahmet Yaşar</AccountName>
        </FinancialInfo>
  <AuthSignatory>
    <Name>Ahmet</Name>
    <Surname>Yılmaz</Surname>
    <BirthDate>1970/10/29</BirthDate>
  </AuthSignatory>
      </WIRECARD>
//Response
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

  <Result>
  <Item Key="StatusCode" Value="" />

  <Item Key="ResultCode" Value="" />

  <Item Key="ResultMessage" Value="" />

  <Item Key="SubPartnerId" Value="" />

      </Result>
          

Alt Üye İşyeri Güncelleme (Şahıs)

Alt Üye İşyeri Güncelleme metodu pazaryeri aracılığı ile ürün satışı yapabilmek amacıyla oluşturulmuş bir hesabın bilgilerinin güncellenmesi sürecinde kullanılacak bir metotdur.

Alt Üye İşyeri güncelleme Entegrasyonu Restful Servisi için gerekli input bilgileri XML formatında hazırlanarak aşağıdaki adrese Post yöntemi ile iletilmelidir.
https://www.wirecard.com.tr/SGate/Gate
Alt Üye İşyeri Güncelleme metoduna ait parametre detayları aşağıda yer almaktadır:

Servis Girdi Parametreleri

Input Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
ServiceType String Evet

Sabit değer: "CCMarketPlace"

OperationType String Evet

Sabit değer: "UpdateSubPartner"

Token Token Sınıfı Evet

Token Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.

SubPartnerId Int Evet

Güncelleme işleminin yapılacağı mazağa kaydına ait benzersiz id değeri
Bu değer Pazaryeri oluşturma servis çağrısı sırasında Wirecard tarafından oluşturulup, Pazaryeri oluşturma response mesajı aracılığı ile paylaşılır

UniqueId String Evet

Üye firma tarafından mağaza için atanacak benzersiz id değeri

SubPartnerType Enum Evet

Mağaza Tipi:
Üç farklı değer olabilir:
1. Individual - Şahıs
2. PrivateCompany - Şahıs Şirketi
3. Corporation - Tüzel Şirket

Name String Evet

Mağazanın İsmi

BranchName String Hayır

Şube adının tanımlanmasını sağlar.

ContactInfo ContactInfo Sınıfı Evet Contact Info Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.
FinancialInfo FinancialInfo Sınıfı Evet FinancialInfo Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.
AuthSignatory AuthSignatory Sınıfı Hayır AuthSignatory Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.
Token Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
UserCode String Evet

Wirecard tarafından atanan üye iş yeri numarası

Pin String Evet

Wirecard tarafından atanan pin

ContactInfo Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
Country String Evet

Mağazanın ülkesi Örn: TR

City String Evet

Mağazanın şehir kodu Örn: 34

Address String Evet

Mağazanın açık adresi

BusinessPhone String Hayır

Mağazanın telefonu

MobilePhone String Evet

Mağazaya veya mağaza yetkilisine ait mobil telefon

Email String Evet

Mağazaya veya mağaza yetkilisine ait Email adresi

InvoiceEmail String Hayır

Fatura bilgilerinin iletileceği Email adresi

FinancialInfo Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
IdentityNumber String Evet

Mağaza sahibine veya yetkilisine ait TC kimlik numarası

TaxOffice String Hayır

Vergi dairesi

TaxNumber String Hayır

Vergi numarası

BankName String Evet

Banka Kodu: Örn: 0019

IBAN String Hayır

IBAN bilgisi

AuthSignatory Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
Name String Hayır

İmza Yetkilisi Adı

Surname String Hayır

İmza Yetkilisi Soyadı

BirthDate YYYY/MM/DD Hayır

İmza Yetkilisi Doğum Tarihi

Servis Çıktı Parametreleri

Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
StatusCode Int

Pazaryeri oluşturma işlem sonucu
0: İşlem başarılı
1: İşlem başarısız

ResultCode String

Pazaryeri oluşturma işlem sonucunun Wirecard tarafından belirlenmiş kodu

ResultMessage String

ResultCode değerinin açıklaması.

Örnek Servis Çağrı Kodları


  //Request
  MarketPlaceAddOrUpdateRequest request = new MarketPlaceAddOrUpdateRequest();
  request.ServiceType = "CCMarketPlace";
  request.OperationType = "UpdateSubPartner";
  request.UniqueId = Guid.NewGuid().ToString();
  request.SubPartnerType = subPartnerType;
  request.Name = name;
  request.BranchName = name;
  request.SubPartnerId = subPartnerId;
  #region Token Bilgileri
  request.Token = new Token();
  request.Token.UserCode = settings.UserCode;
  request.Token.Pin = settings.Pin;
  #endregion
  #region ContactInfo Bilgileri
  request.ContactInfo= new ContactInfo();
  request.ContactInfo.Country = "TR";
  request.ContactInfo.City = "34";
  request.ContactInfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
  request.ContactInfo.MobilePhone = mobilePhoneNumber;
  request.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111";
  request.ContactInfo.Email = email;
  request.ContactInfo.InvoiceEmail = email;
  #endregion
  #region FinancialInfo Bilgileri
  request.FinancialInfo = new FinancialInfo();
  request.FinancialInfo.IdentityNumber = identityNumber;
  request.FinancialInfo.TaxOffice = "İstanbul";
  request.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111";
  request.FinancialInfo.BankName = "0012";
  request.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326";
  #endregion
  #region AuthSignatory Bilgileri
  request.AuthSignatoryInfo = new AuthSignatoryInfo();
  request.AuthSignatoryInfo.Name = "Ahmet";
  request.AuthSignatoryInfo.Surname = "Yaşar";
  request.AuthSignatoryInfo.BirthDate = DateTime.Now.ToString("yyyy/MM/dd");
  #endregion
  var response = MarketPlaceAddOrUpdateRequest.Execute(request, settings);

  //Request
  MarketPlaceUpdateSubMerchantRequest marketPlaceUpdateSubMerchantRequest = new MarketPlaceUpdateSubMerchantRequest();

  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.ServiceType="CCMarketPlace";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.OperationType="UpdateSubPartner";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.UniqueId = "123456";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.SubPartnerType=request.getParameter("subPartnerType");
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.Name=request.getParameter("name");
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.SubPartnerId=Integer.parseInt(request.getParameter("subPartnerId"));

  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.Token= new Token();
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.Token.Pin=settings.pin;
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.Token.UserCode=settings.userCode;

  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.ContactInfo= new ContactInfo();
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.ContactInfo.Country = "TR";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.ContactInfo.City = "34";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.ContactInfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.ContactInfo.MobilePhone =request.getParameter("mobilePhoneNumber");
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111";

  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.FinancialInfo = new FinancialInfo();
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.FinancialInfo.IdentityNumber =request.getParameter("identityNumber");
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.FinancialInfo.TaxOffice = "İstanbul";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.FinancialInfo.BankName = "0012";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.FinancialInfo.AccountName = "Ahmet Yılmaz";

  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.AuthSignatoryInfo = new AuthSignatoryInfo();
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.AuthSignatoryInfo.Name = "Ahmet";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.AuthSignatoryInfo.Surname = "Yaşar";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.AuthSignatoryInfo.BirthDate = date;

  String marketPlaceUpdateSubMerchantResponse = marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.execute(marketPlaceUpdateSubMerchantRequest,settings); //"Pazaryeri Oluşturma servisi başlatılması için gerekli servis çağırısını temsil eder."

  //Request
  $request = new MarketPlaceAddOrUpdateRequest();
  $request->ServiceType = "CCMarketPlace";
  $request->OperationType = "UpdateSubPartner";
  $request->UniqueId = Helper::Guid ();
  $request->SubPartnerType = $_POST["subPartnerType"];
  $request->Name = $_POST["name"];
  $request->BranchName= $_POST["name"];
  $request->SubPartnerId = $_POST["subPartnerId"];

  $request->Token= new Token();
  $request->Token->UserCode=$settings->UserCode;
  $request->Token->Pin=$settings->Pin;
  $request->BaseUrl = $settings->BaseUrl;

  $request->ContactInfo= new ContactInfo();
  $request->ContactInfo->Country="TR";
  $request->ContactInfo->City="34";
  $request->ContactInfo->Address= "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
  $request->ContactInfo->BusinessPhone="2121111111";
  $request->ContactInfo->MobilePhone=$_POST["mobilePhoneNumber"];
  $request->ContactInfo->Email=$_POST["emailAddress"];
  $request->ContactInfo->InvoiceEmail=$_POST["invoiceEMailAddress"];

  $request->FinancialInfo= new FinancialInfo();
  $request->FinancialInfo->IdentityNumber=$_POST["identityNumber"];
  $request->FinancialInfo->TaxOffice= "İstanbul";
  $request->FinancialInfo->TaxNumber= "11111111111";
  $request->FinancialInfo->BankName= "0012";
  $request->FinancialInfo->IBAN= "TR330006100519786457841326";

  $request->AuthSignatoryName="Ahmet";
  $request->AuthSignatorySurname="Yılmaz";
  $request->AuthSignatoryBirthDate=date("Y/m/d");

  $response = MarketPlaceAddOrUpdateRequest::execute($request); // Market Place update servisi başlatılması için gerekli servis çağırısını temsil eder.

  //Request
  req=MarketPlaceUpdateSubPartnerRequest()
  req.ServiceType="CCMarketPlace"
  req.OperationType="UpdateSubPartner"
  req.UniqueId=str(randint(1, 10000))
  req.SubPartnerType=request.POST.get('subPartnerType')
  req.SubPartnerId=request.POST.get('subPartnerId')
  req.Name=request.POST.get('name')
  req.BranchName=request.POST.get('name')

  #region Token
  req.Token=Token()
  req.Token.UserCode=config.UserCode
  req.Token.Pin=config.Pin
  #endregion

  #region Contactinfo Bilgileri
  req.ContactInfo= ContactInfo()
  req.ContactInfo.Country = "TR"
  req.ContactInfo.City = "34"
  req.ContactInfo.Address = "Istanbul Turkey"
  req.ContactInfo.MobilePhone =request.POST.get('mobilePhoneNumber')
  req.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111"
  req.ContactInfo.Email =request.POST.get('emailAddress')
  req.ContactInfo.InvoiceEmail =request.POST.get('invoiceEmailAddress')
  #endregion

  #region Financialinfo Bilgileri
  req.FinancialInfo = FinancialInfo()
  req.FinancialInfo.IdentityNumber =request.POST.get('identityNumber')
  req.FinancialInfo.TaxOffice = "istanbul"
  req.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111"
  req.FinancialInfo.BankName = "0012"
  req.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326"
  #endregion

  #region AuthSignatoryinfo Bilgileri
  req.AuthSignatoryName="Ahmet"
  req.AuthSignatorySurname="Yılmaz"
  req.AuthSignatoryBirthDate=datetime.now().strftime("%Y-%m-%d")
  #endregion

  message = req.execute(req,config) # Xml servis çağrısının başlatıldığı kısım

  //Request
  req= Marketplaceaddorupdaterequest.new
  req.ServiceType = "CCMarketPlace"
  req.OperationType = "UpdateSubPartner"
  req.UniqueId = SecureRandom.uuid
  req.Name = params[:name];
  req.BranchName = params[:name];
  req.SubPartnerType=params[:subPartnerType]
  req.SubPartnerId = params[:subPartnerId];
  #region Token
  req.Token = Token.new
  req.Token.UserCode=@settings.UserCode
  req.Token.Pin=@settings.Pin
  #end Region
  #region Contactinfo Bilgileri
  req.Contactinfo= Contactinfo.new
  req.Contactinfo.Country = "TR"
  req.Contactinfo.City = "34"
  req.Contactinfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul"
  req.Contactinfo.MobilePhone =params[:mobilePhoneNumber]
  req.Contactinfo.BusinessPhone = "2121111111"
  req.Contactinfo.Email = params[:emailAddress]
  req.Contactinfo.InvoiceEmail =params[:invoiceMailAddress]
  #endregion
  #region Financialinfo Bilgileri
  req.Financialinfo = Financialinfo.new
  req.Financialinfo.IdentityNumber =params[:identityNumber]
  req.Financialinfo.TaxOffice = "İstanbul"
  req.Financialinfo.TaxNumber = "11111111111"
  req.Financialinfo.BankName = "0012"
  req.Financialinfo.IBAN = "TR330006100519786457841326"

  req.AuthSignatoryName="Ahmet"
  req.AuthSignatorySurname="Yılmaz"
  req.AuthSignatoryBirthDate=Time.now.strftime("%Y/%m/%d")
  returnData= req.executeUpdateSubPartner(req,@settings) # xml servis çağrısının başladığı kısım

  //Request
  const data= {
  "ServiceType": request.ServiceType,
  "OperationType": request.OperationType,
  "Token": {
  "UserCode": settings.userCode,
  "Pin": settings.pin
  },
  "UniqueId": Guid.raw(),
  "SubPartnerType": request.SubPartnerType,
  "SubPartnerId": request.SubPartnerId,
  "Name": request.Name,
  "BranchName": request.Name,
  "ContactInfo": {
  "Country": request.ContactInfoCountry,
  "City": request.ContactInfoCity,
  "Address": request.ContactInfoAddress,
  "BusinessPhone": request.ContactInfoBusinessPhone,
  "MobilePhone": request.ContactInfoMobilePhone,
  "Email": request.ContactInfoEmail,
  "InvoiceEmail":request.ContactInfoInvoiceEmail,
  "MobilePhone": request.ContactInfoMobilePhone
  },
  "FinancialInfo": {
  "IdentityNumber": request.FinancialInfoIdentityNumber,
  "TaxOffice": request.FinancialInfoTaxOffice,
  "TaxNumber": request.FinancialInfoTaxNumber,
  "BankName": request.FinancialInfoBankName,
  "IBAN":request.FinancialInfoIBAN,

  },
  "AuthSignatory": {
  "Name": request.AuthSignatoryName,
  "Surname": request.AuthSignatorySurname,
  "BirthDate": request.AuthSignatoryBirthDate,
  }
  };

  wirecard.MarketPlaceUpdateSubPartner(data).then(requestResult => {
  res.json(requestResult)
  }).catch(err => {
  console.log(err)
  })

  //Request
  MarketPlaceAddOrUpdateRequest request = new MarketPlaceAddOrUpdateRequest();
  request.ServiceType = "CCMarketPlace";
  request.OperationType = "UpdateSubPartner";
  request.UniqueId = Guid.NewGuid().ToString();
  request.SubPartnerType = subPartnerType;
  request.Name = name;
  request.BranchName = name;
  request.SubPartnerId = subPartnerId;
  #region Token Bilgileri
  request.Token = new Token();
  request.Token.UserCode = settings.UserCode;
  request.Token.Pin = settings.Pin;

  #endregion

  #region ContactInfo Bilgileri
  request.ContactInfo = new ContactInfo();
  request.ContactInfo.Country = "TR";
  request.ContactInfo.City = "34";
  request.ContactInfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
  request.ContactInfo.MobilePhone = mobilePhoneNumber;
  request.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111";
  request.ContactInfo.Email = email;
  #endregion
  #region FinancialInfo Bilgileri
  request.FinancialInfo = new FinancialInfo();
  request.FinancialInfo.IdentityNumber = identityNumber;
  request.FinancialInfo.TaxOffice = "İstanbul";
  request.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111";
  request.FinancialInfo.BankName = "0012";
  request.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326";


  #endregion

  #region AuthSignatory Bilgileri
  request.AuthSignatoryInfo = new AuthSignatoryInfo();
  request.AuthSignatoryInfo.Name = "Ahmet";
  request.AuthSignatoryInfo.Surname = "Yaşar";
  request.AuthSignatoryInfo.BirthDate = DateTime.Now.ToString("yyyy/MM/dd");
  #endregion
  var response = MarketPlaceAddOrUpdateRequest.Execute(request, settings);

  ServicesXmlResponse responseMessage = new ServicesXmlResponse();
  responseMessage.XmlResponse = response;
  return View(responseMessage);
 

//Request 
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

  <WIRECARD>
  <ServiceType>CCMarketPlace</ServiceType>
  <OperationType>AddSubPartner</OperationType>
  <Token>
  <UserCode></UserCode>
  <Pin></Pin>
        </Token>
  <SubPartnerId></SubPartnerId>
  <UniqueId>35c74184-674b-4cd8-a8b2-a41a34630e8a</UniqueId>
  <SubPartnerType>Individual</SubPartnerType>
  <Name>Test Mağazası</Name>
  <ContactInfo>
  <Country>TR</Country>
  <City>34</City>
  <Address>Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul</Address>
  <BusinessPhone>2121111111</BusinessPhone>
  <MobilePhone>2121111111</MobilePhone>
        </ContactInfo>
  <FinancialInfo>
  <IdentityNumber>11111111111</IdentityNumber>
  <TaxOffice>İstanbul</TaxOffice>
  <TaxNumber>1111111111</TaxNumber>
  <BankName>0012</BankName>
  <IBAN>TR330006100519786457841326</IBAN>
  <AccountName>Ahmet Yaşar</AccountName>
        </FinancialInfo>
  <AuthSignatory>
    <Name>Ahmet</Name>
    <Surname>Yılmaz</Surname>
    <BirthDate>1970/10/29</BirthDate>
  </AuthSignatory>
      </WIRECARD>
//Response
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

  <Result>
  <Item Key="StatusCode" Value="" />

  <Item Key="ResultCode" Value="" />

  <Item Key="ResultMessage" Value="" />

      </Result>
          

Alt Üye İşyeri Güncelleme (Şahıs Şirketi)

Alt Üye İşyeri Güncelleme metodu pazaryeri aracılığı ile ürün satışı yapabilmek amacıyla oluşturulmuş bir hesabın bilgilerinin güncellenmesi sürecinde kullanılacak bir metotdur.

Alt Üye İşyeri güncelleme Entegrasyonu Restful Servisi için gerekli input bilgileri XML formatında hazırlanarak aşağıdaki adrese Post yöntemi ile iletilmelidir.
https://www.wirecard.com.tr/SGate/Gate
Alt Üye İşyeri Güncelleme metoduna ait parametre detayları aşağıda yer almaktadır:

Servis Girdi Parametreleri

Input Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
ServiceType String Evet

Sabit değer: "CCMarketPlace"

OperationType String Evet

Sabit değer: "UpdateSubPartner"

Token Token Sınıfı Evet

Token Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.

SubPartnerId Int Evet

Güncelleme işleminin yapılacağı mazağa kaydına ait benzersiz id değeri
Bu değer Pazaryeri oluşturma servis çağrısı sırasında Wirecard tarafından oluşturulup, Pazaryeri oluşturma response mesajı aracılığı ile paylaşılır

UniqueId String Evet

Üye firma tarafından mağaza için atanacak benzersiz id değeri

SubPartnerType Enum Evet

Mağaza Tipi:
Üç farklı değer olabilir:
1. Individual - Şahıs
2. PrivateCompany - Şahıs Şirketi
3. Corporation - Tüzel Şirket

Name String Evet

Mağazanın İsmi

BranchName String Hayır

Şube adının tanımlanmasını sağlar.

ContactInfo ContactInfo Sınıfı Evet Contact Info Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.
FinancialInfo FinancialInfo Sınıfı Evet FinancialInfo Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.
AuthSignatory AuthSignatory Sınıfı Hayır AuthSignatory Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.
Token Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
UserCode String Evet

Wirecard tarafından atanan üye iş yeri numarası

Pin String Evet

Wirecard tarafından atanan pin

ContactInfo Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
Country String Evet

Mağazanın ülkesi Örn: TR

City String Evet

Mağazanın şehir kodu Örn: 34

Address String Evet

Mağazanın açık adresi

BusinessPhone String Hayır

Mağazanın telefonu

MobilePhone String Evet

Mağazaya veya mağaza yetkilisine ait mobil telefon

Email String Evet

Mağazaya veya mağaza yetkilisine ait Email adresi

InvoiceEmail String Hayır

Fatura bilgilerinin iletileceği Email adresi

FinancialInfo Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
IdentityNumber String Evet

Mağaza sahibine veya yetkilisine ait TC kimlik numarası

TaxOffice String Evet

Vergi dairesi

TaxNumber String Hayır

Vergi numarası

BankName String Evet

Banka Kodu: Örn: 0019

IBAN String Hayır

IBAN bilgisi

AuthSignatory Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
Name String Hayır

İmza Yetkilisi Adı

Surname String Hayır

İmza Yetkilisi Soyadı

BirthDate YYYY/MM/DD Hayır

İmza Yetkilisi Doğum Tarihi

Servis Çıktı Parametreleri

Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
StatusCode Int

Pazaryeri oluşturma işlem sonucu
0: İşlem başarılı
1: İşlem başarısız

ResultCode String

Pazaryeri oluşturma işlem sonucunun Wirecard tarafından belirlenmiş kodu

ResultMessage String

ResultCode değerinin açıklaması.

Örnek Servis Çağrı Kodları


  //Request
  MarketPlaceAddOrUpdateRequest request = new MarketPlaceAddOrUpdateRequest();
  request.ServiceType = "CCMarketPlace";
  request.OperationType = "UpdateSubPartner";
  request.UniqueId = Guid.NewGuid().ToString();
  request.SubPartnerType = subPartnerType;
  request.Name = name;
  request.BranchName = name;
  request.SubPartnerId = subPartnerId;
  #region Token Bilgileri
  request.Token = new Token();
  request.Token.UserCode = settings.UserCode;
  request.Token.Pin = settings.Pin;
  #endregion
  #region ContactInfo Bilgileri
  request.ContactInfo= new ContactInfo();
  request.ContactInfo.Country = "TR";
  request.ContactInfo.City = "34";
  request.ContactInfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
  request.ContactInfo.MobilePhone = mobilePhoneNumber;
  request.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111";
  request.ContactInfo.Email = email;
  request.ContactInfo.InvoiceEmail = email;
  #endregion
  #region FinancialInfo Bilgileri
  request.FinancialInfo = new FinancialInfo();
  request.FinancialInfo.IdentityNumber = identityNumber;
  request.FinancialInfo.TaxOffice = "İstanbul";
  request.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111";
  request.FinancialInfo.BankName = "0012";
  request.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326";
  #endregion
  #region AuthSignatory Bilgileri
  request.AuthSignatoryInfo = new AuthSignatoryInfo();
  request.AuthSignatoryInfo.Name = "Ahmet";
  request.AuthSignatoryInfo.Surname = "Yaşar";
  request.AuthSignatoryInfo.BirthDate = DateTime.Now.ToString("yyyy/MM/dd");
  #endregion
  var response = MarketPlaceAddOrUpdateRequest.Execute(request, settings);

  //Request
  MarketPlaceUpdateSubMerchantRequest marketPlaceUpdateSubMerchantRequest = new MarketPlaceUpdateSubMerchantRequest();

  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.ServiceType="CCMarketPlace";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.OperationType="UpdateSubPartner";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.UniqueId = "123456";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.SubPartnerType=request.getParameter("subPartnerType");
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.Name=request.getParameter("name");
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.SubPartnerId=Integer.parseInt(request.getParameter("subPartnerId"));

  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.Token= new Token();
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.Token.Pin=settings.pin;
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.Token.UserCode=settings.userCode;

  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.ContactInfo= new ContactInfo();
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.ContactInfo.Country = "TR";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.ContactInfo.City = "34";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.ContactInfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.ContactInfo.MobilePhone =request.getParameter("mobilePhoneNumber");
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111";

  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.FinancialInfo = new FinancialInfo();
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.FinancialInfo.IdentityNumber =request.getParameter("identityNumber");
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.FinancialInfo.TaxOffice = "İstanbul";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.FinancialInfo.BankName = "0012";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.FinancialInfo.AccountName = "Ahmet Yılmaz";

  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.AuthSignatoryInfo = new AuthSignatoryInfo();
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.AuthSignatoryInfo.Name = "Ahmet";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.AuthSignatoryInfo.Surname = "Yaşar";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.AuthSignatoryInfo.BirthDate = date;

  String marketPlaceUpdateSubMerchantResponse = marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.execute(marketPlaceUpdateSubMerchantRequest,settings); //"Pazaryeri Oluşturma servisi başlatılması için gerekli servis çağırısını temsil eder."

  //Request
  $request = new MarketPlaceAddOrUpdateRequest();
  $request->ServiceType = "CCMarketPlace";
  $request->OperationType = "UpdateSubPartner";
  $request->UniqueId = Helper::Guid ();
  $request->SubPartnerType = $_POST["subPartnerType"];
  $request->Name = $_POST["name"];
  $request->BranchName= $_POST["name"];
  $request->SubPartnerId = $_POST["subPartnerId"];

  $request->Token= new Token();
  $request->Token->UserCode=$settings->UserCode;
  $request->Token->Pin=$settings->Pin;
  $request->BaseUrl = $settings->BaseUrl;

  $request->ContactInfo= new ContactInfo();
  $request->ContactInfo->Country="TR";
  $request->ContactInfo->City="34";
  $request->ContactInfo->Address= "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
  $request->ContactInfo->BusinessPhone="2121111111";
  $request->ContactInfo->MobilePhone=$_POST["mobilePhoneNumber"];
  $request->ContactInfo->Email=$_POST["emailAddress"];
  $request->ContactInfo->InvoiceEmail=$_POST["invoiceEMailAddress"];

  $request->FinancialInfo= new FinancialInfo();
  $request->FinancialInfo->IdentityNumber=$_POST["identityNumber"];
  $request->FinancialInfo->TaxOffice= "İstanbul";
  $request->FinancialInfo->TaxNumber= "11111111111";
  $request->FinancialInfo->BankName= "0012";
  $request->FinancialInfo->IBAN= "TR330006100519786457841326";

  $request->AuthSignatoryName="Ahmet";
  $request->AuthSignatorySurname="Yılmaz";
  $request->AuthSignatoryBirthDate=date("Y/m/d");

  $response = MarketPlaceAddOrUpdateRequest::execute($request); // Market Place update servisi başlatılması için gerekli servis çağırısını temsil eder.

  //Request
  req=MarketPlaceUpdateSubPartnerRequest()
  req.ServiceType="CCMarketPlace"
  req.OperationType="UpdateSubPartner"
  req.UniqueId=str(randint(1, 10000))
  req.SubPartnerType=request.POST.get('subPartnerType')
  req.SubPartnerId=request.POST.get('subPartnerId')
  req.Name=request.POST.get('name')
  req.BranchName=request.POST.get('name')

  #region Token
  req.Token=Token()
  req.Token.UserCode=config.UserCode
  req.Token.Pin=config.Pin
  #endregion

  #region Contactinfo Bilgileri
  req.ContactInfo= ContactInfo()
  req.ContactInfo.Country = "TR"
  req.ContactInfo.City = "34"
  req.ContactInfo.Address = "Istanbul Turkey"
  req.ContactInfo.MobilePhone =request.POST.get('mobilePhoneNumber')
  req.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111"
  req.ContactInfo.Email =request.POST.get('emailAddress')
  req.ContactInfo.InvoiceEmail =request.POST.get('invoiceEmailAddress')
  #endregion

  #region Financialinfo Bilgileri
  req.FinancialInfo = FinancialInfo()
  req.FinancialInfo.IdentityNumber =request.POST.get('identityNumber')
  req.FinancialInfo.TaxOffice = "istanbul"
  req.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111"
  req.FinancialInfo.BankName = "0012"
  req.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326"
  #endregion

  #region AuthSignatoryinfo Bilgileri
  req.AuthSignatoryName="Ahmet"
  req.AuthSignatorySurname="Yılmaz"
  req.AuthSignatoryBirthDate=datetime.now().strftime("%Y-%m-%d")
  #endregion

  message = req.execute(req,config) # Xml servis çağrısının başlatıldığı kısım

  //Request
  req= Marketplaceaddorupdaterequest.new
  req.ServiceType = "CCMarketPlace"
  req.OperationType = "UpdateSubPartner"
  req.UniqueId = SecureRandom.uuid
  req.Name = params[:name];
  req.BranchName = params[:name];
  req.SubPartnerType=params[:subPartnerType]
  req.SubPartnerId = params[:subPartnerId];
  #region Token
  req.Token = Token.new
  req.Token.UserCode=@settings.UserCode
  req.Token.Pin=@settings.Pin
  #end Region
  #region Contactinfo Bilgileri
  req.Contactinfo= Contactinfo.new
  req.Contactinfo.Country = "TR"
  req.Contactinfo.City = "34"
  req.Contactinfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul"
  req.Contactinfo.MobilePhone =params[:mobilePhoneNumber]
  req.Contactinfo.BusinessPhone = "2121111111"
  req.Contactinfo.Email = params[:emailAddress]
  req.Contactinfo.InvoiceEmail =params[:invoiceMailAddress]
  #endregion
  #region Financialinfo Bilgileri
  req.Financialinfo = Financialinfo.new
  req.Financialinfo.IdentityNumber =params[:identityNumber]
  req.Financialinfo.TaxOffice = "İstanbul"
  req.Financialinfo.TaxNumber = "11111111111"
  req.Financialinfo.BankName = "0012"
  req.Financialinfo.IBAN = "TR330006100519786457841326"

  req.AuthSignatoryName="Ahmet"
  req.AuthSignatorySurname="Yılmaz"
  req.AuthSignatoryBirthDate=Time.now.strftime("%Y/%m/%d")
  returnData= req.executeUpdateSubPartner(req,@settings) # xml servis çağrısının başladığı kısım

  //Request
  const data= {
  "ServiceType": request.ServiceType,
  "OperationType": request.OperationType,
  "Token": {
  "UserCode": settings.userCode,
  "Pin": settings.pin
  },
  "UniqueId": Guid.raw(),
  "SubPartnerType": request.SubPartnerType,
  "SubPartnerId": request.SubPartnerId,
  "Name": request.Name,
  "BranchName": request.Name,
  "ContactInfo": {
  "Country": request.ContactInfoCountry,
  "City": request.ContactInfoCity,
  "Address": request.ContactInfoAddress,
  "BusinessPhone": request.ContactInfoBusinessPhone,
  "MobilePhone": request.ContactInfoMobilePhone,
  "Email": request.ContactInfoEmail,
  "InvoiceEmail":request.ContactInfoInvoiceEmail,
  "MobilePhone": request.ContactInfoMobilePhone
  },
  "FinancialInfo": {
  "IdentityNumber": request.FinancialInfoIdentityNumber,
  "TaxOffice": request.FinancialInfoTaxOffice,
  "TaxNumber": request.FinancialInfoTaxNumber,
  "BankName": request.FinancialInfoBankName,
  "IBAN":request.FinancialInfoIBAN,

  },
  "AuthSignatory": {
  "Name": request.AuthSignatoryName,
  "Surname": request.AuthSignatorySurname,
  "BirthDate": request.AuthSignatoryBirthDate,
  }
  };

  wirecard.MarketPlaceUpdateSubPartner(data).then(requestResult => {
  res.json(requestResult)
  }).catch(err => {
  console.log(err)
  })

  //Request
  MarketPlaceAddOrUpdateRequest request = new MarketPlaceAddOrUpdateRequest();
  request.ServiceType = "CCMarketPlace";
  request.OperationType = "UpdateSubPartner";
  request.UniqueId = Guid.NewGuid().ToString();
  request.SubPartnerType = subPartnerType;
  request.Name = name;
  request.BranchName = name;
  request.SubPartnerId = subPartnerId;
  #region Token Bilgileri
  request.Token = new Token();
  request.Token.UserCode = settings.UserCode;
  request.Token.Pin = settings.Pin;

  #endregion

  #region ContactInfo Bilgileri
  request.ContactInfo = new ContactInfo();
  request.ContactInfo.Country = "TR";
  request.ContactInfo.City = "34";
  request.ContactInfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
  request.ContactInfo.MobilePhone = mobilePhoneNumber;
  request.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111";
  request.ContactInfo.Email = email;
  #endregion
  #region FinancialInfo Bilgileri
  request.FinancialInfo = new FinancialInfo();
  request.FinancialInfo.IdentityNumber = identityNumber;
  request.FinancialInfo.TaxOffice = "İstanbul";
  request.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111";
  request.FinancialInfo.BankName = "0012";
  request.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326";


  #endregion

  #region AuthSignatory Bilgileri
  request.AuthSignatoryInfo = new AuthSignatoryInfo();
  request.AuthSignatoryInfo.Name = "Ahmet";
  request.AuthSignatoryInfo.Surname = "Yaşar";
  request.AuthSignatoryInfo.BirthDate = DateTime.Now.ToString("yyyy/MM/dd");
  #endregion
  var response = MarketPlaceAddOrUpdateRequest.Execute(request, settings);

  ServicesXmlResponse responseMessage = new ServicesXmlResponse();
  responseMessage.XmlResponse = response;
  return View(responseMessage);
 

//Request 
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

  <WIRECARD>
  <ServiceType>CCMarketPlace</ServiceType>
  <OperationType>AddSubPartner</OperationType>
  <Token>
  <UserCode></UserCode>
  <Pin></Pin>
        </Token>
  <SubPartnerId></SubPartnerId>
  <UniqueId>35c74184-674b-4cd8-a8b2-a41a34630e8a</UniqueId>
  <SubPartnerType>Individual</SubPartnerType>
  <Name>Test Mağazası</Name>
  <ContactInfo>
  <Country>TR</Country>
  <City>34</City>
  <Address>Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul</Address>
  <BusinessPhone>2121111111</BusinessPhone>
  <MobilePhone>2121111111</MobilePhone>
        </ContactInfo>
  <FinancialInfo>
  <IdentityNumber>11111111111</IdentityNumber>
  <TaxOffice>İstanbul</TaxOffice>
  <TaxNumber>1111111111</TaxNumber>
  <BankName>0012</BankName>
  <IBAN>TR330006100519786457841326</IBAN>
  <AccountName>Ahmet Yaşar</AccountName>
        </FinancialInfo>
  <AuthSignatory>
    <Name>Ahmet</Name>
    <Surname>Yılmaz</Surname>
    <BirthDate>1970/10/29</BirthDate>
  </AuthSignatory>
      </WIRECARD>
//Response
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

  <Result>
  <Item Key="StatusCode" Value="" />

  <Item Key="ResultCode" Value="" />

  <Item Key="ResultMessage" Value="" />

      </Result>
          

Alt Üye İşyeri Güncelleme (Tüzel Şirket)

Alt Üye İşyeri Güncelleme metodu pazaryeri aracılığı ile ürün satışı yapabilmek amacıyla oluşturulmuş bir hesabın bilgilerinin güncellenmesi sürecinde kullanılacak bir metotdur.

Alt Üye İşyeri güncelleme Entegrasyonu Restful Servisi için gerekli input bilgileri XML formatında hazırlanarak aşağıdaki adrese Post yöntemi ile iletilmelidir.
https://www.wirecard.com.tr/SGate/Gate
Alt Üye İşyeri Güncelleme metoduna ait parametre detayları aşağıda yer almaktadır:

Servis Girdi Parametreleri

Input Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
ServiceType String Evet

Sabit değer: "CCMarketPlace"

OperationType String Evet

Sabit değer: "UpdateSubPartner"

Token Token Sınıfı Evet

Token Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.

SubPartnerId Int Evet

Güncelleme işleminin yapılacağı mazağa kaydına ait benzersiz id değeri
Bu değer Pazaryeri oluşturma servis çağrısı sırasında Wirecard tarafından oluşturulup, Pazaryeri oluşturma response mesajı aracılığı ile paylaşılır

UniqueId String Evet

Üye firma tarafından mağaza için atanacak benzersiz id değeri

SubPartnerType Enum Evet

Mağaza Tipi:
Üç farklı değer olabilir:
1. Individual - Şahıs
2. PrivateCompany - Şahıs Şirketi
3. Corporation - Tüzel Şirket

Name String Evet

Mağazanın İsmi

BranchName String Hayır

Şube adının tanımlanmasını sağlar.

ContactInfo ContactInfo Sınıfı Evet Contact Info Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.
FinancialInfo FinancialInfo Sınıfı Evet FinancialInfo Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.
AuthSignatory AuthSignatory Sınıfı Hayır AuthSignatory Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.
Token Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
UserCode String Evet

Wirecard tarafından atanan üye iş yeri numarası

Pin String Evet

Wirecard tarafından atanan pin

ContactInfo Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
Country String Evet

Mağazanın ülkesi Örn: TR

City String Evet

Mağazanın şehir kodu Örn: 34

Address String Evet

Mağazanın açık adresi

BusinessPhone String Hayır

Mağazanın telefonu

MobilePhone String Evet

Mağazaya veya mağaza yetkilisine ait mobil telefon

Email String Evet

Mağazaya veya mağaza yetkilisine ait Email adresi

InvoiceEmail String Hayır

Fatura bilgilerinin iletileceği Email adresi

FinancialInfo Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
IdentityNumber String Hayır

Mağaza sahibine veya yetkilisine ait TC kimlik numarası

TaxOffice String Evet

Vergi dairesi

TaxNumber String Evet

Vergi numarası

BankName String Evet

Banka Kodu: Örn: 0019

IBAN String Hayır

IBAN bilgisi

AuthSignatory Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
Name String Hayır

İmza Yetkilisi Adı

Surname String Hayır

İmza Yetkilisi Soyadı

BirthDate YYYY/MM/DD Hayır

İmza Yetkilisi Doğum Tarihi

Servis Çıktı Parametreleri

Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
StatusCode Int

Pazaryeri oluşturma işlem sonucu
0: İşlem başarılı
1: İşlem başarısız

ResultCode String

Pazaryeri oluşturma işlem sonucunun Wirecard tarafından belirlenmiş kodu

ResultMessage String

ResultCode değerinin açıklaması.

Örnek Servis Çağrı Kodları


  //Request
  MarketPlaceAddOrUpdateRequest request = new MarketPlaceAddOrUpdateRequest();
  request.ServiceType = "CCMarketPlace";
  request.OperationType = "UpdateSubPartner";
  request.UniqueId = Guid.NewGuid().ToString();
  request.SubPartnerType = subPartnerType;
  request.Name = name;
  request.BranchName = name;
  request.SubPartnerId = subPartnerId;
  #region Token Bilgileri
  request.Token = new Token();
  request.Token.UserCode = settings.UserCode;
  request.Token.Pin = settings.Pin;
  #endregion
  #region ContactInfo Bilgileri
  request.ContactInfo= new ContactInfo();
  request.ContactInfo.Country = "TR";
  request.ContactInfo.City = "34";
  request.ContactInfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
  request.ContactInfo.MobilePhone = mobilePhoneNumber;
  request.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111";
  request.ContactInfo.Email = email;
  request.ContactInfo.InvoiceEmail = email;
  #endregion
  #region FinancialInfo Bilgileri
  request.FinancialInfo = new FinancialInfo();
  request.FinancialInfo.IdentityNumber = identityNumber;
  request.FinancialInfo.TaxOffice = "İstanbul";
  request.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111";
  request.FinancialInfo.BankName = "0012";
  request.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326";
  #endregion
  #region AuthSignatory Bilgileri
  request.AuthSignatoryInfo = new AuthSignatoryInfo();
  request.AuthSignatoryInfo.Name = "Ahmet";
  request.AuthSignatoryInfo.Surname = "Yaşar";
  request.AuthSignatoryInfo.BirthDate = DateTime.Now.ToString("yyyy/MM/dd");
  #endregion
  var response = MarketPlaceAddOrUpdateRequest.Execute(request, settings);

  //Request
  MarketPlaceUpdateSubMerchantRequest marketPlaceUpdateSubMerchantRequest = new MarketPlaceUpdateSubMerchantRequest();

  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.ServiceType="CCMarketPlace";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.OperationType="UpdateSubPartner";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.UniqueId = "123456";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.SubPartnerType=request.getParameter("subPartnerType");
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.Name=request.getParameter("name");
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.SubPartnerId=Integer.parseInt(request.getParameter("subPartnerId"));

  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.Token= new Token();
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.Token.Pin=settings.pin;
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.Token.UserCode=settings.userCode;

  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.ContactInfo= new ContactInfo();
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.ContactInfo.Country = "TR";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.ContactInfo.City = "34";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.ContactInfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.ContactInfo.MobilePhone =request.getParameter("mobilePhoneNumber");
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111";

  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.FinancialInfo = new FinancialInfo();
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.FinancialInfo.IdentityNumber =request.getParameter("identityNumber");
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.FinancialInfo.TaxOffice = "İstanbul";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.FinancialInfo.BankName = "0012";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.FinancialInfo.AccountName = "Ahmet Yılmaz";

  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.AuthSignatoryInfo = new AuthSignatoryInfo();
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.AuthSignatoryInfo.Name = "Ahmet";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.AuthSignatoryInfo.Surname = "Yaşar";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.AuthSignatoryInfo.BirthDate = date;

  String marketPlaceUpdateSubMerchantResponse = marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.execute(marketPlaceUpdateSubMerchantRequest,settings); //"Pazaryeri Oluşturma servisi başlatılması için gerekli servis çağırısını temsil eder."

  //Request
  $request = new MarketPlaceAddOrUpdateRequest();
  $request->ServiceType = "CCMarketPlace";
  $request->OperationType = "UpdateSubPartner";
  $request->UniqueId = Helper::Guid ();
  $request->SubPartnerType = $_POST["subPartnerType"];
  $request->Name = $_POST["name"];
  $request->BranchName= $_POST["name"];
  $request->SubPartnerId = $_POST["subPartnerId"];

  $request->Token= new Token();
  $request->Token->UserCode=$settings->UserCode;
  $request->Token->Pin=$settings->Pin;
  $request->BaseUrl = $settings->BaseUrl;

  $request->ContactInfo= new ContactInfo();
  $request->ContactInfo->Country="TR";
  $request->ContactInfo->City="34";
  $request->ContactInfo->Address= "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
  $request->ContactInfo->BusinessPhone="2121111111";
  $request->ContactInfo->MobilePhone=$_POST["mobilePhoneNumber"];
  $request->ContactInfo->Email=$_POST["emailAddress"];
  $request->ContactInfo->InvoiceEmail=$_POST["invoiceEMailAddress"];

  $request->FinancialInfo= new FinancialInfo();
  $request->FinancialInfo->IdentityNumber=$_POST["identityNumber"];
  $request->FinancialInfo->TaxOffice= "İstanbul";
  $request->FinancialInfo->TaxNumber= "11111111111";
  $request->FinancialInfo->BankName= "0012";
  $request->FinancialInfo->IBAN= "TR330006100519786457841326";

  $request->AuthSignatoryName="Ahmet";
  $request->AuthSignatorySurname="Yılmaz";
  $request->AuthSignatoryBirthDate=date("Y/m/d");

  $response = MarketPlaceAddOrUpdateRequest::execute($request); // Market Place update servisi başlatılması için gerekli servis çağırısını temsil eder.

  //Request
  req=MarketPlaceUpdateSubPartnerRequest()
  req.ServiceType="CCMarketPlace"
  req.OperationType="UpdateSubPartner"
  req.UniqueId=str(randint(1, 10000))
  req.SubPartnerType=request.POST.get('subPartnerType')
  req.SubPartnerId=request.POST.get('subPartnerId')
  req.Name=request.POST.get('name')
  req.BranchName=request.POST.get('name')

  #region Token
  req.Token=Token()
  req.Token.UserCode=config.UserCode
  req.Token.Pin=config.Pin
  #endregion

  #region Contactinfo Bilgileri
  req.ContactInfo= ContactInfo()
  req.ContactInfo.Country = "TR"
  req.ContactInfo.City = "34"
  req.ContactInfo.Address = "Istanbul Turkey"
  req.ContactInfo.MobilePhone =request.POST.get('mobilePhoneNumber')
  req.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111"
  req.ContactInfo.Email =request.POST.get('emailAddress')
  req.ContactInfo.InvoiceEmail =request.POST.get('invoiceEmailAddress')
  #endregion

  #region Financialinfo Bilgileri
  req.FinancialInfo = FinancialInfo()
  req.FinancialInfo.IdentityNumber =request.POST.get('identityNumber')
  req.FinancialInfo.TaxOffice = "istanbul"
  req.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111"
  req.FinancialInfo.BankName = "0012"
  req.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326"
  #endregion

  #region AuthSignatoryinfo Bilgileri
  req.AuthSignatoryName="Ahmet"
  req.AuthSignatorySurname="Yılmaz"
  req.AuthSignatoryBirthDate=datetime.now().strftime("%Y-%m-%d")
  #endregion

  message = req.execute(req,config) # Xml servis çağrısının başlatıldığı kısım

  //Request
  req= Marketplaceaddorupdaterequest.new
  req.ServiceType = "CCMarketPlace"
  req.OperationType = "UpdateSubPartner"
  req.UniqueId = SecureRandom.uuid
  req.Name = params[:name];
  req.BranchName = params[:name];
  req.SubPartnerType=params[:subPartnerType]
  req.SubPartnerId = params[:subPartnerId];
  #region Token
  req.Token = Token.new
  req.Token.UserCode=@settings.UserCode
  req.Token.Pin=@settings.Pin
  #end Region
  #region Contactinfo Bilgileri
  req.Contactinfo= Contactinfo.new
  req.Contactinfo.Country = "TR"
  req.Contactinfo.City = "34"
  req.Contactinfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul"
  req.Contactinfo.MobilePhone =params[:mobilePhoneNumber]
  req.Contactinfo.BusinessPhone = "2121111111"
  req.Contactinfo.Email = params[:emailAddress]
  req.Contactinfo.InvoiceEmail =params[:invoiceMailAddress]
  #endregion
  #region Financialinfo Bilgileri
  req.Financialinfo = Financialinfo.new
  req.Financialinfo.IdentityNumber =params[:identityNumber]
  req.Financialinfo.TaxOffice = "İstanbul"
  req.Financialinfo.TaxNumber = "11111111111"
  req.Financialinfo.BankName = "0012"
  req.Financialinfo.IBAN = "TR330006100519786457841326"

  req.AuthSignatoryName="Ahmet"
  req.AuthSignatorySurname="Yılmaz"
  req.AuthSignatoryBirthDate=Time.now.strftime("%Y/%m/%d")
  returnData= req.executeUpdateSubPartner(req,@settings) # xml servis çağrısının başladığı kısım

  //Request
  const data= {
  "ServiceType": request.ServiceType,
  "OperationType": request.OperationType,
  "Token": {
  "UserCode": settings.userCode,
  "Pin": settings.pin
  },
  "UniqueId": Guid.raw(),
  "SubPartnerType": request.SubPartnerType,
  "SubPartnerId": request.SubPartnerId,
  "Name": request.Name,
  "BranchName": request.Name,
  "ContactInfo": {
  "Country": request.ContactInfoCountry,
  "City": request.ContactInfoCity,
  "Address": request.ContactInfoAddress,
  "BusinessPhone": request.ContactInfoBusinessPhone,
  "MobilePhone": request.ContactInfoMobilePhone,
  "Email": request.ContactInfoEmail,
  "InvoiceEmail":request.ContactInfoInvoiceEmail,
  "MobilePhone": request.ContactInfoMobilePhone
  },
  "FinancialInfo": {
  "IdentityNumber": request.FinancialInfoIdentityNumber,
  "TaxOffice": request.FinancialInfoTaxOffice,
  "TaxNumber": request.FinancialInfoTaxNumber,
  "BankName": request.FinancialInfoBankName,
  "IBAN":request.FinancialInfoIBAN,

  },
  "AuthSignatory": {
  "Name": request.AuthSignatoryName,
  "Surname": request.AuthSignatorySurname,
  "BirthDate": request.AuthSignatoryBirthDate,
  }
  };

  wirecard.MarketPlaceUpdateSubPartner(data).then(requestResult => {
  res.json(requestResult)
  }).catch(err => {
  console.log(err)
  })

  //Request
  MarketPlaceAddOrUpdateRequest request = new MarketPlaceAddOrUpdateRequest();
  request.ServiceType = "CCMarketPlace";
  request.OperationType = "UpdateSubPartner";
  request.UniqueId = Guid.NewGuid().ToString();
  request.SubPartnerType = subPartnerType;
  request.Name = name;
  request.BranchName = name;
  request.SubPartnerId = subPartnerId;
  #region Token Bilgileri
  request.Token = new Token();
  request.Token.UserCode = settings.UserCode;
  request.Token.Pin = settings.Pin;

  #endregion

  #region ContactInfo Bilgileri
  request.ContactInfo = new ContactInfo();
  request.ContactInfo.Country = "TR";
  request.ContactInfo.City = "34";
  request.ContactInfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
  request.ContactInfo.MobilePhone = mobilePhoneNumber;
  request.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111";
  request.ContactInfo.Email = email;
  #endregion
  #region FinancialInfo Bilgileri
  request.FinancialInfo = new FinancialInfo();
  request.FinancialInfo.IdentityNumber = identityNumber;
  request.FinancialInfo.TaxOffice = "İstanbul";
  request.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111";
  request.FinancialInfo.BankName = "0012";
  request.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326";


  #endregion

  #region AuthSignatory Bilgileri
  request.AuthSignatoryInfo = new AuthSignatoryInfo();
  request.AuthSignatoryInfo.Name = "Ahmet";
  request.AuthSignatoryInfo.Surname = "Yaşar";
  request.AuthSignatoryInfo.BirthDate = DateTime.Now.ToString("yyyy/MM/dd");
  #endregion
  var response = MarketPlaceAddOrUpdateRequest.Execute(request, settings);

  ServicesXmlResponse responseMessage = new ServicesXmlResponse();
  responseMessage.XmlResponse = response;
  return View(responseMessage);
 

//Request 
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

  <WIRECARD>
  <ServiceType>CCMarketPlace</ServiceType>
  <OperationType>AddSubPartner</OperationType>
  <Token>
  <UserCode></UserCode>
  <Pin></Pin>
        </Token>
  <SubPartnerId></SubPartnerId>
  <UniqueId>35c74184-674b-4cd8-a8b2-a41a34630e8a</UniqueId>
  <SubPartnerType>Individual</SubPartnerType>
  <Name>Test Mağazası</Name>
  <ContactInfo>
  <Country>TR</Country>
  <City>34</City>
  <Address>Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul</Address>
  <BusinessPhone>2121111111</BusinessPhone>
  <MobilePhone>2121111111</MobilePhone>
        </ContactInfo>
  <FinancialInfo>
  <IdentityNumber>11111111111</IdentityNumber>
  <TaxOffice>İstanbul</TaxOffice>
  <TaxNumber>1111111111</TaxNumber>
  <BankName>0012</BankName>
  <IBAN>TR330006100519786457841326</IBAN>
  <AccountName>Ahmet Yaşar</AccountName>
        </FinancialInfo>
  <AuthSignatory>
    <Name>Ahmet</Name>
    <Surname>Yılmaz</Surname>
    <BirthDate>1970/10/29</BirthDate>
  </AuthSignatory>
      </WIRECARD>
//Response
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

  <Result>
  <Item Key="StatusCode" Value="" />

  <Item Key="ResultCode" Value="" />

  <Item Key="ResultMessage" Value="" />

      </Result>
          

Alt Üye İşyeri Kapatma

Alt Üye İşyeri Kapatma metodu pazaryeri aracılığı ile ürün satışı yapabilmek amacıyla oluşturulmuş bir hesabın kapatılması sürecinde kullanılacak bir metotdur.

Alt Üye İşyeri Kapatma Entegrasyonu Restful Servisi için gerekli input bilgileri XML formatında hazırlanarak aşağıdaki adrese Post yöntemi ile iletilmelidir.
https://www.wirecard.com.tr/SGate/Gate
Alt Üye İşyeri Kapatma metotu ile kapatılan bir hesabın yeniden aktive edilmesi mümkün değildir. Hesap oluşturma işlemi için "AddSubPartner" metodu kullanılmalıdır
Alt Üye İşyeri Kapatma metoduna ait parametre detayları aşağıda yer almaktadır:

Servis Girdi Parametreleri

Input Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
ServiceType String Evet

Sabit değer: "CCMarketPlace"

OperationType String Evet

Sabit değer: "DeactivateSubPartner"

Token Token Sınıfı Evet

Token Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.

UniqueId String Evet

Üye firma tarafından mağaza için atanmış benzersiz id değeri

Token Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
UserCode String Evet

Wirecard tarafından atanan üye iş yeri numarası

Pin String Evet

Wirecard tarafından atanan pin

Servis Çıktı Parametreleri

Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
StatusCode Int

Pazaryeri oluşturma işlem sonucu
0: İşlem başarılı
1: İşlem başarısız

ResultCode String

Pazaryeri oluşturma işlem sonucunun Wirecard tarafından belirlenmiş kodu

ResultMessage String

ResultCode değerinin açıklaması.

Örnek Servis Çağrı Kodları


//Request
      MarketPlaceDeactiveRequest request = new MarketPlaceDeactiveRequest();
      request.ServiceType = "CCMarketPlace";
      request.OperationType = "DeactivateSubPartner";
      request.UniqueId = uniqueId;
      #region Token
      request.Token= new Token();
      request.Token.UserCode = settings.UserCode;
      request.Token.Pin = settings.Pin;
      var response= MarketPlaceDeactiveRequest.Execute(request, settings);
      return View(response);

//Request
      MarketPlaceDeactiveRequest marketPlaceDeactiveRequest = new MarketPlaceDeactiveRequest(); 
      marketPlaceDeactiveRequest.ServiceType="CCMarketPlace";
		  marketPlaceDeactiveRequest.OperationType="DeactivateSubPartner";     
      marketPlaceDeactiveRequest.UniqueId=request.getParameter("uniqueId");
      marketPlaceDeactiveRequest.Token= new Token();
      marketPlaceDeactiveRequest.Token.Pin=settings.pin;
      marketPlaceDeactiveRequest.Token.UserCode=settings.userCode;
        
		  String marketPlaceDeactiveResponse = MarketPlaceDeactiveRequest.execute(marketPlaceDeactiveRequest,settings); //"Pazaryeri kapatma servisi başlatılması için gerekli servis çağırısını temsil eder."

//Request
      $request = new MarketPlaceDeactiveRequest();
      $request->ServiceType = "CCMarketPlace";
  
      $request->Token= new Token();
      $request->Token->UserCode=$settings->UserCode;
      $request->Token->Pin=$settings->Pin;
  
      $request->OperationType = "DeactivateSubPartner";
      $request->UniqueId = $_POST["uniqueId"];
      $response = MarketPlaceDeactiveRequest::execute($request);

//Request
      req= MarketPlaceDeactiveRequest()
      req.ServiceType="CCMarketPlace"
      req.OperationType="DeactivateSubPartner"
      #region Token
      req.Token=Token()
      req.Token.UserCode=config.UserCode
      req.Token.Pin=config.Pin
      #endregion
      req.UniqueId=request.POST.get('uniqueId')
      message = req.execute(req,config)

//Request
      req= Marketplacedeactivesubpartnerrequest.new
      req.ServiceType="CCMarketPlace"
      req.OperationType="DeactivateSubPartner"
      #region Token
      req.Token = Token.new
      req.Token.UserCode=@settings.UserCode
      req.Token.Pin=@settings.Pin 
      #end Region
      req.UniqueId=params[:uniqueId]
      returnData= req.execute(req,@settings) # xml servis çağrısının başladığı kısım

//Request
      const data = {
        "ServiceType": request.ServiceType,
        "OperationType": request.OperationType,
        "UniqueId": request.UniqueId,
        "Token": {
          "UserCode": settings.userCode,
          "Pin": settings.pin
        }
      };

      wirecard.MarketPlaceDeactiveSubPartner(data).then(requestResult => {
        res.json(requestResult)
      }).catch(err => {
        console.log(err)
      })

  //Request
  MarketPlaceDeactiveRequest request = new MarketPlaceDeactiveRequest();
  request.ServiceType = "CCMarketPlace";
  request.OperationType = "DeactivateSubPartner";
  request.UniqueId = uniqueId;
  #region Token
  request.Token = new Token();
  request.Token.UserCode = settings.UserCode;
  request.Token.Pin = settings.Pin;
  var response = MarketPlaceDeactiveRequest.Execute(request, settings);

  ServicesXmlResponse responseMessage = new ServicesXmlResponse();
  responseMessage.XmlResponse = response;
  #endregion
  return View(responseMessage);
 

//Request 
      <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
      <WIRECARD>
        <ServiceType>CCMarketPlace</ServiceType>
        <OperationType>DeactivateSubPartner</OperationType>
        <Token>
          <UserCode></UserCode>
          <Pin></Pin>
        </Token>
        <UniqueId></UniqueId>
      </WIRECARD>
//Response
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
      <Result>
        <Item Key="StatusCode" Value="" />
        <Item Key="ResultCode" Value="" />
        <Item Key="ResultMessage" Value="" />
      </Result>
          

Online Doğrulama

Alt Üye İşyeri Yaratma


Alt Üye İşyeri Yaratma Formu Entegrasyonu Restful Servisi için gerekli input bilgileri XML formatında hazırlanarak aşağıdaki adrese Post yöntemi ile iletilmelidir.
https://www.wirecard.com.tr/SGate/Gate
Alt Üye İşyeri Yaratma metoduna ait parametre detayları aşağıda yer almaktadır:

Servis Girdi Parametreleri

Input Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
ServiceType String Evet

Sabit değer: "WDTicket"

OperationType String Evet

Sabit değer: "CreateSPRegistrationURL"

Token Token Sınıfı Evet

Token Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.

UniqueId Int Evet

Üye İşyeri tarafından SP’ye atanacak Id

SubPartnerType Int Hayır

Mağaza Tipi:
Üç farklı değer olabilir:
1. Individual - Şahıs
2. PrivateCompany - Şahıs Şirketi
3. Corporation - Tüzel Şirket

Token Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
UserCode String Evet

Wirecard tarafından atanan üye iş yeri numarası

Pin String Evet

Wirecard tarafından atanan pin

Servis Çıktı Parametreleri

Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
StatusCode Int

Pazaryeri yaratma işlem sonucu
0: İşlem başarılı
1: İşlem başarısız

ResultCode String

Sorgulama başarılı değil ise hata kodu dönülür.

ResultMessage String

Sorgulama başarılı değil ise hata açıklaması dönülür.

ReturnUrl String

Sorgulama başarılı ise dönen “başvuru formu linki”

Örnek Servis Çağrı Kodları  //Request
  MarketPlaceCreateRequest request = new MarketPlaceCreateRequest();
  request.ServiceType = "WDTicket";
  request.OperationType = "CreateSPRegistrationURL";
  request.UniqueId = 5000;
  request.SubPartnerType = (int)subPartnerType;

  #region Token Bilgileri
  request.Token = new Token();
  request.Token.UserCode = settings.UserCode;
  request.Token.Pin = settings.Pin;

  #endregion

  var response = MarketPlaceCreateRequest.Execute(request, settings);

  ServicesXmlResponse responseMessage = new ServicesXmlResponse();
  responseMessage.XmlResponse = response;
  return View(responseMessage);

  //Request
MarketPlaceCreateSubMerchantRequest marketPlaceCreateSubMerchantRequest = new MarketPlaceCreateSubMerchantRequest(); 
        
        
        
        marketPlaceCreateSubMerchantRequest.ServiceType="WDTicket";
		marketPlaceCreateSubMerchantRequest.OperationType="CreateSPRegistrationURL";  
        marketPlaceCreateSubMerchantRequest.UniqueId = 5000;
        marketPlaceCreateSubMerchantRequest.SubPartnerType=Integer.parseInt(request.getParameter("subPartnerType"));
        
        
        marketPlaceCreateSubMerchantRequest.Token= new Token();
        marketPlaceCreateSubMerchantRequest.Token.Pin=settings.pin;
        marketPlaceCreateSubMerchantRequest.Token.UserCode=settings.userCode;
        
        
        
        
		String marketPlaceCreateSubMerchantResponse = marketPlaceCreateSubMerchantRequest.execute(marketPlaceCreateSubMerchantRequest,settings); //"Pazaryeri Oluşturma servisi başlatılması için gerekli servis çağırısını temsil eder."

  //Request
  $request = new MarketPlaceCreateSubPartnerRequest();
  $request->ServiceType = "WDTicket";
  $request->OperationType = "CreateSPRegistrationURL";
  $request->UniqueId = 5000;
  $request->SubPartnerType = $_POST["subPartnerType"];


  $request->Token= new Token();
  $request->Token->UserCode=$settings->UserCode;
  $request->Token->Pin=$settings->Pin;
  $request->BaseUrl = $settings->BaseUrl;


  $response = MarketPlaceCreateSubPartnerRequest::execute($request);

  //Request
  req=MarketPlaceCreateSubPartnerRequest()
  req.ServiceType="WDTicket"
  req.OperationType="CreateSPRegistrationURL"
  req.UniqueId="5000"
  req.SubPartnerType=request.POST.get('subPartnerType')


  #region Token
  req.Token=Token()
  req.Token.UserCode=config.UserCode
  req.Token.Pin=config.Pin
  #endregion


  message = req.execute(req,config) # Xml servis çağrısının başlatıldığı kısım

  //Request
  req= Marketplacecreaterequest.new
  req.ServiceType = "WDTicket"
  req.OperationType = "CreateSPRegistrationURL"
  req.SubPartnerType=params[:subPartnerType]
  req.UniqueId = "5000"
  #region Token
  req.Token = Token.new
  req.Token.UserCode=@settings.UserCode
  req.Token.Pin=@settings.Pin
  #end Region

  returnData= req.executeCreateSubPartner(req,@settings) # xml servis çağrısının başladığı kısım

  //Request
  const data= {
  "ServiceType": request.ServiceType,
  "OperationType": request.OperationType,
  "Token": {
  "UserCode": settings.userCode,
  "Pin": settings.pin
  },
  "UniqueId": "5000",
  "SubPartnerType": request.SubPartnerType,
  

  wirecard.MarketPlaceCreateSubPartner(req.body).then(requestResult => {
  res.json(requestResult)
  }).catch(err => {
  console.log(err)
  })

  //Request
  MarketPlaceCreateRequest request = new MarketPlaceCreateRequest();
  request.ServiceType = "WDTicket";
  request.OperationType = "CreateSPRegistrationURL";
  request.UniqueId = 5000;
  request.SubPartnerType = (int)subPartnerType;

  #region Token Bilgileri
  request.Token = new Token();
  request.Token.UserCode = settings.UserCode;
  request.Token.Pin = settings.Pin;

  #endregion

  var response = MarketPlaceCreateRequest.Execute(request, settings);

  ServicesXmlResponse responseMessage = new ServicesXmlResponse();
  responseMessage.XmlResponse = response;
  return View(responseMessage);
 

//Request 
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  <WIRECARD>
    <ServiceType>WDTicket</ServiceType>
    <OperationType>CreateSPRegistrationURL</OperationType>
  <Token>
  <UserCode></UserCode>
  <Pin></Pin>
        </Token>
  <UniqueId>5000</UniqueId>
  <ReturnUrl></ReturnUrl>
  
      </WIRECARD>
//Response
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  <Result>
  <Item Key="StatusCode" Value="" />  <Item Key="ResultCode" Value="" />  <Item Key="ResultMessage" Value="" />  <Item Key="SubPartnerId" Value="" />      </Result>
          

Alt Üye İşyeri Oluşturma (Şahıs)

Alt Üye İşyeri oluşturma metodu pazaryeri aracılığı ile ürün satışı yapabilecek yeni bir hesabın tanımı sürecinde kullanılacak bir metotdur. Pazaryeri aracılığı ile ürün satışı yapabilecek bu hesabın tanımlanması sürecinde iletilmesi gereken bilgiler XML mesajı formatında hazırlanmalıdır.

Alt Üye İşyeri oluşturma Entegrasyonu Restful Servisi için gerekli input bilgileri XML formatında hazırlanarak aşağıdaki adrese Post yöntemi ile iletilmelidir.
https://www.wirecard.com.tr/SGate/Gate
Alt Üye İşyeri oluşturma metoduna ait parametre detayları aşağıda yer almaktadır:

Servis Girdi Parametreleri

Input Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
ServiceType String Evet

Sabit değer: "CCMarketPlace"

OperationType String Evet

Sabit değer: "AddSubPartner"

Token Token Sınıfı Evet

Token Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.

UniqueId String Evet

Üye firma tarafından mağaza için atanacak benzersiz id değeri

SubPartnerType Enum Evet

Mağaza Tipi:
Üç farklı değer olabilir:
1. Individual - Şahıs
2. PrivateCompany - Şahıs Şirketi
3. Corporation - Tüzel Şirket

Name String Evet

Mağazanın İsmi

BranchName String Hayır

Şube adının tanımlanmasını sağlar.

SuccessURL String Evet

Başarılı subpartner eklenme talebi sonrasında son kullanıcın yönlendirileceği URL

ErrorURL String Evet

Başarısız subpartner eklenme talebi sonrasında son kullanıcın yönlendirileceği URL

ContactInfo ContactInfo Sınıfı Evet Contact Info Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.
FinancialInfo FinancialInfo Sınıfı Evet FinancialInfo Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.
AuthSignatory AuthSignatory Sınıfı Evet AuthSignatory Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.
Token Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
UserCode String Evet

Wirecard tarafından atanan üye iş yeri numarası

Pin String Evet

Wirecard tarafından atanan pin

ContactInfo Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
Country String Evet

Mağazanın ülkesi Örn: TR

City String Evet

Mağazanın şehir kodu Örn: 34

Address String Evet

Mağazanın açık adresi

BusinessPhone String Hayır

Mağazanın telefonu

MobilePhone String Evet

Mağazaya veya mağaza yetkilisine ait mobil telefon

Email String Evet

Mağazaya veya mağaza yetkilisine ait Email adresi

InvoiceEmail String Hayır

Fatura bilgilerinin iletileceği Email adresi

FinancialInfo Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
IdentityNumber String Evet

Mağaza sahibine veya yetkilisine ait TC kimlik numarası

TaxOffice String Hayır

Vergi dairesi

TaxNumber String Hayır

Vergi numarası

BankName String Evet

Banka Kodu: Örn: 0019

IBAN String Evet

IBAN bilgisi

AuthSignatory Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
Name String Evet

İmza Yetkilisi Adı

Surname String Evet

İmza Yetkilisi Soyadı

BirthDate YYYY/MM/DD Evet

İmza Yetkilisi Doğum Tarihi

Servis Çıktı Parametreleri

Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
StatusCode Int

Pazaryeri oluşturma işlem sonucu
0: İşlem başarılı
1: İşlem başarısız

ResultCode String

Pazaryeri oluşturma işlem sonucunun Wirecard tarafından belirlenmiş kodu

ResultMessage String

Online Sözleşme Linki.

SubPartnerId Int

Pazaryeri oluşturma işlemi sonucu oluşturulan kayda Wirecard tarafından atanmış benzersiz id değeri

Örnek Servis Çağrı Kodları  //Request
  MarketPlaceAddOrUpdateRequest request = new MarketPlaceAddOrUpdateRequest();
  request.ServiceType = "CCMarketPlace";
  request.OperationType = "AddSubPartner";
  request.UniqueId = Guid.NewGuid().ToString();
  request.SubPartnerType=subPartnerType;
  request.Name = name;
  request.BranchName = name;
  request.SuccessURL = "https://www.test.com/Success";
  request.ErrorURL = "https://www.test.com/Error";
  #region Token Bilgileri
  request.Token = new Token();
  request.Token.UserCode = settings.UserCode;
  request.Token.Pin = settings.Pin;
  #endregion
  #region ContactInfo Bilgileri
  request.ContactInfo= new ContactInfo();
  request.ContactInfo.Country = "TR";
  request.ContactInfo.City = "34";
  request.ContactInfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
  request.ContactInfo.MobilePhone = mobilePhoneNumber;
  request.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111";
  request.ContactInfo.Email = email;
  request.ContactInfo.InvoiceEmail = email;
  #endregion
  #region FinancialInfo Bilgileri
  request.FinancialInfo = new FinancialInfo();
  request.FinancialInfo.IdentityNumber = identityNumber;
  request.FinancialInfo.TaxOffice = "İstanbul";
  request.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111";
  request.FinancialInfo.BankName = "0012";
  request.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326";
  request.FinancialInfo.TradeRegisterNumber = "963018";
  request.FinancialInfo.TradeChamber = "İTO";
  #endregion
  #region AuthSignatory Bilgileri
  request.AuthSignatoryInfo = new AuthSignatoryInfo();
  request.AuthSignatoryInfo.Name = "Ahmet";
  request.AuthSignatoryInfo.Surname = "Yaşar";
  request.AuthSignatoryInfo.BirthDate = DateTime.Now.ToString("yyyy/MM/dd");
  #endregion
  var response = MarketPlaceAddOrUpdateRequest.Execute(request, settings);
  return View(response);

  //Request
  MarketPlaceAddSubMerchantRequest marketPlaceAddSubMerchantRequest = new MarketPlaceAddSubMerchantRequest();
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.ServiceType="CCMarketPlace";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.OperationType="AddSubPartner";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.UniqueId = "123456";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.SubPartnerType=request.getParameter("subPartnerType");
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.Name=request.getParameter("name");
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.SuccessURL = "https://www.test.com/Success";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.ErrorURL = "https://www.test.com/Error";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.Token= new Token();
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.Token.Pin=settings.pin;
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.Token.UserCode=settings.userCode;

  marketPlaceAddSubMerchantRequest.ContactInfo= new ContactInfo();
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.ContactInfo.Country = "TR";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.ContactInfo.City = "34";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.ContactInfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.ContactInfo.MobilePhone =request.getParameter("mobilePhoneNumber");
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111";

  marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo = new FinancialInfo();
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo.IdentityNumber =request.getParameter("identityNumber");
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo.TaxOffice = "İstanbul";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo.BankName = "0012";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo.AccountName = "Ahmet Yılmaz";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo.TradeRegisterNumber = "963018";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo.TradeChamber = "İTO";

  marketPlaceAddSubMerchantRequest.AuthSignatoryInfo = new AuthSignatoryInfo();
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.AuthSignatoryInfo.Name = "Ahmet";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.AuthSignatoryInfo.Surname = "Yaşar";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.AuthSignatoryInfo.BirthDate = date;  String marketPlaceAddSubMerchantResponse = marketPlaceAddSubMerchantRequest.execute(marketPlaceAddSubMerchantRequest,settings); //"Pazaryeri Oluşturma servisi başlatılması için gerekli servis çağırısını temsil eder."

  //Request
  $request = new MarketPlaceAddOrUpdateRequest();
  $request->ServiceType = "CCMarketPlace";
  $request->OperationType = "AddSubPartner";
  $request->UniqueId = Helper::Guid ();
  $request->SubPartnerType = $_POST["subPartnerType"];
  $request->Name = $_POST["name"];
  $request->BranchName= $_POST["name"];
  $request->SuccessURL = "https://www.test.com/Success";
  $request->ErrorURL = "https://www.test.com/Error";
  $request->Token= new Token();
  $request->Token->UserCode=$settings->UserCode;
  $request->Token->Pin=$settings->Pin;
  $request->BaseUrl = $settings->BaseUrl;

  $request->ContactInfo= new ContactInfo();
  $request->ContactInfo->Country="TR";
  $request->ContactInfo->City="34";
  $request->ContactInfo->Address= "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
  $request->ContactInfo->BusinessPhone="2121111111";
  $request->ContactInfo->MobilePhone=$_POST["mobilePhoneNumber"];
  $request->ContactInfo->Email=$_POST["emailAddress"];
  $request->ContactInfo->InvoiceEmail=$_POST["invoiceEMailAddress"];

  $request->FinancialInfo= new FinancialInfo();
  $request->FinancialInfo->IdentityNumber=$_POST["identityNumber"];
  $request->FinancialInfo->TaxOffice= "İstanbul";
  $request->FinancialInfo->TaxNumber= "11111111111";
  $request->FinancialInfo->BankName= "0012";
  $request->FinancialInfo->IBAN= "TR330006100519786457841326";
  $request->FinancialInfo->TradeRegisterNumber = "963018";
  $request->FinancialInfo->TradeChamber = "İTO";

  $request->AuthSignatoryName="Ahmet";
  $request->AuthSignatorySurname="Yılmaz";
  $request->AuthSignatoryBirthDate=date("Y/m/d");

  $response = MarketPlaceAddOrUpdateRequest::execute($request); // Market Place oluşturma servisi başlatılması için gerekli servis çağırısını temsil eder.

  //Request
  req= MarketPlaceAddSubPartnerRequest()
  req.ServiceType="CCMarketPlace"
  req.OperationType="AddSubPartner"
  req.UniqueId=str(randint(1, 10000))
  req.SubPartnerType=request.POST.get('subPartnerType')
  req.Name=request.POST.get('name')
  req.BranchName=request.POST.get('name')
  req.SuccessURL = "https://www.test.com/Success";
  req.ErrorURL = "https://www.test.com/Error";
  #region Token
  req.Token=Token()
  req.Token.UserCode=config.UserCode
  req.Token.Pin=config.Pin
  #endregion

  #region Contactinfo Bilgileri
  req.ContactInfo= ContactInfo()
  req.ContactInfo.Country = "TR"
  req.ContactInfo.City = "34"
  req.ContactInfo.Address = "aaaa"
  req.ContactInfo.MobilePhone =request.POST.get('mobilePhoneNumber')
  req.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111"
  req.ContactInfo.Email =request.POST.get('emailAddress')
  req.ContactInfo.InvoiceEmail =request.POST.get('invoiceEmailAddress')
  #endregion

  #region Financialinfo Bilgileri
  req.FinancialInfo = FinancialInfo()
  req.FinancialInfo.IdentityNumber =request.POST.get('identityNumber')
  req.FinancialInfo.TaxOffice = "istanbul"
  req.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111"
  req.FinancialInfo.BankName = "0012"
  req.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326"
  req.FinancialInfo.TradeRegisterNumber = "963018";
  req.FinancialInfo.TradeChamber = "İTO";
  #endregion

  #region AuthSignatoryinfo Bilgileri
  req.AuthSignatoryName="Ahmet"
  req.AuthSignatorySurname="Yılmaz"
  req.AuthSignatoryBirthDate=datetime.now().strftime("%Y-%m-%d")
  #endregion

  message = req.execute(req,config) # Xml servis çağrısının başlatıldığı kısım

  //Request
  req= Marketplaceaddorupdaterequest.new
  req.ServiceType = "CCMarketPlace"
  req.OperationType = "AddSubPartner"
  req.SubPartnerType=params[:subPartnerType]
  req.UniqueId = SecureRandom.uuid
  req.Name = params[:name];
  req.BranchName = params[:name];

  req.SuccessURL = "https://www.test.com/Success";
  req.ErrorURL = "https://www.test.com/Error";
  #region Token
  req.Token = Token.new
  req.Token.UserCode=@settings.UserCode
  req.Token.Pin=@settings.Pin
  #end Region
  #region Contactinfo Bilgileri
  req.Contactinfo= Contactinfo.new
  req.Contactinfo.Country = "TR"
  req.Contactinfo.City = "34"
  req.Contactinfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul"
  req.Contactinfo.MobilePhone =params[:mobilePhoneNumber]
  req.Contactinfo.BusinessPhone = "2121111111"
  req.Contactinfo.Email = params[:emailAddress]
  req.Contactinfo.InvoiceEmail =params[:invoiceMailAddress]
  #endregion
  #region Financialinfo Bilgileri
  req.Financialinfo = Financialinfo.new
  req.Financialinfo.IdentityNumber =params[:identityNumber]
  req.Financialinfo.TaxOffice = "İstanbul"
  req.Financialinfo.TaxNumber = "11111111111"
  req.Financialinfo.BankName = "0012"
  req.Financialinfo.IBAN = "TR330006100519786457841326"
  req.FinancialInfo.TradeRegisterNumber = "963018";
  req.FinancialInfo.TradeChamber = "İTO";

  req.AuthSignatoryName="Ahmet"
  req.AuthSignatorySurname="Yılmaz"
  req.AuthSignatoryBirthDate=Time.now.strftime("%Y/%m/%d")
  returnData= req.executeAddSubPartner(req,@settings) # xml servis çağrısının başladığı kısım

  //Request
  const data= {
  "ServiceType": request.ServiceType,
  "OperationType": request.OperationType,
  "Token": {
  "UserCode": settings.userCode,
  "Pin": settings.pin
  },
  "UniqueId": Guid.raw(),
  "SubPartnerType": request.SubPartnerType,
  "Name": request.Name,
  "BranchName": request.BranchName,
  "SuccessURL": request.SuccessURL,
  "ErrorURL": request.ErrorURL,
  "ContactInfo": {
  "Country": request.ContactInfoCountry,
  "City": request.ContactInfoCity,
  "Address": request.ContactInfoAddress,
  "BusinessPhone": request.ContactInfoBusinessPhone,
  "MobilePhone": request.ContactInfoMobilePhone
  "Email":request.ContactInfoEmail,
  "InvoiceEmail":request.ContactInfoInvoiceEmail
  },
  "FinancialInfo": {
  "IdentityNumber": request.FinancialInfoIdentityNumber,
  "TaxOffice": request.FinancialInfoTaxOffice,
  "TaxNumber": request.FinancialInfoTaxNumber,
  "BankName": request.FinancialInfoBankName,
  "IBAN":request.FinancialInfoIBAN,
  "TradeRegisterNumber":request.FinancialInfoTradeRegisterNumber,
  "TradeChamber":request.FinancialInfoTradeChamber,

  },
  "AuthSignatory": {
  "Name": request.AuthSignatoryName,
  "Surname": request.AuthSignatorySurname,
  "BirthDate": request.AuthSignatoryBirthDate,
  }
  };

  wirecard.MarketPlaceAddSubPartner(data).then(requestResult => {
  res.json(requestResult)
  }).catch(err => {
  console.log(err)
  })

  //Request
  MarketPlaceAddOrUpdateRequest request = new MarketPlaceAddOrUpdateRequest();
  request.ServiceType = "CCMarketPlace";
  request.OperationType = "AddSubPartner";
  request.UniqueId = Guid.NewGuid().ToString().Replace("-", "");
  request.SubPartnerType = subPartnerType;
  request.Name = name;
  request.BranchName = name;
  request.SuccessURL = "https://www.test.com/Success";
  request.ErrorURL = "https://www.test.com/Error";

  #region Token Bilgileri
  request.Token = new Token();
  request.Token.UserCode = settings.UserCode;
  request.Token.Pin = settings.Pin;

  #endregion

  #region ContactInfo Bilgileri
  request.ContactInfo = new ContactInfo();
  request.ContactInfo.Country = "TR";
  request.ContactInfo.City = "34";
  request.ContactInfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
  request.ContactInfo.MobilePhone = mobilePhoneNumber;
  request.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111";
  request.ContactInfo.Email = email;
  request.ContactInfo.InvoiceEmail = email;
  #endregion
  #region FinancialInfo Bilgileri
  request.FinancialInfo = new FinancialInfo();
  request.FinancialInfo.IdentityNumber = identityNumber;
  request.FinancialInfo.TaxOffice = "İstanbul";
  request.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111";
  request.FinancialInfo.BankName = "0012";
  request.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326";
  request.FinancialInfo.TradeRegisterNumber = "963018";
  request.FinancialInfo.TradeChamber = "İTO";

  #endregion
  #region AuthSignatory Bilgileri
  request.AuthSignatoryInfo = new AuthSignatoryInfo();
  request.AuthSignatoryInfo.Name = "Ahmet";
  request.AuthSignatoryInfo.Surname = "Yaşar";
  request.AuthSignatoryInfo.BirthDate = DateTime.Now.ToString("yyyy/MM/dd");
  #endregion

  var response = MarketPlaceAddOrUpdateRequest.Execute(request, settings);

  ServicesXmlResponse responseMessage = new ServicesXmlResponse();

  responseMessage.XmlResponse = response;
  return View(responseMessage);
 

//Request 
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

  <WIRECARD>
  <ServiceType>CCMarketPlace</ServiceType>
  <OperationType>AddSubPartner</OperationType>
  <Token>
  <UserCode></UserCode>
  <Pin></Pin>
        </Token>
  <UniqueId>35c74184-674b-4cd8-a8b2-a41a34630e8a</UniqueId>
  <SubPartnerType>Individual</SubPartnerType>
  <Name>Test Mağazası</Name>
  <SuccessURL>https://www.test.com/Success</SuccessURL>
  <ErrorURL>https://www.test.com/Error</ErrorURL>
  <ContactInfo>
  <Country>TR</Country>
  <City>34</City>
  <Address>Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul</Address>
  <BusinessPhone>2121111111</BusinessPhone>
  <MobilePhone>2121111111</MobilePhone>
        </ContactInfo>
  <FinancialInfo>
  <IdentityNumber>11111111111</IdentityNumber>
  <TaxOffice>İstanbul</TaxOffice>
  <TaxNumber>1111111111</TaxNumber>
  <BankName>0012</BankName>
  <IBAN>TR330006100519786457841326</IBAN>
  <TradeRegisterNumber>963018</TradeRegisterNumber>
  <TradeChamber>İTO</TradeChamber>
  <AccountName>Ahmet Yaşar</AccountName>
        </FinancialInfo>
  <AuthSignatory>
    <Name>Ahmet</Name>
    <Surname>Yılmaz</Surname>
    <BirthDate>1970/10/29</BirthDate>
  </AuthSignatory>
      </WIRECARD>
//Response
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

  <Result>
  <Item Key="StatusCode" Value="" />

  <Item Key="ResultCode" Value="" />

  <Item Key="ResultMessage" Value="" />

  <Item Key="SubPartnerId" Value="" />

      </Result>
          

Alt Üye İşyeri Oluşturma (Şahıs Şirketi)

Alt Üye İşyeri oluşturma metodu pazaryeri aracılığı ile ürün satışı yapabilecek yeni bir hesabın tanımı sürecinde kullanılacak bir metotdur. Pazaryeri aracılığı ile ürün satışı yapabilecek bu hesabın tanımlanması sürecinde iletilmesi gereken bilgiler XML mesajı formatında hazırlanmalıdır.

Alt Üye İşyeri oluşturma Entegrasyonu Restful Servisi için gerekli input bilgileri XML formatında hazırlanarak aşağıdaki adrese Post yöntemi ile iletilmelidir.
https://www.wirecard.com.tr/SGate/Gate
Alt Üye İşyeri oluşturma metoduna ait parametre detayları aşağıda yer almaktadır:

Servis Girdi Parametreleri

Input Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
ServiceType String Evet

Sabit değer: "CCMarketPlace"

OperationType String Evet

Sabit değer: "AddSubPartner"

Token Token Sınıfı Evet

Token Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.

UniqueId String Evet

Üye firma tarafından mağaza için atanacak benzersiz id değeri

SubPartnerType Enum Evet

Mağaza Tipi:
Üç farklı değer olabilir:
1. Individual - Şahıs
2. PrivateCompany - Şahıs Şirketi
3. Corporation - Tüzel Şirket

Name String Evet

Mağazanın İsmi

BranchName String Hayır

Şube adının tanımlanmasını sağlar.

SuccessURL String Evet

Başarılı subpartner eklenme talebi sonrasında son kullanıcın yönlendirileceği URL

ErrorURL String Evet

Başarısız subpartner eklenme talebi sonrasında son kullanıcın yönlendirileceği URL

ContactInfo ContactInfo Sınıfı Evet Contact Info Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.
FinancialInfo FinancialInfo Sınıfı Evet FinancialInfo Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.
AuthSignatory AuthSignatory Sınıfı Evet AuthSignatory Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.
Token Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
UserCode String Evet

Wirecard tarafından atanan üye iş yeri numarası

Pin String Evet

Wirecard tarafından atanan pin

ContactInfo Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
Country String Evet

Mağazanın ülkesi Örn: TR

City String Evet

Mağazanın şehir kodu Örn: 34

Address String Evet

Mağazanın açık adresi

BusinessPhone String Hayır

Mağazanın telefonu

MobilePhone String Evet

Mağazaya veya mağaza yetkilisine ait mobil telefon

Email String Evet

Mağazaya veya mağaza yetkilisine ait Email adresi

InvoiceEmail String Hayır

Fatura bilgilerinin iletileceği Email adresi

FinancialInfo Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
IdentityNumber String Evet

Mağaza sahibine veya yetkilisine ait TC kimlik numarası

TaxOffice String Evet

Vergi dairesi

TaxNumber String Evet

Vergi numarası

BankName String Evet

Banka Kodu: Örn: 0019

IBAN String Evet

IBAN bilgisi

AuthSignatory Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
Name String Evet

İmza Yetkilisi Adı

Surname String Evet

İmza Yetkilisi Soyadı

BirthDate YYYY/MM/DD Evet

İmza Yetkilisi Doğum Tarihi

Servis Çıktı Parametreleri

Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
StatusCode Int

Pazaryeri oluşturma işlem sonucu
0: İşlem başarılı
1: İşlem başarısız

ResultCode String

Pazaryeri oluşturma işlem sonucunun Wirecard tarafından belirlenmiş kodu

ResultMessage String

Online Sözleşme Linki.

SubPartnerId Int

Pazaryeri oluşturma işlemi sonucu oluşturulan kayda Wirecard tarafından atanmış benzersiz id değeri

Örnek Servis Çağrı Kodları  //Request
  MarketPlaceAddOrUpdateRequest request = new MarketPlaceAddOrUpdateRequest();
  request.ServiceType = "CCMarketPlace";
  request.OperationType = "AddSubPartner";
  request.UniqueId = Guid.NewGuid().ToString();
  request.SubPartnerType=subPartnerType;
  request.Name = name;
  request.BranchName = name;
  request.SuccessURL = "https://www.test.com/Success";
  request.ErrorURL = "https://www.test.com/Error";
  #region Token Bilgileri
  request.Token = new Token();
  request.Token.UserCode = settings.UserCode;
  request.Token.Pin = settings.Pin;
  #endregion
  #region ContactInfo Bilgileri
  request.ContactInfo= new ContactInfo();
  request.ContactInfo.Country = "TR";
  request.ContactInfo.City = "34";
  request.ContactInfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
  request.ContactInfo.MobilePhone = mobilePhoneNumber;
  request.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111";
  request.ContactInfo.Email = email;
  request.ContactInfo.InvoiceEmail = email;
  #endregion
  #region FinancialInfo Bilgileri
  request.FinancialInfo = new FinancialInfo();
  request.FinancialInfo.IdentityNumber = identityNumber;
  request.FinancialInfo.TaxOffice = "İstanbul";
  request.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111";
  request.FinancialInfo.BankName = "0012";
  request.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326";
  request.FinancialInfo.TradeRegisterNumber = "963018";
  request.FinancialInfo.TradeChamber = "İTO";
  #endregion
  #region AuthSignatory Bilgileri
  request.AuthSignatoryInfo = new AuthSignatoryInfo();
  request.AuthSignatoryInfo.Name = "Ahmet";
  request.AuthSignatoryInfo.Surname = "Yaşar";
  request.AuthSignatoryInfo.BirthDate = DateTime.Now.ToString("yyyy/MM/dd");
  #endregion
  var response = MarketPlaceAddOrUpdateRequest.Execute(request, settings);
  return View(response);

  //Request
  MarketPlaceAddSubMerchantRequest marketPlaceAddSubMerchantRequest = new MarketPlaceAddSubMerchantRequest();
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.ServiceType="CCMarketPlace";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.OperationType="AddSubPartner";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.UniqueId = "123456";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.SubPartnerType=request.getParameter("subPartnerType");
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.Name=request.getParameter("name");
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.SuccessURL = "https://www.test.com/Success";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.ErrorURL = "https://www.test.com/Error";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.Token= new Token();
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.Token.Pin=settings.pin;
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.Token.UserCode=settings.userCode;

  marketPlaceAddSubMerchantRequest.ContactInfo= new ContactInfo();
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.ContactInfo.Country = "TR";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.ContactInfo.City = "34";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.ContactInfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.ContactInfo.MobilePhone =request.getParameter("mobilePhoneNumber");
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111";

  marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo = new FinancialInfo();
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo.IdentityNumber =request.getParameter("identityNumber");
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo.TaxOffice = "İstanbul";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo.BankName = "0012";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo.AccountName = "Ahmet Yılmaz";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo.TradeRegisterNumber = "963018";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo.TradeChamber = "İTO";

  marketPlaceAddSubMerchantRequest.AuthSignatoryInfo = new AuthSignatoryInfo();
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.AuthSignatoryInfo.Name = "Ahmet";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.AuthSignatoryInfo.Surname = "Yaşar";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.AuthSignatoryInfo.BirthDate = date;  String marketPlaceAddSubMerchantResponse = marketPlaceAddSubMerchantRequest.execute(marketPlaceAddSubMerchantRequest,settings); //"Pazaryeri Oluşturma servisi başlatılması için gerekli servis çağırısını temsil eder."

  //Request
  $request = new MarketPlaceAddOrUpdateRequest();
  $request->ServiceType = "CCMarketPlace";
  $request->OperationType = "AddSubPartner";
  $request->UniqueId = Helper::Guid ();
  $request->SubPartnerType = $_POST["subPartnerType"];
  $request->Name = $_POST["name"];
  $request->BranchName= $_POST["name"];
  $request->SuccessURL = "https://www.test.com/Success";
  $request->ErrorURL = "https://www.test.com/Error";
  $request->Token= new Token();
  $request->Token->UserCode=$settings->UserCode;
  $request->Token->Pin=$settings->Pin;
  $request->BaseUrl = $settings->BaseUrl;

  $request->ContactInfo= new ContactInfo();
  $request->ContactInfo->Country="TR";
  $request->ContactInfo->City="34";
  $request->ContactInfo->Address= "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
  $request->ContactInfo->BusinessPhone="2121111111";
  $request->ContactInfo->MobilePhone=$_POST["mobilePhoneNumber"];
  $request->ContactInfo->Email=$_POST["emailAddress"];
  $request->ContactInfo->InvoiceEmail=$_POST["invoiceEMailAddress"];

  $request->FinancialInfo= new FinancialInfo();
  $request->FinancialInfo->IdentityNumber=$_POST["identityNumber"];
  $request->FinancialInfo->TaxOffice= "İstanbul";
  $request->FinancialInfo->TaxNumber= "11111111111";
  $request->FinancialInfo->BankName= "0012";
  $request->FinancialInfo->IBAN= "TR330006100519786457841326";
  $request->FinancialInfo->TradeRegisterNumber = "963018";
  $request->FinancialInfo->TradeChamber = "İTO";

  $request->AuthSignatoryName="Ahmet";
  $request->AuthSignatorySurname="Yılmaz";
  $request->AuthSignatoryBirthDate=date("Y/m/d");

  $response = MarketPlaceAddOrUpdateRequest::execute($request); // Market Place oluşturma servisi başlatılması için gerekli servis çağırısını temsil eder.

  //Request
  req= MarketPlaceAddSubPartnerRequest()
  req.ServiceType="CCMarketPlace"
  req.OperationType="AddSubPartner"
  req.UniqueId=str(randint(1, 10000))
  req.SubPartnerType=request.POST.get('subPartnerType')
  req.Name=request.POST.get('name')
  req.BranchName=request.POST.get('name')
  req.SuccessURL = "https://www.test.com/Success";
  req.ErrorURL = "https://www.test.com/Error";
  #region Token
  req.Token=Token()
  req.Token.UserCode=config.UserCode
  req.Token.Pin=config.Pin
  #endregion

  #region Contactinfo Bilgileri
  req.ContactInfo= ContactInfo()
  req.ContactInfo.Country = "TR"
  req.ContactInfo.City = "34"
  req.ContactInfo.Address = "aaaa"
  req.ContactInfo.MobilePhone =request.POST.get('mobilePhoneNumber')
  req.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111"
  req.ContactInfo.Email =request.POST.get('emailAddress')
  req.ContactInfo.InvoiceEmail =request.POST.get('invoiceEmailAddress')
  #endregion

  #region Financialinfo Bilgileri
  req.FinancialInfo = FinancialInfo()
  req.FinancialInfo.IdentityNumber =request.POST.get('identityNumber')
  req.FinancialInfo.TaxOffice = "istanbul"
  req.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111"
  req.FinancialInfo.BankName = "0012"
  req.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326"
  req.FinancialInfo.TradeRegisterNumber = "963018";
  req.FinancialInfo.TradeChamber = "İTO";
  #endregion

  #region AuthSignatoryinfo Bilgileri
  req.AuthSignatoryName="Ahmet"
  req.AuthSignatorySurname="Yılmaz"
  req.AuthSignatoryBirthDate=datetime.now().strftime("%Y-%m-%d")
  #endregion

  message = req.execute(req,config) # Xml servis çağrısının başlatıldığı kısım

  //Request
  req= Marketplaceaddorupdaterequest.new
  req.ServiceType = "CCMarketPlace"
  req.OperationType = "AddSubPartner"
  req.SubPartnerType=params[:subPartnerType]
  req.UniqueId = SecureRandom.uuid
  req.Name = params[:name];
  req.BranchName = params[:name];

  req.SuccessURL = "https://www.test.com/Success";
  req.ErrorURL = "https://www.test.com/Error";
  #region Token
  req.Token = Token.new
  req.Token.UserCode=@settings.UserCode
  req.Token.Pin=@settings.Pin
  #end Region
  #region Contactinfo Bilgileri
  req.Contactinfo= Contactinfo.new
  req.Contactinfo.Country = "TR"
  req.Contactinfo.City = "34"
  req.Contactinfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul"
  req.Contactinfo.MobilePhone =params[:mobilePhoneNumber]
  req.Contactinfo.BusinessPhone = "2121111111"
  req.Contactinfo.Email = params[:emailAddress]
  req.Contactinfo.InvoiceEmail =params[:invoiceMailAddress]
  #endregion
  #region Financialinfo Bilgileri
  req.Financialinfo = Financialinfo.new
  req.Financialinfo.IdentityNumber =params[:identityNumber]
  req.Financialinfo.TaxOffice = "İstanbul"
  req.Financialinfo.TaxNumber = "11111111111"
  req.Financialinfo.BankName = "0012"
  req.Financialinfo.IBAN = "TR330006100519786457841326"
  req.FinancialInfo.TradeRegisterNumber = "963018";
  req.FinancialInfo.TradeChamber = "İTO";

  req.AuthSignatoryName="Ahmet"
  req.AuthSignatorySurname="Yılmaz"
  req.AuthSignatoryBirthDate=Time.now.strftime("%Y/%m/%d")
  returnData= req.executeAddSubPartner(req,@settings) # xml servis çağrısının başladığı kısım

  //Request
  const data= {
  "ServiceType": request.ServiceType,
  "OperationType": request.OperationType,
  "Token": {
  "UserCode": settings.userCode,
  "Pin": settings.pin
  },
  "UniqueId": Guid.raw(),
  "SubPartnerType": request.SubPartnerType,
  "Name": request.Name,
  "BranchName": request.BranchName,
  "SuccessURL": request.SuccessURL,
  "ErrorURL": request.ErrorURL,
  "ContactInfo": {
  "Country": request.ContactInfoCountry,
  "City": request.ContactInfoCity,
  "Address": request.ContactInfoAddress,
  "BusinessPhone": request.ContactInfoBusinessPhone,
  "MobilePhone": request.ContactInfoMobilePhone
  "Email":request.ContactInfoEmail,
  "InvoiceEmail":request.ContactInfoInvoiceEmail
  },
  "FinancialInfo": {
  "IdentityNumber": request.FinancialInfoIdentityNumber,
  "TaxOffice": request.FinancialInfoTaxOffice,
  "TaxNumber": request.FinancialInfoTaxNumber,
  "BankName": request.FinancialInfoBankName,
  "IBAN":request.FinancialInfoIBAN,
  "TradeRegisterNumber":request.FinancialInfoTradeRegisterNumber,
  "TradeChamber":request.FinancialInfoTradeChamber,

  },
  "AuthSignatory": {
  "Name": request.AuthSignatoryName,
  "Surname": request.AuthSignatorySurname,
  "BirthDate": request.AuthSignatoryBirthDate,
  }
  };

  wirecard.MarketPlaceAddSubPartner(data).then(requestResult => {
  res.json(requestResult)
  }).catch(err => {
  console.log(err)
  })

  //Request
  MarketPlaceAddOrUpdateRequest request = new MarketPlaceAddOrUpdateRequest();
  request.ServiceType = "CCMarketPlace";
  request.OperationType = "AddSubPartner";
  request.UniqueId = Guid.NewGuid().ToString().Replace("-", "");
  request.SubPartnerType = subPartnerType;
  request.Name = name;
  request.BranchName = name;
  request.SuccessURL = "https://www.test.com/Success";
  request.ErrorURL = "https://www.test.com/Error";

  #region Token Bilgileri
  request.Token = new Token();
  request.Token.UserCode = settings.UserCode;
  request.Token.Pin = settings.Pin;

  #endregion

  #region ContactInfo Bilgileri
  request.ContactInfo = new ContactInfo();
  request.ContactInfo.Country = "TR";
  request.ContactInfo.City = "34";
  request.ContactInfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
  request.ContactInfo.MobilePhone = mobilePhoneNumber;
  request.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111";
  request.ContactInfo.Email = email;
  request.ContactInfo.InvoiceEmail = email;
  #endregion
  #region FinancialInfo Bilgileri
  request.FinancialInfo = new FinancialInfo();
  request.FinancialInfo.IdentityNumber = identityNumber;
  request.FinancialInfo.TaxOffice = "İstanbul";
  request.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111";
  request.FinancialInfo.BankName = "0012";
  request.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326";
  request.FinancialInfo.TradeRegisterNumber = "963018";
  request.FinancialInfo.TradeChamber = "İTO";

  #endregion
  #region AuthSignatory Bilgileri
  request.AuthSignatoryInfo = new AuthSignatoryInfo();
  request.AuthSignatoryInfo.Name = "Ahmet";
  request.AuthSignatoryInfo.Surname = "Yaşar";
  request.AuthSignatoryInfo.BirthDate = DateTime.Now.ToString("yyyy/MM/dd");
  #endregion

  var response = MarketPlaceAddOrUpdateRequest.Execute(request, settings);

  ServicesXmlResponse responseMessage = new ServicesXmlResponse();

  responseMessage.XmlResponse = response;
  return View(responseMessage);
 

//Request 
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

  <WIRECARD>
  <ServiceType>CCMarketPlace</ServiceType>
  <OperationType>AddSubPartner</OperationType>
  <Token>
  <UserCode></UserCode>
  <Pin></Pin>
        </Token>
  <UniqueId>35c74184-674b-4cd8-a8b2-a41a34630e8a</UniqueId>
  <SubPartnerType>Individual</SubPartnerType>
  <Name>Test Mağazası</Name>
  <SuccessURL>https://www.test.com/Success</SuccessURL>
  <ErrorURL>https://www.test.com/Error</ErrorURL>
  <ContactInfo>
  <Country>TR</Country>
  <City>34</City>
  <Address>Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul</Address>
  <BusinessPhone>2121111111</BusinessPhone>
  <MobilePhone>2121111111</MobilePhone>
        </ContactInfo>
  <FinancialInfo>
  <IdentityNumber>11111111111</IdentityNumber>
  <TaxOffice>İstanbul</TaxOffice>
  <TaxNumber>1111111111</TaxNumber>
  <BankName>0012</BankName>
  <IBAN>TR330006100519786457841326</IBAN>
  <TradeRegisterNumber>963018</TradeRegisterNumber>
  <TradeChamber>İTO</TradeChamber>
  <AccountName>Ahmet Yaşar</AccountName>
        </FinancialInfo>
  <AuthSignatory>
    <Name>Ahmet</Name>
    <Surname>Yılmaz</Surname>
    <BirthDate>1970/10/29</BirthDate>
  </AuthSignatory>
      </WIRECARD>
//Response
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

  <Result>
  <Item Key="StatusCode" Value="" />

  <Item Key="ResultCode" Value="" />

  <Item Key="ResultMessage" Value="" />

  <Item Key="SubPartnerId" Value="" />

      </Result>
          

Alt Üye İşyeri Oluşturma (Tüzel Şirket)

Alt Üye İşyeri oluşturma metodu pazaryeri aracılığı ile ürün satışı yapabilecek yeni bir hesabın tanımı sürecinde kullanılacak bir metotdur. Pazaryeri aracılığı ile ürün satışı yapabilecek bu hesabın tanımlanması sürecinde iletilmesi gereken bilgiler XML mesajı formatında hazırlanmalıdır.

Alt Üye İşyeri oluşturma Entegrasyonu Restful Servisi için gerekli input bilgileri XML formatında hazırlanarak aşağıdaki adrese Post yöntemi ile iletilmelidir.
https://www.wirecard.com.tr/SGate/Gate
Alt Üye İşyeri oluşturma metoduna ait parametre detayları aşağıda yer almaktadır:

Servis Girdi Parametreleri

Input Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
ServiceType String Evet

Sabit değer: "CCMarketPlace"

OperationType String Evet

Sabit değer: "AddSubPartner"

Token Token Sınıfı Evet

Token Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.

UniqueId String Evet

Üye firma tarafından mağaza için atanacak benzersiz id değeri

SubPartnerType Enum Evet

Mağaza Tipi:
Üç farklı değer olabilir:
1. Individual - Şahıs
2. PrivateCompany - Şahıs Şirketi
3. Corporation - Tüzel Şirket

Name String Evet

Mağazanın İsmi

BranchName String Hayır

Şube adının tanımlanmasını sağlar.

SuccessURL String Evet

Başarılı subpartner eklenme talebi sonrasında son kullanıcın yönlendirileceği URL

ErrorURL String Evet

Başarısız subpartner eklenme talebi sonrasında son kullanıcın yönlendirileceği URL

ContactInfo ContactInfo Sınıfı Evet Contact Info Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.
FinancialInfo FinancialInfo Sınıfı Evet FinancialInfo Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.
AuthSignatory AuthSignatory Sınıfı Evet AuthSignatory Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.
Token Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
UserCode String Evet

Wirecard tarafından atanan üye iş yeri numarası

Pin String Evet

Wirecard tarafından atanan pin

ContactInfo Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
Country String Evet

Mağazanın ülkesi Örn: TR

City String Evet

Mağazanın şehir kodu Örn: 34

Address String Evet

Mağazanın açık adresi

BusinessPhone String Hayır

Mağazanın telefonu

MobilePhone String Evet

Mağazaya veya mağaza yetkilisine ait mobil telefon

Email String Evet

Mağazaya veya mağaza yetkilisine ait Email adresi

InvoiceEmail String Hayır

Fatura bilgilerinin iletileceği Email adresi

FinancialInfo Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
IdentityNumber String Evet

Mağaza sahibine veya yetkilisine ait TC kimlik numarası

TaxOffice String Evet

Vergi dairesi

TaxNumber String Evet

Vergi numarası

BankName String Evet

Banka Kodu: Örn: 0019

IBAN String Evet

IBAN bilgisi

TradeRegisterNumber String Evet

Ticaret Sicil Numarası

TradeChamber String Evet

Ticaret Odası

AuthSignatory Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
Name String Evet

İmza Yetkilisi Adı

Surname String Evet

İmza Yetkilisi Soyadı

BirthDate YYYY/MM/DD Evet

İmza Yetkilisi Doğum Tarihi

Servis Çıktı Parametreleri

Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
StatusCode Int

Pazaryeri oluşturma işlem sonucu
0: İşlem başarılı
1: İşlem başarısız

ResultCode String

Pazaryeri oluşturma işlem sonucunun Wirecard tarafından belirlenmiş kodu

ResultMessage String

Online Sözleşme Linki.

SubPartnerId Int

Pazaryeri oluşturma işlemi sonucu oluşturulan kayda Wirecard tarafından atanmış benzersiz id değeri

Örnek Servis Çağrı Kodları  //Request
  MarketPlaceAddOrUpdateRequest request = new MarketPlaceAddOrUpdateRequest();
  request.ServiceType = "CCMarketPlace";
  request.OperationType = "AddSubPartner";
  request.UniqueId = Guid.NewGuid().ToString();
  request.SubPartnerType=subPartnerType;
  request.Name = name;
  request.BranchName = name;
  request.SuccessURL = "https://www.test.com/Success";
  request.ErrorURL = "https://www.test.com/Error";
  #region Token Bilgileri
  request.Token = new Token();
  request.Token.UserCode = settings.UserCode;
  request.Token.Pin = settings.Pin;
  #endregion
  #region ContactInfo Bilgileri
  request.ContactInfo= new ContactInfo();
  request.ContactInfo.Country = "TR";
  request.ContactInfo.City = "34";
  request.ContactInfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
  request.ContactInfo.MobilePhone = mobilePhoneNumber;
  request.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111";
  request.ContactInfo.Email = email;
  request.ContactInfo.InvoiceEmail = email;
  #endregion
  #region FinancialInfo Bilgileri
  request.FinancialInfo = new FinancialInfo();
  request.FinancialInfo.IdentityNumber = identityNumber;
  request.FinancialInfo.TaxOffice = "İstanbul";
  request.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111";
  request.FinancialInfo.BankName = "0012";
  request.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326";
  request.FinancialInfo.TradeRegisterNumber = "963018";
  request.FinancialInfo.TradeChamber = "İTO";
  #endregion
  #region AuthSignatory Bilgileri
  request.AuthSignatoryInfo = new AuthSignatoryInfo();
  request.AuthSignatoryInfo.Name = "Ahmet";
  request.AuthSignatoryInfo.Surname = "Yaşar";
  request.AuthSignatoryInfo.BirthDate = DateTime.Now.ToString("yyyy/MM/dd");
  #endregion
  var response = MarketPlaceAddOrUpdateRequest.Execute(request, settings);
  return View(response);

  //Request
  MarketPlaceAddSubMerchantRequest marketPlaceAddSubMerchantRequest = new MarketPlaceAddSubMerchantRequest();
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.ServiceType="CCMarketPlace";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.OperationType="AddSubPartner";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.UniqueId = "123456";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.SubPartnerType=request.getParameter("subPartnerType");
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.Name=request.getParameter("name");
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.SuccessURL = "https://www.test.com/Success";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.ErrorURL = "https://www.test.com/Error";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.Token= new Token();
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.Token.Pin=settings.pin;
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.Token.UserCode=settings.userCode;

  marketPlaceAddSubMerchantRequest.ContactInfo= new ContactInfo();
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.ContactInfo.Country = "TR";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.ContactInfo.City = "34";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.ContactInfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.ContactInfo.MobilePhone =request.getParameter("mobilePhoneNumber");
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111";

  marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo = new FinancialInfo();
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo.IdentityNumber =request.getParameter("identityNumber");
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo.TaxOffice = "İstanbul";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo.BankName = "0012";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo.AccountName = "Ahmet Yılmaz";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo.TradeRegisterNumber = "963018";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo.TradeChamber = "İTO";

  marketPlaceAddSubMerchantRequest.AuthSignatoryInfo = new AuthSignatoryInfo();
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.AuthSignatoryInfo.Name = "Ahmet";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.AuthSignatoryInfo.Surname = "Yaşar";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.AuthSignatoryInfo.BirthDate = date;  String marketPlaceAddSubMerchantResponse = marketPlaceAddSubMerchantRequest.execute(marketPlaceAddSubMerchantRequest,settings); //"Pazaryeri Oluşturma servisi başlatılması için gerekli servis çağırısını temsil eder."

  //Request
  $request = new MarketPlaceAddOrUpdateRequest();
  $request->ServiceType = "CCMarketPlace";
  $request->OperationType = "AddSubPartner";
  $request->UniqueId = Helper::Guid ();
  $request->SubPartnerType = $_POST["subPartnerType"];
  $request->Name = $_POST["name"];
  $request->BranchName= $_POST["name"];
  $request->SuccessURL = "https://www.test.com/Success";
  $request->ErrorURL = "https://www.test.com/Error";
  $request->Token= new Token();
  $request->Token->UserCode=$settings->UserCode;
  $request->Token->Pin=$settings->Pin;
  $request->BaseUrl = $settings->BaseUrl;

  $request->ContactInfo= new ContactInfo();
  $request->ContactInfo->Country="TR";
  $request->ContactInfo->City="34";
  $request->ContactInfo->Address= "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
  $request->ContactInfo->BusinessPhone="2121111111";
  $request->ContactInfo->MobilePhone=$_POST["mobilePhoneNumber"];
  $request->ContactInfo->Email=$_POST["emailAddress"];
  $request->ContactInfo->InvoiceEmail=$_POST["invoiceEMailAddress"];

  $request->FinancialInfo= new FinancialInfo();
  $request->FinancialInfo->IdentityNumber=$_POST["identityNumber"];
  $request->FinancialInfo->TaxOffice= "İstanbul";
  $request->FinancialInfo->TaxNumber= "11111111111";
  $request->FinancialInfo->BankName= "0012";
  $request->FinancialInfo->IBAN= "TR330006100519786457841326";
  $request->FinancialInfo->TradeRegisterNumber = "963018";
  $request->FinancialInfo->TradeChamber = "İTO";

  $request->AuthSignatoryName="Ahmet";
  $request->AuthSignatorySurname="Yılmaz";
  $request->AuthSignatoryBirthDate=date("Y/m/d");

  $response = MarketPlaceAddOrUpdateRequest::execute($request); // Market Place oluşturma servisi başlatılması için gerekli servis çağırısını temsil eder.

  //Request
  req= MarketPlaceAddSubPartnerRequest()
  req.ServiceType="CCMarketPlace"
  req.OperationType="AddSubPartner"
  req.UniqueId=str(randint(1, 10000))
  req.SubPartnerType=request.POST.get('subPartnerType')
  req.Name=request.POST.get('name')
  req.BranchName=request.POST.get('name')
  req.SuccessURL = "https://www.test.com/Success";
  req.ErrorURL = "https://www.test.com/Error";
  #region Token
  req.Token=Token()
  req.Token.UserCode=config.UserCode
  req.Token.Pin=config.Pin
  #endregion

  #region Contactinfo Bilgileri
  req.ContactInfo= ContactInfo()
  req.ContactInfo.Country = "TR"
  req.ContactInfo.City = "34"
  req.ContactInfo.Address = "aaaa"
  req.ContactInfo.MobilePhone =request.POST.get('mobilePhoneNumber')
  req.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111"
  req.ContactInfo.Email =request.POST.get('emailAddress')
  req.ContactInfo.InvoiceEmail =request.POST.get('invoiceEmailAddress')
  #endregion

  #region Financialinfo Bilgileri
  req.FinancialInfo = FinancialInfo()
  req.FinancialInfo.IdentityNumber =request.POST.get('identityNumber')
  req.FinancialInfo.TaxOffice = "istanbul"
  req.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111"
  req.FinancialInfo.BankName = "0012"
  req.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326"
  req.FinancialInfo.TradeRegisterNumber = "963018";
  req.FinancialInfo.TradeChamber = "İTO";
  #endregion

  #region AuthSignatoryinfo Bilgileri
  req.AuthSignatoryName="Ahmet"
  req.AuthSignatorySurname="Yılmaz"
  req.AuthSignatoryBirthDate=datetime.now().strftime("%Y-%m-%d")
  #endregion

  message = req.execute(req,config) # Xml servis çağrısının başlatıldığı kısım

  //Request
  req= Marketplaceaddorupdaterequest.new
  req.ServiceType = "CCMarketPlace"
  req.OperationType = "AddSubPartner"
  req.SubPartnerType=params[:subPartnerType]
  req.UniqueId = SecureRandom.uuid
  req.Name = params[:name];
  req.BranchName = params[:name];

  req.SuccessURL = "https://www.test.com/Success";
  req.ErrorURL = "https://www.test.com/Error";
  #region Token
  req.Token = Token.new
  req.Token.UserCode=@settings.UserCode
  req.Token.Pin=@settings.Pin
  #end Region
  #region Contactinfo Bilgileri
  req.Contactinfo= Contactinfo.new
  req.Contactinfo.Country = "TR"
  req.Contactinfo.City = "34"
  req.Contactinfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul"
  req.Contactinfo.MobilePhone =params[:mobilePhoneNumber]
  req.Contactinfo.BusinessPhone = "2121111111"
  req.Contactinfo.Email = params[:emailAddress]
  req.Contactinfo.InvoiceEmail =params[:invoiceMailAddress]
  #endregion
  #region Financialinfo Bilgileri
  req.Financialinfo = Financialinfo.new
  req.Financialinfo.IdentityNumber =params[:identityNumber]
  req.Financialinfo.TaxOffice = "İstanbul"
  req.Financialinfo.TaxNumber = "11111111111"
  req.Financialinfo.BankName = "0012"
  req.Financialinfo.IBAN = "TR330006100519786457841326"
  req.FinancialInfo.TradeRegisterNumber = "963018";
  req.FinancialInfo.TradeChamber = "İTO";

  req.AuthSignatoryName="Ahmet"
  req.AuthSignatorySurname="Yılmaz"
  req.AuthSignatoryBirthDate=Time.now.strftime("%Y/%m/%d")
  returnData= req.executeAddSubPartner(req,@settings) # xml servis çağrısının başladığı kısım

  //Request
  const data= {
  "ServiceType": request.ServiceType,
  "OperationType": request.OperationType,
  "Token": {
  "UserCode": settings.userCode,
  "Pin": settings.pin
  },
  "UniqueId": Guid.raw(),
  "SubPartnerType": request.SubPartnerType,
  "Name": request.Name,
  "BranchName": request.BranchName,
  "SuccessURL": request.SuccessURL,
  "ErrorURL": request.ErrorURL,
  "ContactInfo": {
  "Country": request.ContactInfoCountry,
  "City": request.ContactInfoCity,
  "Address": request.ContactInfoAddress,
  "BusinessPhone": request.ContactInfoBusinessPhone,
  "MobilePhone": request.ContactInfoMobilePhone
  "Email":request.ContactInfoEmail,
  "InvoiceEmail":request.ContactInfoInvoiceEmail
  },
  "FinancialInfo": {
  "IdentityNumber": request.FinancialInfoIdentityNumber,
  "TaxOffice": request.FinancialInfoTaxOffice,
  "TaxNumber": request.FinancialInfoTaxNumber,
  "BankName": request.FinancialInfoBankName,
  "IBAN":request.FinancialInfoIBAN,
  "TradeRegisterNumber":request.FinancialInfoTradeRegisterNumber,
  "TradeChamber":request.FinancialInfoTradeChamber,

  },
  "AuthSignatory": {
  "Name": request.AuthSignatoryName,
  "Surname": request.AuthSignatorySurname,
  "BirthDate": request.AuthSignatoryBirthDate,
  }
  };

  wirecard.MarketPlaceAddSubPartner(data).then(requestResult => {
  res.json(requestResult)
  }).catch(err => {
  console.log(err)
  })

  //Request
  MarketPlaceAddOrUpdateRequest request = new MarketPlaceAddOrUpdateRequest();
  request.ServiceType = "CCMarketPlace";
  request.OperationType = "AddSubPartner";
  request.UniqueId = Guid.NewGuid().ToString().Replace("-", "");
  request.SubPartnerType = subPartnerType;
  request.Name = name;
  request.BranchName = name;
  request.SuccessURL = "https://www.test.com/Success";
  request.ErrorURL = "https://www.test.com/Error";

  #region Token Bilgileri
  request.Token = new Token();
  request.Token.UserCode = settings.UserCode;
  request.Token.Pin = settings.Pin;

  #endregion

  #region ContactInfo Bilgileri
  request.ContactInfo = new ContactInfo();
  request.ContactInfo.Country = "TR";
  request.ContactInfo.City = "34";
  request.ContactInfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
  request.ContactInfo.MobilePhone = mobilePhoneNumber;
  request.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111";
  request.ContactInfo.Email = email;
  request.ContactInfo.InvoiceEmail = email;
  #endregion
  #region FinancialInfo Bilgileri
  request.FinancialInfo = new FinancialInfo();
  request.FinancialInfo.IdentityNumber = identityNumber;
  request.FinancialInfo.TaxOffice = "İstanbul";
  request.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111";
  request.FinancialInfo.BankName = "0012";
  request.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326";
  request.FinancialInfo.TradeRegisterNumber = "963018";
  request.FinancialInfo.TradeChamber = "İTO";

  #endregion
  #region AuthSignatory Bilgileri
  request.AuthSignatoryInfo = new AuthSignatoryInfo();
  request.AuthSignatoryInfo.Name = "Ahmet";
  request.AuthSignatoryInfo.Surname = "Yaşar";
  request.AuthSignatoryInfo.BirthDate = DateTime.Now.ToString("yyyy/MM/dd");
  #endregion

  var response = MarketPlaceAddOrUpdateRequest.Execute(request, settings);

  ServicesXmlResponse responseMessage = new ServicesXmlResponse();

  responseMessage.XmlResponse = response;
  return View(responseMessage);
 

//Request 
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

  <WIRECARD>
  <ServiceType>CCMarketPlace</ServiceType>
  <OperationType>AddSubPartner</OperationType>
  <Token>
  <UserCode></UserCode>
  <Pin></Pin>
        </Token>
  <UniqueId>35c74184-674b-4cd8-a8b2-a41a34630e8a</UniqueId>
  <SubPartnerType>Individual</SubPartnerType>
  <Name>Test Mağazası</Name>
  <SuccessURL>https://www.test.com/Success</SuccessURL>
  <ErrorURL>https://www.test.com/Error</ErrorURL>
  <ContactInfo>
  <Country>TR</Country>
  <City>34</City>
  <Address>Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul</Address>
  <BusinessPhone>2121111111</BusinessPhone>
  <MobilePhone>2121111111</MobilePhone>
        </ContactInfo>
  <FinancialInfo>
  <IdentityNumber>11111111111</IdentityNumber>
  <TaxOffice>İstanbul</TaxOffice>
  <TaxNumber>1111111111</TaxNumber>
  <BankName>0012</BankName>
  <IBAN>TR330006100519786457841326</IBAN>
  <TradeRegisterNumber>963018</TradeRegisterNumber>
  <TradeChamber>İTO</TradeChamber>
  <AccountName>Ahmet Yaşar</AccountName>
        </FinancialInfo>
  <AuthSignatory>
    <Name>Ahmet</Name>
    <Surname>Yılmaz</Surname>
    <BirthDate>1970/10/29</BirthDate>
  </AuthSignatory>
      </WIRECARD>
//Response
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

  <Result>
  <Item Key="StatusCode" Value="" />

  <Item Key="ResultCode" Value="" />

  <Item Key="ResultMessage" Value="" />

  <Item Key="SubPartnerId" Value="" />

      </Result>
          

Alt Üye İşyeri Güncelleme (Şahıs)

Alt Üye İşyeri Güncelleme metodu pazaryeri aracılığı ile ürün satışı yapabilmek amacıyla oluşturulmuş bir hesabın bilgilerinin güncellenmesi sürecinde kullanılacak bir metotdur.

Alt Üye İşyeri güncelleme Entegrasyonu Restful Servisi için gerekli input bilgileri XML formatında hazırlanarak aşağıdaki adrese Post yöntemi ile iletilmelidir.
https://www.wirecard.com.tr/SGate/Gate
Alt Üye İşyeri Güncelleme metoduna ait parametre detayları aşağıda yer almaktadır:

Servis Girdi Parametreleri

Input Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
ServiceType String Evet

Sabit değer: "CCMarketPlace"

OperationType String Evet

Sabit değer: "UpdateSubPartner"

Token Token Sınıfı Evet

Token Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.

SubPartnerId Int Evet

Güncelleme işleminin yapılacağı mazağa kaydına ait benzersiz id değeri
Bu değer Pazaryeri oluşturma servis çağrısı sırasında Wirecard tarafından oluşturulup, Pazaryeri oluşturma response mesajı aracılığı ile paylaşılır

UniqueId String Evet

Üye firma tarafından mağaza için atanacak benzersiz id değeri

SubPartnerType Enum Evet

Mağaza Tipi:
Üç farklı değer olabilir:
1. Individual - Şahıs
2. PrivateCompany - Şahıs Şirketi
3. Corporation - Tüzel Şirket

Name String Evet

Mağazanın İsmi

BranchName String Hayır

Şube adının tanımlanmasını sağlar.

ContactInfo ContactInfo Sınıfı Evet Contact Info Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.
FinancialInfo FinancialInfo Sınıfı Evet FinancialInfo Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.
AuthSignatory AuthSignatory Sınıfı Evet AuthSignatory Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.
Token Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
UserCode String Evet

Wirecard tarafından atanan üye iş yeri numarası

Pin String Evet

Wirecard tarafından atanan pin

ContactInfo Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
Country String Evet

Mağazanın ülkesi Örn: TR

City String Evet

Mağazanın şehir kodu Örn: 34

Address String Evet

Mağazanın açık adresi

BusinessPhone String Hayır

Mağazanın telefonu

MobilePhone String Evet

Mağazaya veya mağaza yetkilisine ait mobil telefon

Email String Evet

Mağazaya veya mağaza yetkilisine ait Email adresi

InvoiceEmail String Hayır

Fatura bilgilerinin iletileceği Email adresi

FinancialInfo Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
IdentityNumber String Evet

Mağaza sahibine veya yetkilisine ait TC kimlik numarası

TaxOffice String Hayır

Vergi dairesi

TaxNumber String Hayır

Vergi numarası

BankName String Evet

Banka Kodu: Örn: 0019

IBAN String Evet

IBAN bilgisi

AuthSignatory Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
Name String Evet

İmza Yetkilisi Adı

Surname String Evet

İmza Yetkilisi Soyadı

BirthDate YYYY/MM/DD Evet

İmza Yetkilisi Doğum Tarihi

Servis Çıktı Parametreleri

Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
StatusCode Int

Pazaryeri oluşturma işlem sonucu
0: İşlem başarılı
1: İşlem başarısız

ResultCode String

Pazaryeri oluşturma işlem sonucunun Wirecard tarafından belirlenmiş kodu

ResultMessage String

Online Sözleşme Linki.

Örnek Servis Çağrı Kodları


  //Request
  MarketPlaceAddOrUpdateRequest request = new MarketPlaceAddOrUpdateRequest();
  request.ServiceType = "CCMarketPlace";
  request.OperationType = "UpdateSubPartner";
  request.UniqueId = Guid.NewGuid().ToString();
  request.SubPartnerType = subPartnerType;
  request.Name = name;
  request.BranchName = name;
  request.SubPartnerId = subPartnerId;
  #region Token Bilgileri
  request.Token = new Token();
  request.Token.UserCode = settings.UserCode;
  request.Token.Pin = settings.Pin;
  #endregion
  #region ContactInfo Bilgileri
  request.ContactInfo= new ContactInfo();
  request.ContactInfo.Country = "TR";
  request.ContactInfo.City = "34";
  request.ContactInfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
  request.ContactInfo.MobilePhone = mobilePhoneNumber;
  request.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111";
  request.ContactInfo.Email = email;
  request.ContactInfo.InvoiceEmail = email;
  #endregion
  #region FinancialInfo Bilgileri
  request.FinancialInfo = new FinancialInfo();
  request.FinancialInfo.IdentityNumber = identityNumber;
  request.FinancialInfo.TaxOffice = "İstanbul";
  request.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111";
  request.FinancialInfo.BankName = "0012";
  request.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326";
  #endregion
  #region AuthSignatory Bilgileri
  request.AuthSignatoryInfo = new AuthSignatoryInfo();
  request.AuthSignatoryInfo.Name = "Ahmet";
  request.AuthSignatoryInfo.Surname = "Yaşar";
  request.AuthSignatoryInfo.BirthDate = DateTime.Now.ToString("yyyy/MM/dd");
  #endregion
  var response = MarketPlaceAddOrUpdateRequest.Execute(request, settings);

  //Request
  MarketPlaceUpdateSubMerchantRequest marketPlaceUpdateSubMerchantRequest = new MarketPlaceUpdateSubMerchantRequest();

  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.ServiceType="CCMarketPlace";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.OperationType="UpdateSubPartner";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.UniqueId = "123456";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.SubPartnerType=request.getParameter("subPartnerType");
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.Name=request.getParameter("name");
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.SubPartnerId=Integer.parseInt(request.getParameter("subPartnerId"));

  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.Token= new Token();
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.Token.Pin=settings.pin;
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.Token.UserCode=settings.userCode;

  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.ContactInfo= new ContactInfo();
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.ContactInfo.Country = "TR";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.ContactInfo.City = "34";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.ContactInfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.ContactInfo.MobilePhone =request.getParameter("mobilePhoneNumber");
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111";

  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.FinancialInfo = new FinancialInfo();
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.FinancialInfo.IdentityNumber =request.getParameter("identityNumber");
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.FinancialInfo.TaxOffice = "İstanbul";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.FinancialInfo.BankName = "0012";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.FinancialInfo.AccountName = "Ahmet Yılmaz";

  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.AuthSignatoryInfo = new AuthSignatoryInfo();
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.AuthSignatoryInfo.Name = "Ahmet";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.AuthSignatoryInfo.Surname = "Yaşar";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.AuthSignatoryInfo.BirthDate = date;

  String marketPlaceUpdateSubMerchantResponse = marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.execute(marketPlaceUpdateSubMerchantRequest,settings); //"Pazaryeri Oluşturma servisi başlatılması için gerekli servis çağırısını temsil eder."

  //Request
  $request = new MarketPlaceAddOrUpdateRequest();
  $request->ServiceType = "CCMarketPlace";
  $request->OperationType = "UpdateSubPartner";
  $request->UniqueId = Helper::Guid ();
  $request->SubPartnerType = $_POST["subPartnerType"];
  $request->Name = $_POST["name"];
  $request->BranchName= $_POST["name"];
  $request->SubPartnerId = $_POST["subPartnerId"];

  $request->Token= new Token();
  $request->Token->UserCode=$settings->UserCode;
  $request->Token->Pin=$settings->Pin;
  $request->BaseUrl = $settings->BaseUrl;

  $request->ContactInfo= new ContactInfo();
  $request->ContactInfo->Country="TR";
  $request->ContactInfo->City="34";
  $request->ContactInfo->Address= "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
  $request->ContactInfo->BusinessPhone="2121111111";
  $request->ContactInfo->MobilePhone=$_POST["mobilePhoneNumber"];
  $request->ContactInfo->Email=$_POST["emailAddress"];
  $request->ContactInfo->InvoiceEmail=$_POST["invoiceEMailAddress"];

  $request->FinancialInfo= new FinancialInfo();
  $request->FinancialInfo->IdentityNumber=$_POST["identityNumber"];
  $request->FinancialInfo->TaxOffice= "İstanbul";
  $request->FinancialInfo->TaxNumber= "11111111111";
  $request->FinancialInfo->BankName= "0012";
  $request->FinancialInfo->IBAN= "TR330006100519786457841326";

  $request->AuthSignatoryName="Ahmet";
  $request->AuthSignatorySurname="Yılmaz";
  $request->AuthSignatoryBirthDate=date("Y/m/d");

  $response = MarketPlaceAddOrUpdateRequest::execute($request); // Market Place update servisi başlatılması için gerekli servis çağırısını temsil eder.

  //Request
  req=MarketPlaceUpdateSubPartnerRequest()
  req.ServiceType="CCMarketPlace"
  req.OperationType="UpdateSubPartner"
  req.UniqueId=str(randint(1, 10000))
  req.SubPartnerType=request.POST.get('subPartnerType')
  req.SubPartnerId=request.POST.get('subPartnerId')
  req.Name=request.POST.get('name')
  req.BranchName=request.POST.get('name')

  #region Token
  req.Token=Token()
  req.Token.UserCode=config.UserCode
  req.Token.Pin=config.Pin
  #endregion

  #region Contactinfo Bilgileri
  req.ContactInfo= ContactInfo()
  req.ContactInfo.Country = "TR"
  req.ContactInfo.City = "34"
  req.ContactInfo.Address = "Istanbul Turkey"
  req.ContactInfo.MobilePhone =request.POST.get('mobilePhoneNumber')
  req.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111"
  req.ContactInfo.Email =request.POST.get('emailAddress')
  req.ContactInfo.InvoiceEmail =request.POST.get('invoiceEmailAddress')
  #endregion

  #region Financialinfo Bilgileri
  req.FinancialInfo = FinancialInfo()
  req.FinancialInfo.IdentityNumber =request.POST.get('identityNumber')
  req.FinancialInfo.TaxOffice = "istanbul"
  req.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111"
  req.FinancialInfo.BankName = "0012"
  req.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326"
  #endregion

  #region AuthSignatoryinfo Bilgileri
  req.AuthSignatoryName="Ahmet"
  req.AuthSignatorySurname="Yılmaz"
  req.AuthSignatoryBirthDate=datetime.now().strftime("%Y-%m-%d")
  #endregion

  message = req.execute(req,config) # Xml servis çağrısının başlatıldığı kısım

  //Request
  req= Marketplaceaddorupdaterequest.new
  req.ServiceType = "CCMarketPlace"
  req.OperationType = "UpdateSubPartner"
  req.UniqueId = SecureRandom.uuid
  req.Name = params[:name];
  req.BranchName = params[:name];
  req.SubPartnerType=params[:subPartnerType]
  req.SubPartnerId = params[:subPartnerId];
  #region Token
  req.Token = Token.new
  req.Token.UserCode=@settings.UserCode
  req.Token.Pin=@settings.Pin
  #end Region
  #region Contactinfo Bilgileri
  req.Contactinfo= Contactinfo.new
  req.Contactinfo.Country = "TR"
  req.Contactinfo.City = "34"
  req.Contactinfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul"
  req.Contactinfo.MobilePhone =params[:mobilePhoneNumber]
  req.Contactinfo.BusinessPhone = "2121111111"
  req.Contactinfo.Email = params[:emailAddress]
  req.Contactinfo.InvoiceEmail =params[:invoiceMailAddress]
  #endregion
  #region Financialinfo Bilgileri
  req.Financialinfo = Financialinfo.new
  req.Financialinfo.IdentityNumber =params[:identityNumber]
  req.Financialinfo.TaxOffice = "İstanbul"
  req.Financialinfo.TaxNumber = "11111111111"
  req.Financialinfo.BankName = "0012"
  req.Financialinfo.IBAN = "TR330006100519786457841326"

  req.AuthSignatoryName="Ahmet"
  req.AuthSignatorySurname="Yılmaz"
  req.AuthSignatoryBirthDate=Time.now.strftime("%Y/%m/%d")
  returnData= req.executeUpdateSubPartner(req,@settings) # xml servis çağrısının başladığı kısım

  //Request
  const data= {
  "ServiceType": request.ServiceType,
  "OperationType": request.OperationType,
  "Token": {
  "UserCode": settings.userCode,
  "Pin": settings.pin
  },
  "UniqueId": Guid.raw(),
  "SubPartnerType": request.SubPartnerType,
  "SubPartnerId": request.SubPartnerId,
  "Name": request.Name,
  "BranchName": request.Name,
  "ContactInfo": {
  "Country": request.ContactInfoCountry,
  "City": request.ContactInfoCity,
  "Address": request.ContactInfoAddress,
  "BusinessPhone": request.ContactInfoBusinessPhone,
  "MobilePhone": request.ContactInfoMobilePhone,
  "Email": request.ContactInfoEmail,
  "InvoiceEmail":request.ContactInfoInvoiceEmail,
  "MobilePhone": request.ContactInfoMobilePhone
  },
  "FinancialInfo": {
  "IdentityNumber": request.FinancialInfoIdentityNumber,
  "TaxOffice": request.FinancialInfoTaxOffice,
  "TaxNumber": request.FinancialInfoTaxNumber,
  "BankName": request.FinancialInfoBankName,
  "IBAN":request.FinancialInfoIBAN,

  },
  "AuthSignatory": {
  "Name": request.AuthSignatoryName,
  "Surname": request.AuthSignatorySurname,
  "BirthDate": request.AuthSignatoryBirthDate,
  }
  };

  wirecard.MarketPlaceUpdateSubPartner(data).then(requestResult => {
  res.json(requestResult)
  }).catch(err => {
  console.log(err)
  })

  //Request
  MarketPlaceAddOrUpdateRequest request = new MarketPlaceAddOrUpdateRequest();
  request.ServiceType = "CCMarketPlace";
  request.OperationType = "UpdateSubPartner";
  request.UniqueId = Guid.NewGuid().ToString();
  request.SubPartnerType = subPartnerType;
  request.Name = name;
  request.BranchName = name;
  request.SubPartnerId = subPartnerId;
  #region Token Bilgileri
  request.Token = new Token();
  request.Token.UserCode = settings.UserCode;
  request.Token.Pin = settings.Pin;

  #endregion

  #region ContactInfo Bilgileri
  request.ContactInfo = new ContactInfo();
  request.ContactInfo.Country = "TR";
  request.ContactInfo.City = "34";
  request.ContactInfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
  request.ContactInfo.MobilePhone = mobilePhoneNumber;
  request.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111";
  request.ContactInfo.Email = email;
  #endregion
  #region FinancialInfo Bilgileri
  request.FinancialInfo = new FinancialInfo();
  request.FinancialInfo.IdentityNumber = identityNumber;
  request.FinancialInfo.TaxOffice = "İstanbul";
  request.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111";
  request.FinancialInfo.BankName = "0012";
  request.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326";


  #endregion

  #region AuthSignatory Bilgileri
  request.AuthSignatoryInfo = new AuthSignatoryInfo();
  request.AuthSignatoryInfo.Name = "Ahmet";
  request.AuthSignatoryInfo.Surname = "Yaşar";
  request.AuthSignatoryInfo.BirthDate = DateTime.Now.ToString("yyyy/MM/dd");
  #endregion
  var response = MarketPlaceAddOrUpdateRequest.Execute(request, settings);

  ServicesXmlResponse responseMessage = new ServicesXmlResponse();
  responseMessage.XmlResponse = response;
  return View(responseMessage);
 

//Request 
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

  <WIRECARD>
  <ServiceType>CCMarketPlace</ServiceType>
  <OperationType>AddSubPartner</OperationType>
  <Token>
  <UserCode></UserCode>
  <Pin></Pin>
        </Token>
  <SubPartnerId></SubPartnerId>
  <UniqueId>35c74184-674b-4cd8-a8b2-a41a34630e8a</UniqueId>
  <SubPartnerType>Individual</SubPartnerType>
  <Name>Test Mağazası</Name>
  <ContactInfo>
  <Country>TR</Country>
  <City>34</City>
  <Address>Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul</Address>
  <BusinessPhone>2121111111</BusinessPhone>
  <MobilePhone>2121111111</MobilePhone>
        </ContactInfo>
  <FinancialInfo>
  <IdentityNumber>11111111111</IdentityNumber>
  <TaxOffice>İstanbul</TaxOffice>
  <TaxNumber>1111111111</TaxNumber>
  <BankName>0012</BankName>
  <IBAN>TR330006100519786457841326</IBAN>
  <AccountName>Ahmet Yaşar</AccountName>
        </FinancialInfo>
  <AuthSignatory>
    <Name>Ahmet</Name>
    <Surname>Yılmaz</Surname>
    <BirthDate>1970/10/29</BirthDate>
  </AuthSignatory>
      </WIRECARD>
//Response
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

  <Result>
  <Item Key="StatusCode" Value="" />

  <Item Key="ResultCode" Value="" />

  <Item Key="ResultMessage" Value="" />

      </Result>
          

Alt Üye İşyeri Güncelleme (Şahıs Şirketi)

Alt Üye İşyeri Güncelleme metodu pazaryeri aracılığı ile ürün satışı yapabilmek amacıyla oluşturulmuş bir hesabın bilgilerinin güncellenmesi sürecinde kullanılacak bir metotdur.

Alt Üye İşyeri güncelleme Entegrasyonu Restful Servisi için gerekli input bilgileri XML formatında hazırlanarak aşağıdaki adrese Post yöntemi ile iletilmelidir.
https://www.wirecard.com.tr/SGate/Gate
Alt Üye İşyeri Güncelleme metoduna ait parametre detayları aşağıda yer almaktadır:

Servis Girdi Parametreleri

Input Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
ServiceType String Evet

Sabit değer: "CCMarketPlace"

OperationType String Evet

Sabit değer: "UpdateSubPartner"

Token Token Sınıfı Evet

Token Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.

SubPartnerId Int Evet

Güncelleme işleminin yapılacağı mazağa kaydına ait benzersiz id değeri
Bu değer Pazaryeri oluşturma servis çağrısı sırasında Wirecard tarafından oluşturulup, Pazaryeri oluşturma response mesajı aracılığı ile paylaşılır

UniqueId String Evet

Üye firma tarafından mağaza için atanacak benzersiz id değeri

SubPartnerType Enum Evet

Mağaza Tipi:
Üç farklı değer olabilir:
1. Individual - Şahıs
2. PrivateCompany - Şahıs Şirketi
3. Corporation - Tüzel Şirket

Name String Evet

Mağazanın İsmi

BranchName String Hayır

Şube adının tanımlanmasını sağlar.

ContactInfo ContactInfo Sınıfı Evet Contact Info Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.
FinancialInfo FinancialInfo Sınıfı Evet FinancialInfo Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.
AuthSignatory AuthSignatory Sınıfı Evet AuthSignatory Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.
Token Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
UserCode String Evet

Wirecard tarafından atanan üye iş yeri numarası

Pin String Evet

Wirecard tarafından atanan pin

ContactInfo Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
Country String Evet

Mağazanın ülkesi Örn: TR

City String Evet

Mağazanın şehir kodu Örn: 34

Address String Evet

Mağazanın açık adresi

BusinessPhone String Hayır

Mağazanın telefonu

MobilePhone String Evet

Mağazaya veya mağaza yetkilisine ait mobil telefon

Email String Evet

Mağazaya veya mağaza yetkilisine ait Email adresi

InvoiceEmail String Hayır

Fatura bilgilerinin iletileceği Email adresi

FinancialInfo Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
IdentityNumber String Evet

Mağaza sahibine veya yetkilisine ait TC kimlik numarası

TaxOffice String Evet

Vergi dairesi

TaxNumber String Evet

Vergi numarası

BankName String Evet

Banka Kodu: Örn: 0019

IBAN String Evet

IBAN bilgisi

AuthSignatory Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
Name String Evet

İmza Yetkilisi Adı

Surname String Evet

İmza Yetkilisi Soyadı

BirthDate YYYY/MM/DD Evet

İmza Yetkilisi Doğum Tarihi

Servis Çıktı Parametreleri

Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
StatusCode Int

Pazaryeri oluşturma işlem sonucu
0: İşlem başarılı
1: İşlem başarısız

ResultCode String

Pazaryeri oluşturma işlem sonucunun Wirecard tarafından belirlenmiş kodu

ResultMessage String

Online Sözleşme Linki.

Örnek Servis Çağrı Kodları


  //Request
  MarketPlaceAddOrUpdateRequest request = new MarketPlaceAddOrUpdateRequest();
  request.ServiceType = "CCMarketPlace";
  request.OperationType = "UpdateSubPartner";
  request.UniqueId = Guid.NewGuid().ToString();
  request.SubPartnerType = subPartnerType;
  request.Name = name;
  request.BranchName = name;
  request.SubPartnerId = subPartnerId;
  #region Token Bilgileri
  request.Token = new Token();
  request.Token.UserCode = settings.UserCode;
  request.Token.Pin = settings.Pin;
  #endregion
  #region ContactInfo Bilgileri
  request.ContactInfo= new ContactInfo();
  request.ContactInfo.Country = "TR";
  request.ContactInfo.City = "34";
  request.ContactInfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
  request.ContactInfo.MobilePhone = mobilePhoneNumber;
  request.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111";
  request.ContactInfo.Email = email;
  request.ContactInfo.InvoiceEmail = email;
  #endregion
  #region FinancialInfo Bilgileri
  request.FinancialInfo = new FinancialInfo();
  request.FinancialInfo.IdentityNumber = identityNumber;
  request.FinancialInfo.TaxOffice = "İstanbul";
  request.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111";
  request.FinancialInfo.BankName = "0012";
  request.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326";
  #endregion
  #region AuthSignatory Bilgileri
  request.AuthSignatoryInfo = new AuthSignatoryInfo();
  request.AuthSignatoryInfo.Name = "Ahmet";
  request.AuthSignatoryInfo.Surname = "Yaşar";
  request.AuthSignatoryInfo.BirthDate = DateTime.Now.ToString("yyyy/MM/dd");
  #endregion
  var response = MarketPlaceAddOrUpdateRequest.Execute(request, settings);

  //Request
  MarketPlaceUpdateSubMerchantRequest marketPlaceUpdateSubMerchantRequest = new MarketPlaceUpdateSubMerchantRequest();

  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.ServiceType="CCMarketPlace";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.OperationType="UpdateSubPartner";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.UniqueId = "123456";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.SubPartnerType=request.getParameter("subPartnerType");
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.Name=request.getParameter("name");
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.SubPartnerId=Integer.parseInt(request.getParameter("subPartnerId"));

  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.Token= new Token();
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.Token.Pin=settings.pin;
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.Token.UserCode=settings.userCode;

  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.ContactInfo= new ContactInfo();
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.ContactInfo.Country = "TR";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.ContactInfo.City = "34";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.ContactInfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.ContactInfo.MobilePhone =request.getParameter("mobilePhoneNumber");
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111";

  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.FinancialInfo = new FinancialInfo();
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.FinancialInfo.IdentityNumber =request.getParameter("identityNumber");
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.FinancialInfo.TaxOffice = "İstanbul";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.FinancialInfo.BankName = "0012";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.FinancialInfo.AccountName = "Ahmet Yılmaz";

  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.AuthSignatoryInfo = new AuthSignatoryInfo();
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.AuthSignatoryInfo.Name = "Ahmet";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.AuthSignatoryInfo.Surname = "Yaşar";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.AuthSignatoryInfo.BirthDate = date;

  String marketPlaceUpdateSubMerchantResponse = marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.execute(marketPlaceUpdateSubMerchantRequest,settings); //"Pazaryeri Oluşturma servisi başlatılması için gerekli servis çağırısını temsil eder."

  //Request
  $request = new MarketPlaceAddOrUpdateRequest();
  $request->ServiceType = "CCMarketPlace";
  $request->OperationType = "UpdateSubPartner";
  $request->UniqueId = Helper::Guid ();
  $request->SubPartnerType = $_POST["subPartnerType"];
  $request->Name = $_POST["name"];
  $request->BranchName= $_POST["name"];
  $request->SubPartnerId = $_POST["subPartnerId"];

  $request->Token= new Token();
  $request->Token->UserCode=$settings->UserCode;
  $request->Token->Pin=$settings->Pin;
  $request->BaseUrl = $settings->BaseUrl;

  $request->ContactInfo= new ContactInfo();
  $request->ContactInfo->Country="TR";
  $request->ContactInfo->City="34";
  $request->ContactInfo->Address= "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
  $request->ContactInfo->BusinessPhone="2121111111";
  $request->ContactInfo->MobilePhone=$_POST["mobilePhoneNumber"];
  $request->ContactInfo->Email=$_POST["emailAddress"];
  $request->ContactInfo->InvoiceEmail=$_POST["invoiceEMailAddress"];

  $request->FinancialInfo= new FinancialInfo();
  $request->FinancialInfo->IdentityNumber=$_POST["identityNumber"];
  $request->FinancialInfo->TaxOffice= "İstanbul";
  $request->FinancialInfo->TaxNumber= "11111111111";
  $request->FinancialInfo->BankName= "0012";
  $request->FinancialInfo->IBAN= "TR330006100519786457841326";

  $request->AuthSignatoryName="Ahmet";
  $request->AuthSignatorySurname="Yılmaz";
  $request->AuthSignatoryBirthDate=date("Y/m/d");

  $response = MarketPlaceAddOrUpdateRequest::execute($request); // Market Place update servisi başlatılması için gerekli servis çağırısını temsil eder.

  //Request
  req=MarketPlaceUpdateSubPartnerRequest()
  req.ServiceType="CCMarketPlace"
  req.OperationType="UpdateSubPartner"
  req.UniqueId=str(randint(1, 10000))
  req.SubPartnerType=request.POST.get('subPartnerType')
  req.SubPartnerId=request.POST.get('subPartnerId')
  req.Name=request.POST.get('name')
  req.BranchName=request.POST.get('name')

  #region Token
  req.Token=Token()
  req.Token.UserCode=config.UserCode
  req.Token.Pin=config.Pin
  #endregion

  #region Contactinfo Bilgileri
  req.ContactInfo= ContactInfo()
  req.ContactInfo.Country = "TR"
  req.ContactInfo.City = "34"
  req.ContactInfo.Address = "Istanbul Turkey"
  req.ContactInfo.MobilePhone =request.POST.get('mobilePhoneNumber')
  req.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111"
  req.ContactInfo.Email =request.POST.get('emailAddress')
  req.ContactInfo.InvoiceEmail =request.POST.get('invoiceEmailAddress')
  #endregion

  #region Financialinfo Bilgileri
  req.FinancialInfo = FinancialInfo()
  req.FinancialInfo.IdentityNumber =request.POST.get('identityNumber')
  req.FinancialInfo.TaxOffice = "istanbul"
  req.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111"
  req.FinancialInfo.BankName = "0012"
  req.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326"
  #endregion

  #region AuthSignatoryinfo Bilgileri
  req.AuthSignatoryName="Ahmet"
  req.AuthSignatorySurname="Yılmaz"
  req.AuthSignatoryBirthDate=datetime.now().strftime("%Y-%m-%d")
  #endregion

  message = req.execute(req,config) # Xml servis çağrısının başlatıldığı kısım

  //Request
  req= Marketplaceaddorupdaterequest.new
  req.ServiceType = "CCMarketPlace"
  req.OperationType = "UpdateSubPartner"
  req.UniqueId = SecureRandom.uuid
  req.Name = params[:name];
  req.BranchName = params[:name];
  req.SubPartnerType=params[:subPartnerType]
  req.SubPartnerId = params[:subPartnerId];
  #region Token
  req.Token = Token.new
  req.Token.UserCode=@settings.UserCode
  req.Token.Pin=@settings.Pin
  #end Region
  #region Contactinfo Bilgileri
  req.Contactinfo= Contactinfo.new
  req.Contactinfo.Country = "TR"
  req.Contactinfo.City = "34"
  req.Contactinfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul"
  req.Contactinfo.MobilePhone =params[:mobilePhoneNumber]
  req.Contactinfo.BusinessPhone = "2121111111"
  req.Contactinfo.Email = params[:emailAddress]
  req.Contactinfo.InvoiceEmail =params[:invoiceMailAddress]
  #endregion
  #region Financialinfo Bilgileri
  req.Financialinfo = Financialinfo.new
  req.Financialinfo.IdentityNumber =params[:identityNumber]
  req.Financialinfo.TaxOffice = "İstanbul"
  req.Financialinfo.TaxNumber = "11111111111"
  req.Financialinfo.BankName = "0012"
  req.Financialinfo.IBAN = "TR330006100519786457841326"

  req.AuthSignatoryName="Ahmet"
  req.AuthSignatorySurname="Yılmaz"
  req.AuthSignatoryBirthDate=Time.now.strftime("%Y/%m/%d")
  returnData= req.executeUpdateSubPartner(req,@settings) # xml servis çağrısının başladığı kısım

  //Request
  const data= {
  "ServiceType": request.ServiceType,
  "OperationType": request.OperationType,
  "Token": {
  "UserCode": settings.userCode,
  "Pin": settings.pin
  },
  "UniqueId": Guid.raw(),
  "SubPartnerType": request.SubPartnerType,
  "SubPartnerId": request.SubPartnerId,
  "Name": request.Name,
  "BranchName": request.Name,
  "ContactInfo": {
  "Country": request.ContactInfoCountry,
  "City": request.ContactInfoCity,
  "Address": request.ContactInfoAddress,
  "BusinessPhone": request.ContactInfoBusinessPhone,
  "MobilePhone": request.ContactInfoMobilePhone,
  "Email": request.ContactInfoEmail,
  "InvoiceEmail":request.ContactInfoInvoiceEmail,
  "MobilePhone": request.ContactInfoMobilePhone
  },
  "FinancialInfo": {
  "IdentityNumber": request.FinancialInfoIdentityNumber,
  "TaxOffice": request.FinancialInfoTaxOffice,
  "TaxNumber": request.FinancialInfoTaxNumber,
  "BankName": request.FinancialInfoBankName,
  "IBAN":request.FinancialInfoIBAN,

  },
  "AuthSignatory": {
  "Name": request.AuthSignatoryName,
  "Surname": request.AuthSignatorySurname,
  "BirthDate": request.AuthSignatoryBirthDate,
  }
  };

  wirecard.MarketPlaceUpdateSubPartner(data).then(requestResult => {
  res.json(requestResult)
  }).catch(err => {
  console.log(err)
  })

  //Request
  MarketPlaceAddOrUpdateRequest request = new MarketPlaceAddOrUpdateRequest();
  request.ServiceType = "CCMarketPlace";
  request.OperationType = "UpdateSubPartner";
  request.UniqueId = Guid.NewGuid().ToString();
  request.SubPartnerType = subPartnerType;
  request.Name = name;
  request.BranchName = name;
  request.SubPartnerId = subPartnerId;
  #region Token Bilgileri
  request.Token = new Token();
  request.Token.UserCode = settings.UserCode;
  request.Token.Pin = settings.Pin;

  #endregion

  #region ContactInfo Bilgileri
  request.ContactInfo = new ContactInfo();
  request.ContactInfo.Country = "TR";
  request.ContactInfo.City = "34";
  request.ContactInfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
  request.ContactInfo.MobilePhone = mobilePhoneNumber;
  request.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111";
  request.ContactInfo.Email = email;
  #endregion
  #region FinancialInfo Bilgileri
  request.FinancialInfo = new FinancialInfo();
  request.FinancialInfo.IdentityNumber = identityNumber;
  request.FinancialInfo.TaxOffice = "İstanbul";
  request.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111";
  request.FinancialInfo.BankName = "0012";
  request.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326";


  #endregion

  #region AuthSignatory Bilgileri
  request.AuthSignatoryInfo = new AuthSignatoryInfo();
  request.AuthSignatoryInfo.Name = "Ahmet";
  request.AuthSignatoryInfo.Surname = "Yaşar";
  request.AuthSignatoryInfo.BirthDate = DateTime.Now.ToString("yyyy/MM/dd");
  #endregion
  var response = MarketPlaceAddOrUpdateRequest.Execute(request, settings);

  ServicesXmlResponse responseMessage = new ServicesXmlResponse();
  responseMessage.XmlResponse = response;
  return View(responseMessage);
 

//Request 
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

  <WIRECARD>
  <ServiceType>CCMarketPlace</ServiceType>
  <OperationType>AddSubPartner</OperationType>
  <Token>
  <UserCode></UserCode>
  <Pin></Pin>
        </Token>
  <SubPartnerId></SubPartnerId>
  <UniqueId>35c74184-674b-4cd8-a8b2-a41a34630e8a</UniqueId>
  <SubPartnerType>Individual</SubPartnerType>
  <Name>Test Mağazası</Name>
  <ContactInfo>
  <Country>TR</Country>
  <City>34</City>
  <Address>Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul</Address>
  <BusinessPhone>2121111111</BusinessPhone>
  <MobilePhone>2121111111</MobilePhone>
        </ContactInfo>
  <FinancialInfo>
  <IdentityNumber>11111111111</IdentityNumber>
  <TaxOffice>İstanbul</TaxOffice>
  <TaxNumber>1111111111</TaxNumber>
  <BankName>0012</BankName>
  <IBAN>TR330006100519786457841326</IBAN>
  <AccountName>Ahmet Yaşar</AccountName>
        </FinancialInfo>
  <AuthSignatory>
    <Name>Ahmet</Name>
    <Surname>Yılmaz</Surname>
    <BirthDate>1970/10/29</BirthDate>
  </AuthSignatory>
      </WIRECARD>
//Response
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

  <Result>
  <Item Key="StatusCode" Value="" />

  <Item Key="ResultCode" Value="" />

  <Item Key="ResultMessage" Value="" />

      </Result>
          

Alt Üye İşyeri Güncelleme (Tüzel Şirket)

Alt Üye İşyeri Güncelleme metodu pazaryeri aracılığı ile ürün satışı yapabilmek amacıyla oluşturulmuş bir hesabın bilgilerinin güncellenmesi sürecinde kullanılacak bir metotdur.

Alt Üye İşyeri güncelleme Entegrasyonu Restful Servisi için gerekli input bilgileri XML formatında hazırlanarak aşağıdaki adrese Post yöntemi ile iletilmelidir.
https://www.wirecard.com.tr/SGate/Gate
Alt Üye İşyeri Güncelleme metoduna ait parametre detayları aşağıda yer almaktadır:

Servis Girdi Parametreleri

Input Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
ServiceType String Evet

Sabit değer: "CCMarketPlace"

OperationType String Evet

Sabit değer: "UpdateSubPartner"

Token Token Sınıfı Evet

Token Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.

SubPartnerId Int Evet

Güncelleme işleminin yapılacağı mazağa kaydına ait benzersiz id değeri
Bu değer Pazaryeri oluşturma servis çağrısı sırasında Wirecard tarafından oluşturulup, Pazaryeri oluşturma response mesajı aracılığı ile paylaşılır

UniqueId String Evet

Üye firma tarafından mağaza için atanacak benzersiz id değeri

SubPartnerType Enum Evet

Mağaza Tipi:
Üç farklı değer olabilir:
1. Individual - Şahıs
2. PrivateCompany - Şahıs Şirketi
3. Corporation - Tüzel Şirket

Name String Evet

Mağazanın İsmi

BranchName String Hayır

Şube adının tanımlanmasını sağlar.

ContactInfo ContactInfo Sınıfı Evet Contact Info Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.
FinancialInfo FinancialInfo Sınıfı Evet FinancialInfo Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.
AuthSignatory AuthSignatory Sınıfı Evet AuthSignatory Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.
Token Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
UserCode String Evet

Wirecard tarafından atanan üye iş yeri numarası

Pin String Evet

Wirecard tarafından atanan pin

ContactInfo Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
Country String Evet

Mağazanın ülkesi Örn: TR

City String Evet

Mağazanın şehir kodu Örn: 34

Address String Evet

Mağazanın açık adresi

BusinessPhone String Hayır

Mağazanın telefonu

MobilePhone String Evet

Mağazaya veya mağaza yetkilisine ait mobil telefon

Email String Evet

Mağazaya veya mağaza yetkilisine ait Email adresi

InvoiceEmail String Hayır

Fatura bilgilerinin iletileceği Email adresi

FinancialInfo Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
IdentityNumber String Evet

Mağaza sahibine veya yetkilisine ait TC kimlik numarası

TaxOffice String Evet

Vergi dairesi

TaxNumber String Evet

Vergi numarası

BankName String Evet

Banka Kodu: Örn: 0019

IBAN String Evet

IBAN bilgisi

TradeRegisterNumber String Evet

Ticaret Sicil Numarası

TradeChamber String Evet

Ticaret Odası

AuthSignatory Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
Name String Evet

İmza Yetkilisi Adı

Surname String Evet

İmza Yetkilisi Soyadı

BirthDate YYYY/MM/DD Evet

İmza Yetkilisi Doğum Tarihi

Servis Çıktı Parametreleri

Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
StatusCode Int

Pazaryeri oluşturma işlem sonucu
0: İşlem başarılı
1: İşlem başarısız

ResultCode String

Pazaryeri oluşturma işlem sonucunun Wirecard tarafından belirlenmiş kodu

ResultMessage String

Online Sözleşme Linki.

Örnek Servis Çağrı Kodları


  //Request
  MarketPlaceAddOrUpdateRequest request = new MarketPlaceAddOrUpdateRequest();
  request.ServiceType = "CCMarketPlace";
  request.OperationType = "UpdateSubPartner";
  request.UniqueId = Guid.NewGuid().ToString();
  request.SubPartnerType = subPartnerType;
  request.Name = name;
  request.BranchName = name;
  request.SubPartnerId = subPartnerId;
  #region Token Bilgileri
  request.Token = new Token();
  request.Token.UserCode = settings.UserCode;
  request.Token.Pin = settings.Pin;
  #endregion
  #region ContactInfo Bilgileri
  request.ContactInfo= new ContactInfo();
  request.ContactInfo.Country = "TR";
  request.ContactInfo.City = "34";
  request.ContactInfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
  request.ContactInfo.MobilePhone = mobilePhoneNumber;
  request.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111";
  request.ContactInfo.Email = email;
  request.ContactInfo.InvoiceEmail = email;
  #endregion
  #region FinancialInfo Bilgileri
  request.FinancialInfo = new FinancialInfo();
  request.FinancialInfo.IdentityNumber = identityNumber;
  request.FinancialInfo.TaxOffice = "İstanbul";
  request.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111";
  request.FinancialInfo.BankName = "0012";
  request.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326";
  request.FinancialInfo.TradeRegisterNumber = "963018";
  request.FinancialInfo.TradeChamber = "İTO";
  #endregion
  #region AuthSignatory Bilgileri
  request.AuthSignatoryInfo = new AuthSignatoryInfo();
  request.AuthSignatoryInfo.Name = "Ahmet";
  request.AuthSignatoryInfo.Surname = "Yaşar";
  request.AuthSignatoryInfo.BirthDate = DateTime.Now.ToString("yyyy/MM/dd");
  #endregion
  var response = MarketPlaceAddOrUpdateRequest.Execute(request, settings);

  //Request
  MarketPlaceUpdateSubMerchantRequest marketPlaceUpdateSubMerchantRequest = new MarketPlaceUpdateSubMerchantRequest();

  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.ServiceType="CCMarketPlace";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.OperationType="UpdateSubPartner";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.UniqueId = "123456";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.SubPartnerType=request.getParameter("subPartnerType");
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.Name=request.getParameter("name");
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.SubPartnerId=Integer.parseInt(request.getParameter("subPartnerId"));

  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.Token= new Token();
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.Token.Pin=settings.pin;
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.Token.UserCode=settings.userCode;

  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.ContactInfo= new ContactInfo();
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.ContactInfo.Country = "TR";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.ContactInfo.City = "34";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.ContactInfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.ContactInfo.MobilePhone =request.getParameter("mobilePhoneNumber");
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111";

  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.FinancialInfo = new FinancialInfo();
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.FinancialInfo.IdentityNumber =request.getParameter("identityNumber");
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.FinancialInfo.TaxOffice = "İstanbul";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.FinancialInfo.BankName = "0012";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.FinancialInfo.AccountName = "Ahmet Yılmaz";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo.TradeRegisterNumber = "963018";
  marketPlaceAddSubMerchantRequest.FinancialInfo.TradeChamber = "İTO";

  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.AuthSignatoryInfo = new AuthSignatoryInfo();
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.AuthSignatoryInfo.Name = "Ahmet";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.AuthSignatoryInfo.Surname = "Yaşar";
  marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.AuthSignatoryInfo.BirthDate = date;

  String marketPlaceUpdateSubMerchantResponse = marketPlaceUpdateSubMerchantRequest.execute(marketPlaceUpdateSubMerchantRequest,settings); //"Pazaryeri Oluşturma servisi başlatılması için gerekli servis çağırısını temsil eder."

  //Request
  $request = new MarketPlaceAddOrUpdateRequest();
  $request->ServiceType = "CCMarketPlace";
  $request->OperationType = "UpdateSubPartner";
  $request->UniqueId = Helper::Guid ();
  $request->SubPartnerType = $_POST["subPartnerType"];
  $request->Name = $_POST["name"];
  $request->BranchName= $_POST["name"];
  $request->SubPartnerId = $_POST["subPartnerId"];

  $request->Token= new Token();
  $request->Token->UserCode=$settings->UserCode;
  $request->Token->Pin=$settings->Pin;
  $request->BaseUrl = $settings->BaseUrl;

  $request->ContactInfo= new ContactInfo();
  $request->ContactInfo->Country="TR";
  $request->ContactInfo->City="34";
  $request->ContactInfo->Address= "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
  $request->ContactInfo->BusinessPhone="2121111111";
  $request->ContactInfo->MobilePhone=$_POST["mobilePhoneNumber"];
  $request->ContactInfo->Email=$_POST["emailAddress"];
  $request->ContactInfo->InvoiceEmail=$_POST["invoiceEMailAddress"];

  $request->FinancialInfo= new FinancialInfo();
  $request->FinancialInfo->IdentityNumber=$_POST["identityNumber"];
  $request->FinancialInfo->TaxOffice= "İstanbul";
  $request->FinancialInfo->TaxNumber= "11111111111";
  $request->FinancialInfo->BankName= "0012";
  $request->FinancialInfo->IBAN= "TR330006100519786457841326";
  $request->FinancialInfo->TradeRegisterNumber = "963018";
  $request->FinancialInfo->TradeChamber = "İTO";

  $request->AuthSignatoryName="Ahmet";
  $request->AuthSignatorySurname="Yılmaz";
  $request->AuthSignatoryBirthDate=date("Y/m/d");

  $response = MarketPlaceAddOrUpdateRequest::execute($request); // Market Place update servisi başlatılması için gerekli servis çağırısını temsil eder.

  //Request
  req=MarketPlaceUpdateSubPartnerRequest()
  req.ServiceType="CCMarketPlace"
  req.OperationType="UpdateSubPartner"
  req.UniqueId=str(randint(1, 10000))
  req.SubPartnerType=request.POST.get('subPartnerType')
  req.SubPartnerId=request.POST.get('subPartnerId')
  req.Name=request.POST.get('name')
  req.BranchName=request.POST.get('name')

  #region Token
  req.Token=Token()
  req.Token.UserCode=config.UserCode
  req.Token.Pin=config.Pin
  #endregion

  #region Contactinfo Bilgileri
  req.ContactInfo= ContactInfo()
  req.ContactInfo.Country = "TR"
  req.ContactInfo.City = "34"
  req.ContactInfo.Address = "Istanbul Turkey"
  req.ContactInfo.MobilePhone =request.POST.get('mobilePhoneNumber')
  req.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111"
  req.ContactInfo.Email =request.POST.get('emailAddress')
  req.ContactInfo.InvoiceEmail =request.POST.get('invoiceEmailAddress')
  #endregion

  #region Financialinfo Bilgileri
  req.FinancialInfo = FinancialInfo()
  req.FinancialInfo.IdentityNumber =request.POST.get('identityNumber')
  req.FinancialInfo.TaxOffice = "istanbul"
  req.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111"
  req.FinancialInfo.BankName = "0012"
  req.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326"
  req.FinancialInfo.TradeRegisterNumber = "963018";
  req.FinancialInfo.TradeChamber = "İTO";
  #endregion

  #region AuthSignatoryinfo Bilgileri
  req.AuthSignatoryName="Ahmet"
  req.AuthSignatorySurname="Yılmaz"
  req.AuthSignatoryBirthDate=datetime.now().strftime("%Y-%m-%d")
  #endregion

  message = req.execute(req,config) # Xml servis çağrısının başlatıldığı kısım

  //Request
  req= Marketplaceaddorupdaterequest.new
  req.ServiceType = "CCMarketPlace"
  req.OperationType = "UpdateSubPartner"
  req.UniqueId = SecureRandom.uuid
  req.Name = params[:name];
  req.BranchName = params[:name];
  req.SubPartnerType=params[:subPartnerType]
  req.SubPartnerId = params[:subPartnerId];
  #region Token
  req.Token = Token.new
  req.Token.UserCode=@settings.UserCode
  req.Token.Pin=@settings.Pin
  #end Region
  #region Contactinfo Bilgileri
  req.Contactinfo= Contactinfo.new
  req.Contactinfo.Country = "TR"
  req.Contactinfo.City = "34"
  req.Contactinfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul"
  req.Contactinfo.MobilePhone =params[:mobilePhoneNumber]
  req.Contactinfo.BusinessPhone = "2121111111"
  req.Contactinfo.Email = params[:emailAddress]
  req.Contactinfo.InvoiceEmail =params[:invoiceMailAddress]
  #endregion
  #region Financialinfo Bilgileri
  req.Financialinfo = Financialinfo.new
  req.Financialinfo.IdentityNumber =params[:identityNumber]
  req.Financialinfo.TaxOffice = "İstanbul"
  req.Financialinfo.TaxNumber = "11111111111"
  req.Financialinfo.BankName = "0012"
  req.Financialinfo.IBAN = "TR330006100519786457841326"
  req.FinancialInfo.TradeRegisterNumber = "963018";
  req.FinancialInfo.TradeChamber = "İTO";


  req.AuthSignatoryName="Ahmet"
  req.AuthSignatorySurname="Yılmaz"
  req.AuthSignatoryBirthDate=Time.now.strftime("%Y/%m/%d")
  returnData= req.executeUpdateSubPartner(req,@settings) # xml servis çağrısının başladığı kısım

  //Request
  const data= {
  "ServiceType": request.ServiceType,
  "OperationType": request.OperationType,
  "Token": {
  "UserCode": settings.userCode,
  "Pin": settings.pin
  },
  "UniqueId": Guid.raw(),
  "SubPartnerType": request.SubPartnerType,
  "SubPartnerId": request.SubPartnerId,
  "Name": request.Name,
  "BranchName": request.Name,
  "ContactInfo": {
  "Country": request.ContactInfoCountry,
  "City": request.ContactInfoCity,
  "Address": request.ContactInfoAddress,
  "BusinessPhone": request.ContactInfoBusinessPhone,
  "MobilePhone": request.ContactInfoMobilePhone,
  "Email": request.ContactInfoEmail,
  "MobilePhone": request.ContactInfoMobilePhone,
  "InvoiceEmail":request.ContactInfoInvoiceEmail
  },
  "FinancialInfo": {
  "IdentityNumber": request.FinancialInfoIdentityNumber,
  "TaxOffice": request.FinancialInfoTaxOffice,
  "TaxNumber": request.FinancialInfoTaxNumber,
  "BankName": request.FinancialInfoBankName,
  "IBAN": request.FinancialInfoIBAN,
  "TradeRegisterNumber":request.FinancialInfoTradeRegisterNumber,
  "TradeChamber":request.FinancialInfoTradeChamber,
  },
  "AuthSignatory": {
  "Name": request.AuthSignatoryName,
  "Surname": request.AuthSignatorySurname,
  "BirthDate": request.AuthSignatoryBirthDate,
  }
  };

  wirecard.MarketPlaceUpdateSubPartner(data).then(requestResult => {
  res.json(requestResult)
  }).catch(err => {
  console.log(err)
  })

  //Request
  MarketPlaceAddOrUpdateRequest request = new MarketPlaceAddOrUpdateRequest();
  request.ServiceType = "CCMarketPlace";
  request.OperationType = "UpdateSubPartner";
  request.UniqueId = Guid.NewGuid().ToString();
  request.SubPartnerType = subPartnerType;
  request.Name = name;
  request.BranchName = name;
  request.SubPartnerId = subPartnerId;
  #region Token Bilgileri
  request.Token = new Token();
  request.Token.UserCode = settings.UserCode;
  request.Token.Pin = settings.Pin;

  #endregion

  #region ContactInfo Bilgileri
  request.ContactInfo = new ContactInfo();
  request.ContactInfo.Country = "TR";
  request.ContactInfo.City = "34";
  request.ContactInfo.Address = "Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul";
  request.ContactInfo.MobilePhone = mobilePhoneNumber;
  request.ContactInfo.BusinessPhone = "2121111111";
  request.ContactInfo.Email = email;
  #endregion
  #region FinancialInfo Bilgileri
  request.FinancialInfo = new FinancialInfo();
  request.FinancialInfo.IdentityNumber = identityNumber;
  request.FinancialInfo.TaxOffice = "İstanbul";
  request.FinancialInfo.TaxNumber = "11111111111";
  request.FinancialInfo.BankName = "0012";
  request.FinancialInfo.IBAN = "TR330006100519786457841326";
  request.FinancialInfo.TradeRegisterNumber = "963018";
  request.FinancialInfo.TradeChamber = "İTO";

  #endregion

  #region AuthSignatory Bilgileri
  request.AuthSignatoryInfo = new AuthSignatoryInfo();
  request.AuthSignatoryInfo.Name = "Ahmet";
  request.AuthSignatoryInfo.Surname = "Yaşar";
  request.AuthSignatoryInfo.BirthDate = DateTime.Now.ToString("yyyy/MM/dd");
  #endregion
  var response = MarketPlaceAddOrUpdateRequest.Execute(request, settings);

  ServicesXmlResponse responseMessage = new ServicesXmlResponse();
  responseMessage.XmlResponse = response;
  return View(responseMessage);
 

//Request 
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

  <WIRECARD>
  <ServiceType>CCMarketPlace</ServiceType>
  <OperationType>AddSubPartner</OperationType>
  <Token>
  <UserCode></UserCode>
  <Pin></Pin>
        </Token>
  <SubPartnerId></SubPartnerId>
  <UniqueId>35c74184-674b-4cd8-a8b2-a41a34630e8a</UniqueId>
  <SubPartnerType>Individual</SubPartnerType>
  <Name>Test Mağazası</Name>
  <ContactInfo>
  <Country>TR</Country>
  <City>34</City>
  <Address>Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. D Plaza No:52 K:6 34349 Beşiktaş / İstanbul</Address>
  <BusinessPhone>2121111111</BusinessPhone>
  <MobilePhone>2121111111</MobilePhone>
        </ContactInfo>
  <FinancialInfo>
    <IdentityNumber>11111111111</IdentityNumber>
    <TaxOffice>İstanbul</TaxOffice>
    <TaxNumber>1111111111</TaxNumber>
    <BankName>0012</BankName>
    <IBAN>TR330006100519786457841326</IBAN>
    <TradeRegisterNumber>963018</TradeRegisterNumber>
    <TradeChamber>İTO</TradeChamber>
    <AccountName>Ahmet Yaşar</AccountName>
  </FinancialInfo>
  <AuthSignatory>
    <Name>Ahmet</Name>
    <Surname>Yılmaz</Surname>
    <BirthDate>1970/10/29</BirthDate>
  </AuthSignatory>
      </WIRECARD>
//Response
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

  <Result>
  <Item Key="StatusCode" Value="" />

  <Item Key="ResultCode" Value="" />

  <Item Key="ResultMessage" Value="" />

      </Result>
          

Alt Üye İşyeri Kapatma

Alt Üye İşyeri Kapatma metodu pazaryeri aracılığı ile ürün satışı yapabilmek amacıyla oluşturulmuş bir hesabın kapatılması sürecinde kullanılacak bir metotdur.

Alt Üye İşyeri Kapatma Entegrasyonu Restful Servisi için gerekli input bilgileri XML formatında hazırlanarak aşağıdaki adrese Post yöntemi ile iletilmelidir.
https://www.wirecard.com.tr/SGate/Gate
Alt Üye İşyeri Kapatma metotu ile kapatılan bir hesabın yeniden aktive edilmesi mümkün değildir. Hesap oluşturma işlemi için "AddSubPartner" metodu kullanılmalıdır
Alt Üye İşyeri Kapatma metoduna ait parametre detayları aşağıda yer almaktadır:

Servis Girdi Parametreleri

Input Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
ServiceType String Evet

Sabit değer: "CCMarketPlace"

OperationType String Evet

Sabit değer: "DeactivateSubPartner"

Token Token Sınıfı Evet

Token Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.

UniqueId String Evet

Üye firma tarafından mağaza için atanmış benzersiz id değeri

Token Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
UserCode String Evet

Wirecard tarafından atanan üye iş yeri numarası

Pin String Evet

Wirecard tarafından atanan pin

Servis Çıktı Parametreleri

Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
StatusCode Int

Pazaryeri oluşturma işlem sonucu
0: İşlem başarılı
1: İşlem başarısız

ResultCode String

Pazaryeri oluşturma işlem sonucunun Wirecard tarafından belirlenmiş kodu

ResultMessage String

ResultCode değerinin açıklaması.

Örnek Servis Çağrı Kodları


//Request
      MarketPlaceDeactiveRequest request = new MarketPlaceDeactiveRequest();
      request.ServiceType = "CCMarketPlace";
      request.OperationType = "DeactivateSubPartner";
      request.UniqueId = uniqueId;
      #region Token
      request.Token= new Token();
      request.Token.UserCode = settings.UserCode;
      request.Token.Pin = settings.Pin;
      var response= MarketPlaceDeactiveRequest.Execute(request, settings);
      return View(response);

//Request
      MarketPlaceDeactiveRequest marketPlaceDeactiveRequest = new MarketPlaceDeactiveRequest(); 
      marketPlaceDeactiveRequest.ServiceType="CCMarketPlace";
		  marketPlaceDeactiveRequest.OperationType="DeactivateSubPartner";     
      marketPlaceDeactiveRequest.UniqueId=request.getParameter("uniqueId");
      marketPlaceDeactiveRequest.Token= new Token();
      marketPlaceDeactiveRequest.Token.Pin=settings.pin;
      marketPlaceDeactiveRequest.Token.UserCode=settings.userCode;
        
		  String marketPlaceDeactiveResponse = MarketPlaceDeactiveRequest.execute(marketPlaceDeactiveRequest,settings); //"Pazaryeri kapatma servisi başlatılması için gerekli servis çağırısını temsil eder."

//Request
      $request = new MarketPlaceDeactiveRequest();
      $request->ServiceType = "CCMarketPlace";
  
      $request->Token= new Token();
      $request->Token->UserCode=$settings->UserCode;
      $request->Token->Pin=$settings->Pin;
  
      $request->OperationType = "DeactivateSubPartner";
      $request->UniqueId = $_POST["uniqueId"];
      $response = MarketPlaceDeactiveRequest::execute($request);

//Request
      req= MarketPlaceDeactiveRequest()
      req.ServiceType="CCMarketPlace"
      req.OperationType="DeactivateSubPartner"
      #region Token
      req.Token=Token()
      req.Token.UserCode=config.UserCode
      req.Token.Pin=config.Pin
      #endregion
      req.UniqueId=request.POST.get('uniqueId')
      message = req.execute(req,config)

//Request
      req= Marketplacedeactivesubpartnerrequest.new
      req.ServiceType="CCMarketPlace"
      req.OperationType="DeactivateSubPartner"
      #region Token
      req.Token = Token.new
      req.Token.UserCode=@settings.UserCode
      req.Token.Pin=@settings.Pin 
      #end Region
      req.UniqueId=params[:uniqueId]
      returnData= req.execute(req,@settings) # xml servis çağrısının başladığı kısım

//Request
      const data = {
        "ServiceType": request.ServiceType,
        "OperationType": request.OperationType,
        "UniqueId": request.UniqueId,
        "Token": {
          "UserCode": settings.userCode,
          "Pin": settings.pin
        }
      };

      wirecard.MarketPlaceDeactiveSubPartner(data).then(requestResult => {
        res.json(requestResult)
      }).catch(err => {
        console.log(err)
      })

  //Request
  MarketPlaceDeactiveRequest request = new MarketPlaceDeactiveRequest();
  request.ServiceType = "CCMarketPlace";
  request.OperationType = "DeactivateSubPartner";
  request.UniqueId = uniqueId;
  #region Token
  request.Token = new Token();
  request.Token.UserCode = settings.UserCode;
  request.Token.Pin = settings.Pin;
  var response = MarketPlaceDeactiveRequest.Execute(request, settings);

  ServicesXmlResponse responseMessage = new ServicesXmlResponse();
  responseMessage.XmlResponse = response;
  #endregion
  return View(responseMessage);
 

//Request 
      <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
      <WIRECARD>
        <ServiceType>CCMarketPlace</ServiceType>
        <OperationType>DeactivateSubPartner</OperationType>
        <Token>
          <UserCode></UserCode>
          <Pin></Pin>
        </Token>
        <UniqueId></UniqueId>
      </WIRECARD>
//Response
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
      <Result>
        <Item Key="StatusCode" Value="" />
        <Item Key="ResultCode" Value="" />
        <Item Key="ResultMessage" Value="" />
      </Result>
          

3D Secure ile Ödeme

3d Secure ile Ödeme metodu bankalara ait 3DSEC doğrulama sayfası aracılığı kredi kartı ödeme işlemlerinin tamamlanması amacıyla kullanılan bir metottur.

3d Secure ile Ödeme Entegrasyonu Restful Servisi için gerekli input bilgileri XML formatında hazırlanarak aşağıdaki adrese Post yöntemi ile iletilmelidir.
https://www.wirecard.com.tr/SGate/Gate
Son kullanıcı response mesajı aracılığı ile iletilen URL’ye 3DSEC adımını tamamlamak için yönlendirilmelidir.
3d Secure ile Ödeme metoduna ait parametre detayları aşağıda yer almaktadır:

Input Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
ServiceType String Evet

Sabit değer: "CCMarketPlace"

OperationType String Evet

Sabit değer: "Sale3DSEC"

Token Token Sınıfı Evet

Token Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.

CreditCardInfo CreditCardInfo Sınıfı Evet CreditCardInfo Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.
CardTokenization CardTokenization Sınıfı Evet CardTokenization Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.
Kredi kartı işlemi sırasında, işlemi gerçekleştiren kartın Wirecard sisteminde kaydedilmesi isteniyorsa, veya daha önce kaydedilmiş bir kart ile işlem yapılmak isteniyorsa bu sınıf altındaki değerler dolu durumda gönderilir.
CustomerInfo CustomerInfo Sınıfı Hayır CustomerInfo Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.
Language String Hayır

Bilgilendirme e-mailin hangi dilde olacağı bilgisidir.
TR: Türkçe
EN: İngilizce

Port String Hayır

Ödeme işlemini gerçekleştiren son kullanıcıya ait port bilgisi

MPAY String Hayır

Serbest değer
Üye firma tarafından işlem için atanan benzersiz değer bu parametre aracılığı ile iletilebilir.

CurrencyCode String Hayır

TRY/USD/EUR
Firmanın Euro yada dolar yetkisi varsa işlem bazında bunu TL,EURO, VE DOLAR üzerinden ödemesini alabilir.

IPAddress String Evet

Ödeme işlemini gerçekleştiren son kullanıcıya ait IP adresi bilgisi

Port String Evet

Ödeme işlemini gerçekleştiren son kullanıcıya ait port bilgisi

Description String Evet

Ödemesi yapılan işlemin açıklaması

InstallmentCount Int Evet

Taksit sayısı
0: Tek çekim
3: 3 taksit
6: 6 taksit
9: 9 taksit

CommissionRate Int Evet

Ödeme işlemi için mağazaya uygulanacak komisyon tutarı
Komisyon değeri 100 ile çarpıldıktan sonra iletilmelidir. Ondalıklı değerler iletilmelidir. Örneğin, %1,1 olan bir komisyon değeri 110 olarak iletilmelidir.

Taksitli yapıda ve dinamik oran ile çalışacak olan firmalarımızda belirtilen parametre
alanı esastır.

ErrorURL String Evet

Başarısız işlem sonrasında son kullanıcın yönlendirileceği URL
Son kullanıcı 3DSEC doğrulama adımı sonrasında bu sayfaya yönlendirilecektir

SuccessURL String Evet

Başarılı işlem sonrasında son kullanıcın yönlendirileceği URL
Son kullanıcı 3DSEC doğrulama adımı sonrasında bu sayfaya yönlendirilecektir

ExtraParam String Hayır

Metot içerisinde ek opsiyonları tetiklemek için kullanılacak parametre değeri
3D Secure ile ödeme için boş bırakılmalıdır.

PaymentContent String Hayır

Ödemesi yapılan işlemin içeriği

SubPartnerId Int Evet

Ödeme işleminin yapılacağı mazağa kaydına ait benzersiz id değeri
Bu değer Pazaryeri oluşturma işlemi sırasında Wirecard tarafından oluşturulup, Pazaryeri oluşturma response mesajı aracılığı ile paylaşılır.

Token Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
UserCode String Evet

Wirecard tarafından atanan üye iş yeri numarası

Pin String Evet

Wirecard tarafından atanan pin

CreditCardInfo Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
CreditCardNo String Evet

Ödeme işlemi için kullanılacak kredi kartı numarası
‘5400XXXXXXXXXXXX’ formatında iletilmelidir

OwnerName String Evet

Kredi kartı üzerinde yer alan Ad-Soyad bilgisi
‘John Doe’ veya ‘JOHN DOE’ formatında iletilmelidir

ExpireYear Int Evet

Kredi kartı gerçerlilik tarihine ait yıl değeri
‘2017’ formatında iletilmelidir

ExpireMonth Int Evet

Kredi kartı gerçerlilik tarihine ait ay değeri
‘1,7,10,12, vb’ formatında iletilmelidir

Cvv String Evet

Kredi kartının arka yüzünde yer alan CVV değeri

Price Int Evet

Ödeme işleminin tutarı
Ödenecek tutar 100 ile çarpıldıktan sonra iletilmelidir. Ondalıklı değerler iletilmelidir. Örneğin, 1,10 TL olan bir ödeme tutarı 110 olarak iletilmelidir.

CardTokenization Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
RequestType Int Evet

0 veya 1 olarak iletilebilir.
0: hiçbir aksiyon alınmaz.
1: Ödeme işlemi ve kart kayıt işlemi gerçekleştirir

CustomerId String Evet

Ödeme işlemi sırasında kart kaydedilmesi isteniyorsa bu değer “1” olarak iletilmelidir. Aynı durum için bu değerin gönderilmesi zorunludur.

ValidityPeriod int Evet

Kredi kartı token kaydı geçerlilik süresi. 0 olarak gönderilmelidir. İşlem yapılan kredi kartı kaydedilmek isteniyorsa bu alan zorunludur.

CCTokenId Guid Evet

Daha önce oluşturulmuş bir kart için Wirecard tarafından atanmış token değeri. Eğer bu değer dolu gelirse, kredi kartı bilgilerinin girilmesine gerek yoktur.

CustomerInfo Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
CustomerName String Hayır

Bilgilendirme yapılacak kişinin ad bilgisi

CustomerSurname String Hayır

Bilgilendirme yapılacak kişinin soyad bilgisi

CustomerEmail String Hayır

Bilgilendirme yapılacak kişinin e-mail’i

Servis Çıktı Parametreleri

Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
StatusCode Int

3D ile ödeme işlem sonucu
0: İşlem başarılı
1: İşlem başarısız

ResultCode String

3d ile ödeme işlem sonucunun Wirecard tarafından belirlenmiş kodu

ResultMessage String

ResultCode değerinin açıklaması.

OrderObjectId Guid

İşleme ait benzersiz id değeri
Bu değer Wirecard servisleri tarafından otomatik olarak atanır

RedirectUrl String

3DSEC doğrulama işlemi için son kullanıcının yönlendirileceği URL
3DSEC adımını tamamlamak için son kullanıcı bu URL’ye yönlendirilmelidir

Örnek Servis Çağrı Kodları


  //Request
  MarketPlaceSale3DSecOrMpSaleRequest request = new MarketPlaceSale3DSecOrMpSaleRequest();
  request.ServiceType = "CCMarketPlace";
  request.OperationType = "Sale3DSEC";
  request.MPAY = "";

  request.CurrencyCode=currencyCode;
  request.IPAddress = "127.0.0.1";
  request.Port = "123";
  request.Description = "Bilgisayar";
  request.InstallmentCount = installmentCount;
  request.CommissionRate = 100; //komisyon oranı 1. 100 ile çarpılıp gönderiliyor
  request.ExtraParam = "";
  request.PaymentContent = "BLGSYR01";
  request.SubPartnerId = subPartnerId;
  request.ErrorURL = "http://localhost:7597/Home/MarketPlaceError";
  request.SuccessURL = "http://localhost:7597/Home/MarketPlaceSuccess";
  #region Token
  request.Token = new Token();
  request.Token.UserCode = settings.UserCode;
  request.Token.Pin = settings.Pin;
  #endregion
  #region CreditCardInfo
  request.CreditCardInfo = new CreditCardInfo();
  request.CreditCardInfo.CreditCardNo = creditCardNo;
  request.CreditCardInfo.OwnerName = ownerName;
  request.CreditCardInfo.ExpireYear = expireYear;
  request.CreditCardInfo.ExpireMonth = expireMonth;
  request.CreditCardInfo.Cvv = cvv;
  request.CreditCardInfo.Price = 1;//0,01 TL
  #endregion
  #region CardTokenization
  request.CardTokenization= new CardTokenization();
  request.CardTokenization.RequestType = 0;
  request.CardTokenization.CustomerId = Guid.NewGuid().ToString();
  request.CardTokenization.ValidityPeriod = 0;
  request.CardTokenization.ValidityPeriod = 0;
  request.CardTokenization.CCTokenId = Guid.NewGuid();
  #endregion
  #region CustomerInfo
  request.CustomerInfo = new CustomerInfo();
  request.CustomerInfo.CustomerName = "ahmet";
  request.CustomerInfo.CustomerSurname = "yılmaz";
  request.CustomerInfo.CustomerEmail = "ahmet.yilmaz@gmail.com";
  #endregion
  request.Language = "TR";
  var response = MarketPlaceSale3DSecOrMpSaleRequest.Execute(request, settings);
  return View(responseMessage);

  //Request
  MarketPlaceSale3DSecRequest marketPlaceSale3DSecRequest = new MarketPlaceSale3DSecRequest();
  marketPlaceSale3DSecRequest.ServiceType = "CCMarketPlace";
  marketPlaceSale3DSecRequest.OperationType = "Sale3DSEC";
  marketPlaceSale3DSecRequest.MPAY = "";
  marketPlaceSale3DSecRequest.CurrencyCode =request.getParameter("currencyCode");
  marketPlaceSale3DSecRequest.IPAddress = "127.0.0.";
  marketPlaceSale3DSecRequest.Port = "123";
  marketPlaceSale3DSecRequest.Description = "Bilgisayar";
  marketPlaceSale3DSecRequest.InstallmentCount =Integer.parseInt(request.getParameter("installmentCount"));
  marketPlaceSale3DSecRequest.CommissionRate = 100; //komisyon oranı 1. 100 ile çarpılıp gönderiliyor
  marketPlaceSale3DSecRequest.ExtraParam = "";
  marketPlaceSale3DSecRequest.PaymentContent = "BLGSYR01";
  marketPlaceSale3DSecRequest.SubPartnerId =Integer.parseInt(request.getParameter("subPartnerId"));
  marketPlaceSale3DSecRequest.ErrorURL = "http://localhost:8084/wirecard-java/error.htm";
  marketPlaceSale3DSecRequest.SuccessURL = "http://localhost:8084/wirecard-java/success.htm";

  marketPlaceSale3DSecRequest.Token = new Token();
  marketPlaceSale3DSecRequest.Token.UserCode = settings.userCode;
  marketPlaceSale3DSecRequest.Token.Pin = settings.pin;

  marketPlaceSale3DSecRequest.CreditCardInfo = new CreditCardInfo();
  marketPlaceSale3DSecRequest.CreditCardInfo.CreditCardNo =request.getParameter("creditCardNo");
  marketPlaceSale3DSecRequest.CreditCardInfo.OwnerName =request.getParameter("ownerName");
  marketPlaceSale3DSecRequest.CreditCardInfo.ExpireYear =Integer.parseInt(request.getParameter("expireYear"));
  marketPlaceSale3DSecRequest.CreditCardInfo.ExpireMonth =Integer.parseInt(request.getParameter("expireMonth"));
  marketPlaceSale3DSecRequest.CreditCardInfo.Cvv =request.getParameter("cvv");
  marketPlaceSale3DSecRequest.CreditCardInfo.Price = 1;//0,01 TL

  marketPlaceSale3DSecRequest.CardTokenization = new CardTokenization();
  marketPlaceSale3DSecRequest.CardTokenization.RequestType=0;
  marketPlaceSale3DSecRequest.CardTokenization.CustomerId="01";
  marketPlaceSale3DSecRequest.CardTokenization.ValidityPeriod=0;
  marketPlaceSale3DSecRequest.CardTokenization.CCTokenId=uuid.toString();

  marketPlaceSale3DSecRequest.CustomerInfo = new CustomerInfo();
  marketPlaceSale3DSecRequest.CustomerInfo.CustomerName = "ahmet";
  marketPlaceSale3DSecRequest.CustomerInfo.CustomerSurname = "yılmaz";
  marketPlaceSale3DSecRequest.CustomerInfo.CustomerEmail = "ahmet.yilmaz@gmail.com";
  marketPlaceSale3DSecRequest.Language = "TR";
  String marketPlaceSale3DSecResponse = marketPlaceSale3DSecRequest.execute(marketPlaceSale3DSecRequest,settings); //"Pazaryeri 3DSecure servisi başlatılması için gerekli servis çağırısını temsil eder."

  //Request
  $request = new MarketPlaceSale3DOrMpSaleRequest();
  $request->ServiceType = "CCMarketPlace";
  $request->OperationType = "Sale3DSEC";

  $request->Token= new Token();
  $request->Token->UserCode=$settings->UserCode;
  $request->Token->Pin=$settings->Pin;
  $request->MPAY = "";
  $request->CurrencyCode =$_POST["currencyCode"];
  $request->IPAddress = helper::get_client_ip();
  $request->PaymentContent = "Bilgisayar";
  $request->InstallmentCount = $_POST["installmentCount"];
  $request->Description = "BLGSYR01";
  $request->ExtraParam = "";
  $request->Port = "01";
  $request->ErrorURL = "http://localhost:5000/fail.php";
  $request->SuccessURL = "http://localhost:5000/success.php";
  $request->CommissionRate = 100;//%1
  $request->SubPartnerId = $_POST["subPartnerId"];
  $request->CreditCardInfo= new CreditCardInfo();
  $request->CreditCardInfo->CreditCardNo=$_POST["creditCardNo"];
  $request->CreditCardInfo->OwnerName=$_POST["ownerName"];
  $request->CreditCardInfo->ExpireYear=$_POST["expireYear"];
  $request->CreditCardInfo->ExpireMonth=$_POST["expireMonth"];
  $request->CreditCardInfo->Cvv=$_POST["cvv"];
  $request->CreditCardInfo->Price=1;//0.01 TL
  $request->CardTokenization= new CardTokenization();
  $request->CardTokenization->RequestType="0";
  $request->CardTokenization->CustomerId="01";
  $request->CardTokenization->ValidityPeriod="0";
  $request->CardTokenization->CCTokenId=Helper::Guid ();
  $request->CustomerInfo = new CustomerInfo();
  $request->CustomerInfo->CustomerName = "ahmet";
  $request->CustomerInfo->CustomerSurname = "yılmaz";
  $request->CustomerInfo->CustomerEmail = "ahmet.yilmaz@gmail.com";
  $request->Language = "TR";
  $response = MarketPlaceSale3DOrMpSaleRequest::execute($request); // Market Place 3D Secure servisi başlatılması için gerekli servis çağırısını temsil eder.

  //Request
  req=MarketPlaceSale3DSecOrMpSaleRequest()
  req.ServiceType = "CCMarketPlace"
  req.OperationType = "Sale3DSEC"
  req.MPAY = ""
  req.CurrencyCode=request.POST.get('currencyCode')
  req.IPAddress = "127.0.0.1"
  req.Port = "123"
  req.Description = "Bilgisayar"
  req.InstallmentCount =request.POST.get('installmentCount')
  req.CommissionRate = "100"; #komisyon oranı 1. 100 ile çarpılıp gönderiliyor
  req.ExtraParam = ""
  req.PaymentContent = "BLGSYR01"
  req.SubPartnerId =request.POST.get('subPartnerId')
  req.ErrorURL = "http://127.0.0.1:8000/fail"
  req.SuccessURL = "http://127.0.0.1:8000/home/success"
  req.Port = "123"
  #region Token
  req.Token=Token()
  req.Token.UserCode=config.UserCode
  req.Token.Pin=config.Pin
  #endregion
  #region CreditCardInfo
  req.CreditCardInfo = CreditCardInfo()
  req.CreditCardInfo.CreditCardNo =request.POST.get('creditCardNo')
  req.CreditCardInfo.OwnerName =request.POST.get('ownerName')
  req.CreditCardInfo.ExpireYear =request.POST.get('expireYear')
  req.CreditCardInfo.ExpireMonth =request.POST.get('expireMonth')
  req.CreditCardInfo.Cvv =request.POST.get('cvv')
  req.CreditCardInfo.Price = "1";#0,01 TL
  #endregion
  #region CardTokenization
  req.CardTokenization = CardTokenization()
  req.CardTokenization.RequestType="0"
  req.CardTokenization.CustomerId="01"
  req.CardTokenization.ValidityPeriod="0"
  req.CardTokenization.CCTokenId=str(uuid.uuid4())
  #endregion
  req.CustomerInfo = new CustomerInfo();
  req.CustomerInfo.CustomerName = "ahmet";
  req.CustomerInfo.CustomerSurname = "yılmaz";
  req.CustomerInfo.CustomerEmail = "ahmet.yilmaz@gmail.com";
  req.Language = "TR";
  message = req.execute(req,config) # Xml servis çağrısının başlatıldığı kısım

  //Request
  req= Marketplacesale3dsecurerequest.new
  req.ServiceType = "CCMarketPlace"
  req.OperationType = "Sale3DSEC"
  req.CurrencyCode=params[:currencyCode]
  req.MPAY = ""
  req.IPAddress = "127.0.0.1";
  req.Port = "123"
  req.Description = "Bilgisayar"
  req.InstallmentCount =params[:installmentCount]
  req.CommissionRate = "100"; #komisyon oranı 1. 100 ile çarpılıp gönderiliyor
  req.ExtraParam = ""
  req.PaymentContent = "BLGSYR01"
  req.SubPartnerId = params[:subPartnerId]
  req.ErrorURL = "http://localhost:3000/home/MarketPlaceError"
  req.SuccessURL = "http://localhost:3000/home/MarketPlaceSuccess"
  #region Token
  req.Token = Token.new
  req.Token.UserCode = @settings.UserCode
  req.Token.Pin = @settings.Pin
  #endregion
  #region CreditCardInfo
  req.Creditcardinfo = Creditcardinfo.new
  req.Creditcardinfo.CreditCardNo = params[:creditCardNo]
  req.Creditcardinfo.OwnerName =params[:ownerName]
  req.Creditcardinfo.ExpireYear =params[:expireYear]
  req.Creditcardinfo.ExpireMonth =params[:expireMonth]
  req.Creditcardinfo.Cvv =params[:cvv]
  req.Creditcardinfo.Price = "1";#0,01 TL
  #endregion
  #region CardTokenization
  req.Cardtokenization = Cardtokenization.new
  req.Cardtokenization.RequestType ="0"
  req.Cardtokenization.CustomerId ="01"
  req.Cardtokenization.ValidityPeriod ="0"
  req.Cardtokenization.CCTokenId =SecureRandom.uuid

  #endregion
  req.CustomerInfo = new CustomerInfo();
  req.CustomerInfo.CustomerName = "ahmet";
  req.CustomerInfo.CustomerSurname = "yılmaz";
  req.CustomerInfo.CustomerEmail = "ahmet.yilmaz@gmail.com";
  req.Language = "TR";
  returnData= req.execute(req,@settings) # xml servis çağrısının başladığı kısım

  //Request
  const data={
  "ServiceType": request.ServiceType,
  "OperationType": request.OperationType,
  "Token": {
  "UserCode":settings.userCode,
  "Pin": settings.pin
  },
  "CreditCardInfo": {
  "CreditCardNo": request.CreditCardInfoCreditCardNo,
  "OwnerName": request.CreditCardInfoOwnerName,
  "ExpireYear": request.CreditCardInfoExpireYear,
  "ExpireMonth": request.CreditCardInfoExpireMonth,
  "Cvv": request.CreditCardInfoCvv,
  "Price": request.CreditCardInfoPrice,
  },
  "CustomerInfo": {
  "CustomerName": request.CustomerName,
  "CustomerSurname": request.CustomerSurname,
  "CustomerEmail": request.CustomerEmail,
  },
  "Language": request.Language,
  "MPAY": request.Mpay,
  "CurrencyCode":request.CurrencyCode,
  "ExtraParam": request.ExtraParam,
  "Description":request.Description,
  "IPAddress": request.IPAddress,
  "Port": request.Port,
  "ErrorURL": request.ErrorURL,
  "SuccessURL": request.SuccessURL,
  "InstallmentCount": request.InstallmentCount,
  "CommissionRate": request.CommissionRate,
  "SubPartnerId": request.SubPartnerId,
  "PaymentContent": request.PaymentContent
  }
  wirecard.MarketPlaceSale3DSec(data).then(requestResult => {
  res.json(requestResult)
  }).catch(err => {
  console.log(err)
  })

  //Request

  MarketPlaceSale3DSecOrMpSaleRequest request = new MarketPlaceSale3DSecOrMpSaleRequest();
  request.ServiceType = "CCMarketPlace";
  request.OperationType = "Sale3DSEC";
  request.MPAY = "";
  request.CurrencyCode = currencyCode;
  request.IPAddress = "195.168.1.4";
  request.Port = "123";
  request.Description = "Bilgisayar";
  request.InstallmentCount = installmentCount;
  request.CommissionRate = 100; //komisyon oranı 1. 100 ile çarpılıp gönderiliyor
  request.ExtraParam = "";
  request.PaymentContent = "BLGSYR01";
  request.SubPartnerId = subPartnerId;
  request.ErrorURL = "http://localhost:32123/Home/Fail";
  request.SuccessURL = "http://localhost:32123/Home/Success";

  #region Token
  request.Token = new Token();
  request.Token.UserCode = settings.UserCode;
  request.Token.Pin = settings.Pin;
  #endregion  #region CreditCardInfo
  request.CreditCardInfo = new CreditCardInfo();
  request.CreditCardInfo.CreditCardNo = creditCardNo;
  request.CreditCardInfo.OwnerName = ownerName;
  request.CreditCardInfo.ExpireYear = expireYear;
  request.CreditCardInfo.ExpireMonth = expireMonth;
  request.CreditCardInfo.Cvv = cvv;
  request.CreditCardInfo.Price = 1;//0,01 TL
  #endregion

  #region CardTokenization

  request.CardTokenization = new CardTokenization();
  request.CardTokenization.RequestType = 0;
  request.CardTokenization.CustomerId = Guid.NewGuid().ToString();
  request.CardTokenization.ValidityPeriod = 0;
  request.CardTokenization.CCTokenId = string.Empty;

  #endregion
  request.CustomerInfo = new CustomerInfo();
  request.CustomerInfo.CustomerName = "ahmet";
  request.CustomerInfo.CustomerSurname = "yılmaz";
  request.CustomerInfo.CustomerEmail = "ahmet.yilmaz@gmail.com";
  request.Language = "TR";
  var response = MarketPlaceSale3DSecOrMpSaleRequest.Execute(request, settings);
  ServicesXmlResponse responseMessage = new ServicesXmlResponse();
  responseMessage.XmlResponse = response;
  return View(responseMessage);
 

//Request 
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

  <WIRECARD>
    <ServiceType>CCMarketPlace</ServiceType>
    <OperationType>Sale3DSEC</OperationType>
    <Token>
      <UserCode></UserCode>
      <Pin></Pin>
    </Token>
    <CreditCardInfo>
      <CreditCardNo></CreditCardNo>
      <OwnerName></OwnerName>
      <ExpireYear></ExpireYear>
      <ExpireMonth></ExpireMonth>
      <Cvv></Cvv>
      <Price>100</Price>
    </CreditCardInfo>
    <CustomerInfo>
      <CustomerName></CustomerName>
      <CustomerSurname></CustomerSurname>
      <CustomerEmail></CustomerEmail>
    </CustomerInfo>
    <Language></Language>
    <MPAY></MPAY>
    <CurrencyCode> </CurrencyCode>
    <ExtraParam></ExtraParam>
    <Description>Bilgisayar</Description>
    <IPAddress>13.93.145.96</IPAddress>
    <Port>1</Port>
    <ErrorURL>"http://localhost:7597/Home/Error</ErrorURL>
    <SuccessURL>http://localhost:7597/Home/Success</SuccessURL>
    <InstallmentCount>0</InstallmentCount>
    <CommissionRate>100</CommissionRate>
    <SubPartnerId></SubPartnerId>
    <PaymentContent>Bilgisayar Ödemesi</PaymentContent>
  </WIRECARD>
//Response
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

  <Result>
  <Item Key="StatusCode" Value="" />

  <Item Key="ResultCode" Value=" " />

  <Item Key="ResultMessage" Value=" " />

  <Item Key="OrderObjectId" Value=" " />

  <Item Key="RedirectUrl" Value="" />

      </Result>
          

Wirecard Ortak Ödeme Sayfası

Wirecard Ortak Ödeme Sayfası metodu, üye firma sistemi üzerinden 3D secure özelliği ile ödeme alınmasını sağlamaktadır.

Wirecard Ortak Ödeme Sayfası Entegrasyonu Restful Servisi için gerekli input bilgileri XML formatında hazırlanarak aşağıdaki adrese Post yöntemi ile iletilmelidir.
https://www.wirecard.com.tr/SGate/Gate
Wirecard Ortak Ödeme Sayfası metoduna ait parametre detayları aşağıda yer almaktadır:

Servis Girdi Parametreleri

Input Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
ServiceType String Evet

Sabit değer: "WDTicket"

OperationType String Evet

Sabit değer: "MPSale3DSECWithUrl"

Token Token Sınıfı Evet

Token Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.

CustomerInfo CustomerInfo Sınıfı Hayır CustomerInfo Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.
Language String Hayır

Bilgilendirme e-mailin hangi dilde olacağı bilgisidir.
TR: Türkçe
EN: İngilizce

SubPartnerId Int Evet

Ödeme işleminin yapılacağı mazağa kaydına ait benzersiz id değeri
Bu değer Pazaryeri oluşturma işlemi sırasında Wirecard tarafından oluşturulup, Pazaryeri oluşturma response mesajı aracılığı ile paylaşılır.

Price Int Evet

Ödeme işleminin tutarı
Ödenecek tutar 100 ile çarpıldıktan sonra iletilmelidir. Ondalıklı değerler iletilmelidir. Örneğin, 1,10 TL olan bir ödeme tutarı değeri 110 olarak iletilmelidir.

CommissionRate Int Evet

Ödeme işlemi için mağazaya uygulanacak komisyon tutarı
Komisyon değeri 100 ile çarpıldıktan sonra iletilmelidir. Ondalıklı değerler iletilmelidir. Örneğin, %1,1 olan bir komisyon değeri 110 olarak iletilmelidir.

MPAY String Hayır

Serbest değer
Üye firma tarafından işlem için atanan benzersiz değer bu parametre aracılığı ile iletilebilir.

CurrencyCode String Hayır

TRY/USD/EUR
Firmanın Euro yada dolar yetkisi varsa işlem bazında bunu TL,EURO, VE DOLAR üzerinden ödemesini alabilir.

InstallmentOptions Int Hayır

Taksit sayısı:
0: Tek Çekim
3: 3 taksit
6: 6 taksit
9: 9 taksit

CommissionRateList Int Hayır

Taksitli yapıda ve yalnızca dinamik oran ile çalışacak olan firmalarımız bu parametre alanını göndermek zorundadır.
Parametre iç tablosuna eklenmesi gereken iç parametreleri ve veri tipi aşağıda belirtilmiştir.
<Inst0>int</Inst0>
<Inst3>int</Inst3>
<Inst6>int</Inst6>
<Inst9>int</Inst9>

InstallmentOptions parametresinde 0,3,6,9 değerleri mevcut ise Inst0,Inst3, Inst6 ve Inst9 parametrelerine ait değerlerin de belirtilmesi gerekmektedir.

ErrorURL String Evet

Başarısız işlem sonrasında son kullanıcın yönlendirileceği URL
Son kullanıcı 3DSEC doğrulama adımı sonrasında bu sayfaya yönlendirilecektir

SuccessURL String Evet

Başarılı işlem sonrasında son kullanıcın yönlendirileceği URL
Son kullanıcı 3DSEC doğrulama adımı sonrasında bu sayfaya yönlendirilecektir

ExtraParam String Hayır

Metot içerisinde ek opsiyonları tetiklemek için kullanılacak parametre değeri
3D Secure ile ödeme için boş bırakılmalıdır.

Description String Evet

Ödemesi yapılan işlemin açıklaması

PaymentContent String Hayır

Ödemesi yapılan işlemin içeriği

Token Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
UserCode String Evet

Wirecard tarafından atanan üye iş yeri numarası

Pin String Evet

Wirecard tarafından atanan pin

CustomerInfo Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
CustomerName String Hayır

Bilgilendirme yapılacak kişinin ad bilgisi

CustomerSurname String Hayır

Bilgilendirme yapılacak kişinin soyad bilgisi

CustomerEmail String Hayır

Bilgilendirme yapılacak kişinin e-mail’i

Servis Çıktı Parametreleri

Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
StatusCode Int

Ödeme Onayı işlem sonucu
0: İşlem başarılı
1: İşlem başarısız

ResultCode String

Ödeme Onayı işlem sonucunun Wirecard tarafından belirlenmiş kodu

ResultMessage String

ResultCode değerinin açıklaması.

RedirectUrl String

Olusturulan sipariş sonucunda yönlendirelecek siparis url'i

Örnek Servis Çağrı Kodları

  
    //Request
    MarketPlaceMPSale3DSECRequest request= new MarketPlaceMPSale3DSECRequest();
    request.ServiceType = "WDTicket";
    request.OperationType = "MPSale3DSECWithUrl";
    request.Price = 1; //0,01 TL
    request.MPAY = "01";
    request.CurrencyCode = currencyCode;
    request.Description = "Bilgisayar";
    request.CommissionRate = 1; //komisyon oranı 1. 100 ile çarpılıp gönderiliyor
    request.InstallmentOptions = 3;
    #region CommissionRateList
    request.CommissionRateList = new CommissionRateList();
    request.CommissionRateList.Inst0 = 110;
    request.CommissionRateList.Inst3 = 130;
    request.CommissionRateList.Inst6 = 160;
    request.CommissionRateList.Inst9 = 190;
    #endregion
    request.ExtraParam = "";
    request.PaymentContent = "BLGSYR01";
    request.SubPartnerId = subPartnerId;
    request.ErrorURL = "http://localhost:7597/Home/Fail";
    request.SuccessURL = "http://localhost:7597/Home/Success";

    #region Token
    request.Token = new Token();
    request.Token.UserCode = settings.UserCode;
    request.Token.Pin = settings.Pin;
    #endregion
    #region CustomerInfo
    request.CustomerInfo = new CustomerInfo();
    request.CustomerInfo.CustomerName = "ahmet";
    request.CustomerInfo.CustomerSurname = "yılmaz";
    request.CustomerInfo.CustomerEmail = "ahmet.yilmaz@gmail.com";
    #endregion
    request.Language = "TR";
    var response = MarketPlaceMPSale3DSECRequest.Execute(request, settings);
  

  //Request
  MarketPlaceMpSaleRequest marketPlaceMpSaleRequest = new MarketPlaceMpSaleRequest();
  marketPlaceMpSaleRequest.ServiceType = "CCMarketPlace";
  marketPlaceMpSaleRequest.OperationType = "MPSale";
  marketPlaceMpSaleRequest.MPAY = "01";
  marketPlaceSale3DSecRequest.CurrencyCode =request.getParameter("currencyCode");
  marketPlaceMpSaleRequest.IPAddress = "127.0.0.1";
  marketPlaceMpSaleRequest.Port = "123";
  marketPlaceMpSaleRequest.Description = "Bilgisayar";
  marketPlaceMpSaleRequest.InstallmentCount =Integer.parseInt(request.getParameter("installmentCount"));
  marketPlaceMpSaleRequest.CommissionRate = 100; //komisyon oranı 1. 100 ile çarpılıp gönderiliyor
  marketPlaceMpSaleRequest.InstallmentOptions = 3;

  marketPlaceMpSaleRequest.CommissionRateList = new CommissionRateList();
  marketPlaceMpSaleRequest.CommissionRateList.Inst0 = 110;
  marketPlaceMpSaleRequest.CommissionRateList.Inst3 = 130;
  marketPlaceMpSaleRequest.CommissionRateList.Inst6 = 160;
  marketPlaceMpSaleRequest.CommissionRateList.Inst9 = 190;

  marketPlaceMpSaleRequest.ExtraParam = "";
  marketPlaceMpSaleRequest.PaymentContent = "BLGSYR01";
  marketPlaceMpSaleRequest.Price = 1;//0,01 TL
  marketPlaceMpSaleRequest.SubPartnerId = Integer.parseInt(request.getParameter("subPartnerId"));

  marketPlaceMpSaleRequest.Token = new Token();
  marketPlaceMpSaleRequest.Token.UserCode = settings.userCode;
  marketPlaceMpSaleRequest.Token.Pin = settings.pin;

  marketPlaceMpSaleRequest.CreditCardInfo = new CreditCardInfo();
  marketPlaceMpSaleRequest.CreditCardInfo.CreditCardNo =request.getParameter("creditCardNo");
  marketPlaceMpSaleRequest.CreditCardInfo.OwnerName =request.getParameter("ownerName");
  marketPlaceMpSaleRequest.CreditCardInfo.ExpireYear =Integer.parseInt(request.getParameter("expireYear"));
  marketPlaceMpSaleRequest.CreditCardInfo.ExpireMonth =Integer.parseInt(request.getParameter("expireMonth"));
  marketPlaceMpSaleRequest.CreditCardInfo.Cvv =request.getParameter("cvv");

  marketPlaceMpSaleRequest.CardTokenization = new CardTokenization();
  marketPlaceMpSaleRequest.CardTokenization.RequestType=0;
  marketPlaceMpSaleRequest.CardTokenization.CustomerId="01";
  marketPlaceMpSaleRequest.CardTokenization.ValidityPeriod=0;
  marketPlaceMpSaleRequest.CardTokenization.CCTokenId=uuid.toString();
  marketPlaceMpSaleRequest.CustomerInfo = new CustomerInfo();
  marketPlaceMpSaleRequest.CustomerInfo.CustomerName = "ahmet";
  marketPlaceMpSaleRequest.CustomerInfo.CustomerSurname = "yılmaz";
  marketPlaceMpSaleRequest.CustomerInfo.CustomerEmail = "ahmet.yilmaz@gmail.com";
  marketPlaceMpSaleRequest.Language = "TR";
  String marketPlaceMpSaleResponse = marketPlaceMpSaleRequest.execute(marketPlaceMpSaleRequest,settings); //"MarketPlace MarketPlaceMpSaleRequest servisi başlatılması için gerekli servis çağırısını temsil eder."

  //Request
  $request = new MarketPlaceMPSale3DSECRequest();
  $request->ServiceType = "WDTicket";
  $request->OperationType = "MPSale3DSECWithUrl";

  $request->Token= new Token();
  $request->Token->UserCode=$settings->UserCode;
  $request->Token->Pin=$settings->Pin;
  $request->BaseUrl = $settings->BaseUrl;

  $request->MPAY = "";
  $request->CurrencyCode =$_POST["currencyCode"];
  $request->PaymentContent = "Bilgisayar";
  $request->Description = "BLGSYR01";
  $request->ExtraParam = "";
  $request->ErrorURL = "http://localhost:5000/fail.php";
  $request->SuccessURL = "http://localhost:5000/success.php";
  $request->CommissionRate = 100;//%1
  $request->InstallmentOptions = 3;

  $request->CommissionRateList= new CommissionRateList();
  $request->CommissionRateList->Inst0=110;
  $request->CommissionRateList->Inst3=130;
  $request->CommissionRateList->Inst6=160;
  $request->CommissionRateList->Inst9=190;

  $request->Price=1;////0,01 TL
  $request->SubPartnerId = $_POST["subPartnerId"];
  $request->CustomerInfo = new CustomerInfo();
  $request->CustomerInfo->CustomerName = "ahmet";
  $request->CustomerInfo->CustomerSurname = "yılmaz";
  $request->CustomerInfo->CustomerEmail = "ahmet.yilmaz@gmail.com";
  $request->Language = "TR";
  $response = MarketPlaceMPSale3DSECRequest::execute($request); // PazarYeri Ortak Ödeme sayfası servisinin başlatılması için gerekli servis çağırısını temsil eder.

  //Request
  req=MarketPlaceWdticketMpsale3dSecureRequest()
  req.ServiceType = "WDTicket"
  req.OperationType = "MPSale3DSECWithUrl"
  req.Price="1" #0.01 TL
  req.MPAY = "01"
  req.CurrencyCode=request.POST.get('currencyCode')
  req.Description = "Bilgisayar"
  req.CommissionRate = "1"; #komisyon oranı 1. 100 ile çarpılıp gönderiliyor
  req.InstallmentOptions = "3"

  #region CommissionRateList
  req.CommissionRateList=CommissionRateList()
  req.CommissionRateList.Inst0="110"
  req.CommissionRateList.Inst3="130"
  req.CommissionRateList.Inst6="160"
  req.CommissionRateList.Inst9="190"
  #endregion

  req.ExtraParam = ""
  req.PaymentContent = "BLGSYR01"
  req.SubPartnerId =request.POST.get('subPartnerId')
  req.ErrorURL = "http://127.0.0.1:8000/fail/"
  req.SuccessURL = "http://127.0.0.1:8000/success/"

  #region Token
  req.Token=Token()
  req.Token.UserCode=config.UserCode
  req.Token.Pin=config.Pin
  #endregion
  req.CustomerInfo = new CustomerInfo();
  req.CustomerInfo.CustomerName = "ahmet";
  req.CustomerInfo.CustomerSurname = "yılmaz";
  req.CustomerInfo.CustomerEmail = "ahmet.yilmaz@gmail.com";
  req.Language = "TR";
  message = req.execute(req,config) # Xml servis çağrısının başlatıldığı kısım

  //Request
  req= Marketplacewdticketmpsalerequest.new
  req.ServiceType = "WDTicket"
  req.OperationType = "MPSale3DSECWithUrl"
  req.Price = "1";#0,01 TL
  req.MPAY = "01"
  req.CurrencyCode=params[:currencyCode]
  req.Description = "Bilgisayar"
  req.CommissionRate = "100"; #komisyon oranı 1. 100 ile çarpılıp gönderiliyor
  req.InstallmentOptions = "0"

  #region CommissionRateList
  req.CommissionRateList = CommissionRateList.new
  req.CommissionRateList.Inst0 = "110"
  req.CommissionRateList.Inst3 = "130"
  req.CommissionRateList.Inst6 = "160"
  req.CommissionRateList.Inst9 = "190"
  #endregion

  req.ExtraParam = ""
  req.PaymentContent = "BLGSYR01"
  req.SubPartnerId = params[:subPartnerId]
  req.ErrorURL = "http://localhost:3000/home/fail"
  req.SuccessURL = "http://localhost:3000/home/success"
  #region Token
  req.Token = Token.new
  req.Token.UserCode = @settings.UserCode
  req.Token.Pin = @settings.Pin
  #endregion
  req.CustomerInfo = new CustomerInfo();
  req.CustomerInfo.CustomerName = "ahmet";
  req.CustomerInfo.CustomerSurname = "yılmaz";
  req.CustomerInfo.CustomerEmail = "ahmet.yilmaz@gmail.com";
  req.Language = "TR";
  returnData= req.execute(req,@settings) # xml servis çağrısının başladığı kısım

  //Request
  var obj={
  "ServiceType": request.ServiceType,
  "OperationType": request.OperationType,
  "Token": {
  "UserCode":settings.userCode,
  "Pin": settings.pin
  },
  "CustomerInfo": {
  "CustomerName": request.CustomerName,
  "CustomerSurname": request.CustomerSurname,
  "CustomerEmail": request.CustomerEmail,
  },
  "Language": request.Language,
  "MPAY": request.Mpay,
  "CurrencyCode": request.CurrencyCode,
  "ExtraParam": request.ExtraParam,
  "Description":request.Description,
  "ErrorURL": request.ErrorURL,
  "SuccessURL": request.SuccessURL,
  "Price":request.Price,
  "CommissionRate": request.CommissionRate,
  "InstallmentOptions": request.InstallmentOptions,
  "CommissionRateList": {
  "Inst0": request.Inst0,
  "Inst3": request.Inst3,
  "Inst6": request.Inst6,
  "Inst9": request.Inst9
  },
  "SubPartnerId": request.SubPartnerId,
  "PaymentContent": request.PaymentContent
  }

  wirecard.MarketPlaceWdTicketMpSale3DSecure(data).then(requestResult => {
  res.json(requestResult)
  }).catch(err => {
  console.log(err)
  })

  //Request
  MarketPlaceMPSale3DSECRequest request = new MarketPlaceMPSale3DSECRequest();
  request.ServiceType = "WDTicket";
  request.OperationType = "MPSale3DSECWithUrl";
  request.Price = 1; //0,01 TL
  request.MPAY = "01";
  request.CurrencyCode = currencyCode;
  request.Description = "Bilgisayar";
  request.CommissionRate = 1; //komisyon oranı 1. 100 ile çarpılıp gönderiliyor
  request.InstallmentOptions = 3;

  #region CommissionRateList
  request.CommissionRateList = new CommissionRateList();
  request.CommissionRateList.Inst0 = 110;
  request.CommissionRateList.Inst3 = 130;
  request.CommissionRateList.Inst6 = 160;
  request.CommissionRateList.Inst9 = 190;
  #endregion

  request.ExtraParam = "";
  request.PaymentContent = "BLGSYR01";
  request.SubPartnerId = subPartnerId;
  request.ErrorURL = "http://localhost:32123/Home/Fail";
  request.SuccessURL = "http://localhost:32123/Home/Success";


  #region Token
  request.Token = new Token();
  request.Token.UserCode = settings.UserCode;
  request.Token.Pin = settings.Pin;
  #endregion
  request.CustomerInfo = new CustomerInfo();
  request.CustomerInfo.CustomerName = "ahmet";
  request.CustomerInfo.CustomerSurname = "yılmaz";
  request.CustomerInfo.CustomerEmail = "ahmet.yilmaz@gmail.com";
  request.Language = "TR";
  var response = MarketPlaceMPSale3DSECRequest.Execute(request, settings);
  ServicesXmlResponse responseMessage = new ServicesXmlResponse();
  responseMessage.XmlResponse = response;
  return View(responseMessage);

 
  
  //Request
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  <WIRECARD>
    <ServiceType>WDTicket</ServiceType>
    <OperationType>MPSale3DSECWithUrl</OperationType>
    <Token>
      <UserCode></UserCode>
      <Pin> </Pin>
    </Token>
    <SubPartnerId></SubPartnerId>
    <Price></Price>
    <CustomerInfo>
      <CustomerName></CustomerName>
      <CustomerSurname></CustomerSurname>
      <CustomerEmail></CustomerEmail>
    </CustomerInfo>
    <Language></Language>
    <CommissionRate></CommissionRate>
      <InstallmentOptions></InstallmentOptions>
      <CommissionRateList>
        <Inst0></Inst0>
        <Inst3></Inst3>
        <Inst6></Inst6>
        <Inst9></Inst9>
      </CommissionRateList>
    <MPAY> </MPAY>
    <CurrencyCode> </CurrencyCode>
    <ErrorURL> </ErrorURL>
    <SuccessURL> </SuccessURL>
    <ExtraParam></ExtraParam>
    <Description> </Description>
    <PaymentContent> </PaymentContent>
  </WIRECARD>
//Response
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

  <Result>
  <Item Key="StatusCode" Value="" />

  <Item Key="ResultCode" Value=" " />
  <Item Key="ResultMessage" Value=" " />

  <Item Key="RedirectURL" Value="" />

  </Result>
                               

Alt Üye İşyeri Ödeme Onayı

Alt Üye İşyeri Ödeme Onayı metodu, eğer üye firma için önceden tanımlanmışsa, ödeme gerçekleştirilen bir işlemin tutarının mağaza tarafına aktarımının onayını verilmesini sağlamaktadır.

Alt Üye İşyeri Ödeme Onayı Entegrasyonu Restful Servisi için gerekli input bilgileri XML formatında hazırlanarak aşağıdaki adrese Post yöntemi ile iletilmelidir.
https://www.wirecard.com.tr/SGate/Gate
Alt Üye İşyeri Ödeme Onayı metoduna ait parametre detayları aşağıda yer almaktadır:

Servis Girdi Parametreleri

Input Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
ServiceType String Evet

Sabit değer: "CCMarketPlace"

OperationType String Evet

Sabit değer: "ReleasePayment"

Token Token Sınıfı Evet

Token Bilgileri. Aşağıdaki İç tabloda iç parametreleri anlatılmıştır.

CommissionRate Int Hayır

Ödeme işlemi için mağazaya uygulanacak komisyon tutarı
Komisyon değeri 100 ile çarpıldıktan sonra iletilmelidir. Ondalıklı değerler iletilmelidir. Örneğin, %1,1 olan bir komisyon değeri 110 olarak iletilmelidir.

SubPartnerId Int Evet

Ödeme işleminin yapılacağı mazağa kaydına ait benzersiz id değeri
Bu değer Pazaryeri oluşturma işlemi sırasında Wirecard tarafından oluşturulup, Pazaryeri oluşturma response mesajı aracılığı ile paylaşılır.

MPAY String Hayır

Serbest değer
Üye firma tarafından işlem için atanan benzersiz değer bu parametre aracılığı ile iletilebilir.

OrderId Guid -

İşlemin uygulanacağız ödemeye ait benzersiz id değeri
Eğer Ödeme Onayı işlemi için MPAY değeri kullanılacaksa bu değerin gönderilmesine gerek yoktur. MPAY’in iletilmediği durumlarda kullanılmalıdır

Description String Evet

İşlemin Açıklaması

Token Bilgileri
Parametre Adı Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
UserCode String Evet

Wirecard tarafından atanan üye iş yeri numarası

Pin String Evet

Wirecard tarafından atanan pin

Servis Çıktı Parametreleri

Parametre Adı Veri Tipi Açıklama
StatusCode Int

Ödeme Onayı işlem sonucu
0: İşlem başarılı
1: İşlem başarısız

ResultCode String

Ödeme Onayı işlem sonucunun Wirecard tarafından belirlenmiş kodu

ResultMessage String

ResultCode değerinin açıklaması.

Örnek Servis Çağrı Kodları


//Request
      var request= new MarketPlaceReleasePaymentRequest();
      request.ServiceType = "CCMarketPlace";
      request.OperationType = "ReleasePayment";
      request.SubPartnerId = subPartnerId;
      request.CommissionRate = 100; //%1
      request.MPAY = "";
      request.OrderId=Guid.NewGuid();
      request.Description = "Bilgisayar ödemesi";
      #region Token
      request.Token= new Token();
      request.Token.UserCode = settings.UserCode;
      request.Token.Pin = settings.Pin;
      #endregion
      var response = MarketPlaceReleasePaymentRequest.Execute(request, settings);
      return View(responseMessage);

//Request   
      MarketplaceReleasePaymentRequest marketplaceReleasePaymentRequest = new MarketplaceReleasePaymentRequest(); 
        
      marketplaceReleasePaymentRequest.ServiceType = "CCMarketPlace";
      marketplaceReleasePaymentRequest.OperationType = "ReleasePayment";
        
      marketplaceReleasePaymentRequest.Token = new Token();
      marketplaceReleasePaymentRequest.Token.UserCode = settings.userCode;
      marketplaceReleasePaymentRequest.Token.Pin = settings.pin;
      marketplaceReleasePaymentRequest.SubPartnerId = Integer.parseInt(request.getParameter("subPartnerId"));
      marketplaceReleasePaymentRequest.CommissionRate = 100; //%1
      marketplaceReleasePaymentRequest.MPAY = "";
      marketplaceReleasePaymentRequest.OrderId=guid;
      marketplaceReleasePaymentRequest.Description = "Bilgisayar ödemesi";
 
		  String marketplaceReleasePaymentResponse = MarketplaceReleasePaymentRequest.execute(marketplaceReleasePaymentRequest,settings); //"MarketPlace ReleasePayment servisi başlatılması için gerekli servis çağırısını temsil eder."

//Request
      $request = new MarketPlaceSaleReleasePaymentRequest();
      $request->ServiceType = "CCMarketPlace";
      $request->OperationType = "ReleasePayment";
      $request->Token= new Token();
      $request->Token->UserCode=$settings->UserCode;
      $request->Token->Pin=$settings->Pin;
  
      $request->MPAY = "";
      $request->CommissionRate = 100;//%1
      $request->SubPartnerId = $_POST["subPartnerId"];
      $request->Description = "Odeme Onaylandı";
      $request->OrderId = Helper::Guid ();
      $response = MarketPlaceSaleReleasePaymentRequest::execute($request);

//Request
      req=MarketPlaceReleasePaymentRequest()
      req.ServiceType = "CCMarketPlace"
      req.OperationType = "ReleasePayment"
      req.SubPartnerId =request.POST.get('subPartnerId') 
      req.CommissionRate = "100"; #%1
      req.MPAY = ""
      req.OrderId=str(uuid.uuid4())
      req.Description = "Bilgisayar ödemesi"
      #region Token
      req.Token=Token()
      req.Token.UserCode=config.UserCode
      req.Token.Pin=config.Pin
      #endregion 
      message = req.execute(req,config) # Xml servis çağrısının başlatıldığı kısım

//Request
      req= Marketplacereleasepaymentrequest.new
      req.ServiceType = "CCMarketPlace"
      req.OperationType = "ReleasePayment"
      req.SubPartnerId =params[:subPartnerId] 
      req.CommissionRate = "100"; #%1
      req.MPAY = ""
      req.OrderId=SecureRandom.uuid
      req.Description = "Bilgisayar ödemesi"
      #region Token
      req.Token = Token.new
      req.Token.UserCode = @settings.UserCode
      req.Token.Pin = @settings.Pin 
      #endregion
   
      returnData= req.execute(req,@settings) # xml servis çağrısının başladığı kısım

//Request      
      const data={
        "ServiceType": request.ServiceType,
        "OperationType": request.OperationType,
        "Token": {
          "UserCode":settings.userCode,
          "Pin": settings.pin
        },
      "SubPartnerId": request.SubPartnerId,
      "CommissionRate": request.CommissionRate,
      "MPAY": request.MPAY,
      "OrderId":Guid.raw(),
      "Description": request.Description
      }


      wirecard.MarketPlaceReleasePayment(data).then(requestResult => {
        res.json(requestResult)
        }).catch(err => {
          console.log(err)
      })

  //Request
  var request = new MarketPlaceReleasePaymentRequest();

  request.ServiceType = "CCMarketPlace";
  request.OperationType = "ReleasePayment";
  request.SubPartnerId = subPartnerId;
  request.CommissionRate = 100; //%1
  request.MPAY = "";
  request.OrderId = Guid.NewGuid();
  request.Description = "Bilgisayar ödemesi";

  #region Token
  request.Token = new Token();
  request.Token.UserCode = settings.UserCode;
  request.Token.Pin = settings.Pin;
  #endregion

  var response = MarketPlaceReleasePaymentRequest.Execute(request, settings);
  ServicesXmlResponse responseMessage = new ServicesXmlResponse();
  responseMessage.XmlResponse = response;
  return View(responseMessage);
 

//Request 
      <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
      <WIRECARD>
        <ServiceType>CCMarketPlace</ServiceType>
        <OperationType>ReleasePayment</OperationType>
        <Token>
          <UserCode></UserCode>
          <Pin></Pin>
        </Token>
        <SubPartnerId></SubPartnerId>
        <CommissionRate>100</CommissionRate>//1
        <MPAY></MPAY>
        <OrderId>28d56127-aea9-4362-83e1-6a7cb710f1d4</OrderId>
        <Description>ödeme açıklaması</Description>
      </WIRECARD>
//Response
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
      <Result>
        <Item Key="StatusCode" Value="" />
        <Item Key="ResultCode" Value=" " />
        <Item Key="ResultMessage" Value=" " />
       </Result>